Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273510
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
33/2010 inne wnioski
inne
wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prowadzonych prac remontowych przy posadzkach
2010-06-09
762/42/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2010 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
ochrona powietrza
wykaz zawierający zbiorcze informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
wykaz zawierający zbiorcze informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
2010-07-07
762/43/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2010 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
obliczenie nadwyżki przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska
obliczenie nadwyżki przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska
2010-08-16
762/44/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2010 inne raporty
ochrona wód
wniosek o uzupełnienie tabeli dot. aglomeracji pon. 2000 RLM
wniosek o uzupełnienie tabeli dot. aglomeracji pon. 2000 RLM w sprawie Programu wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej
2010-08-13
762/48/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla projektu pn.
Uruchomienie ciepłowni na biomasę wraz z budową i umaszynowieniem hali produkcyjnej
2010-12-02
OŚ.7624-5/10
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2010 inne wnioski
inne
zapytanie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zapytanie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Usuwania Azbestu dla MiG Ostroróg
2010-11-30
762/63/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 postanowienia
inne
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Realizacja ziemnego toru sportowego dla użytkowników samochodów terenowych, quadów, motocykli - działka nr ew. 990 obręb 113 Nowy Sącz
2010-11-30
WOŚ.WZ.7624-56/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 27 drzew, odmawia sie na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na działce nr 4/11 w obr. 66 w Nowym Sączu.
2010-11-16
WOŚ.HS.7635-307/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na uusnięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr 103/36 w obr. 120 w Nowym Sączu.
2010-11-17
WOŚ.HS.7635-308/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew i krzewów .
Zezwala sie na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 838/1 w obr. 116 w Nowym Sączu
2010-11-18
WOŚ.HS.7635-309/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na działce nr 13/5 w obr. 74 w Nowym Sączu.
2010-11-18
WOŚ.HS.7635-310/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 262 w obr. 121 w Nowym Sączu.
2010-11-19
WOŚ.HS.7635-311/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 763 /2 w obr. 116 w Nowym Sączu.
2010-11-19
WOŚ.HS.7635-312/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
podanie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki w Wielkim Klinczu
2010-11-29
nie dotyczy
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
podanie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki w Nowej Wsi
2010-11-26
nie dotyczy
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na dzialce nr 190 w obr. 110 w Nowym Sączu.
2010-11-23
WOŚ.HS.7635-313/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 267 w obr. 20 w Nowym Sączu.
2010-11-19
WOŚ.HS.7635-314/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na działce nr 28 w obr. 73 w Nowym Sączu.
2010-12-03
WOŚ.HS -7635-315/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 50 szt. drzew rosnących na działce nr 188 w obr. 117 w Nowym Sączu.
2010-11-22
WOŚ.HS.7635-319/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 650/1 w obr. 118 w Nowym Sączu.
2010-11-19
WOŚ.HS.7635-320/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na działce nr 529/1 w obr. 118 w Nowym Sączu.
2010-11-29
WOŚ.HS7635-322/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięce 2 szt. drzew rosnących na dzialce nr 71 w obr. 108 w Nowym Sączu.
2010-11-30
WOŚ.HS.7635-323/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwolenie n ausunięcie 1 szt. drzewa, krzewu o pow. 4m2 rosnących na dzialce nr 37 w obr. 84 w Nowym Sączu.
2010-11-17
WOŚ.HS.7635-324/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 1 szt. drzewa, krzewu o pow. 4 m2 rosnących na działce nr 37 w obr. 84 w Nowym Sączu
2010-11-30
WOŚ.HS.7635-324/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów
Zezwala się na usunięce 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 29/87 w obr. 79 w Nowym Sączu.
2010-12-01
WOŚ.HS.7635-325/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr 52 w obr. 9 w Nowym Sączu.
2010-12-02
WOŚ.HS 7635-326/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 19 szt. drzew , krzewów o pow. 1.5 m2 rosnących na dzialce nr 4/11, 4/8 w obr. 66, nr 12/29 w obr. 57, nr 23/25 w obr. 65 w Nowym Sączu.
2010-12-03
WOŚ.HS.7635-328/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr 178/5 w obr. 110 w Nowym Sączu.
2010-12-01
WOŚ.HS.7635-329/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr 178/5 w obr.110 w Nowym Sączu.
2010-12-06
WOŚ.HS.7635-329/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr 92 w obr. 20 w Nowym Sączu.
2010-12-07
WOŚ.HS.7635-331/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.