Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273871
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
36/2010 decyzje
inne
Decyzja dla spółki RAFS Sp. z o.o. w Chorzowie
Zezwolenie na usunięcie 2 topoli i brzozy przy ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu

ZEP.7635-423/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2010 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
opinia sanitarna
opinia sanitarna w sprawie odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisku dla projektu Planu usuwania azbestu dla miasta i gminy Ostroróg
2010-12-23
762/63/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 7 topoli przy ul. Chorzowskiej w Bytomiu - działka nr 7307/560
2010-12-19
ZEP.7635-430/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Kompanii Węglowej S.A. w Woli
Zezwolenie na usunięcie 7 topoli przy ul. Chorzowskiej w Bytomiu - działka nr 7307/560

ZEP.7635-430/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 2 wierzb przy ul. Reja 8 w Bytomiu
2010-11-19
ZEP.7635-429/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2010 decyzje
inne
Decyzja dla PBSz Inwestycje Sp. z o.o. w Bytomiu
Zezwolenie na usunięcie 2 wierzb przy ul. Reja 8 w Bytomiu

ZEP.7635-429/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 2 brzóz i 2 jarzębów przy ul. Zabrzańskiej 20-22, modrzewia i jarzębu przy ul. Podhalańskiej 38-40, 4 topoli przy ul. Podhalańskiej 7, lipy przy ul. Wyzwolenia 56, topoli przy ul....
2010-11-09
ZEP.7635-416/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2010 decyzje
inne
Decyzja dla BSM w Bytomiu
Zezwolenie na usunięcie 2 brzóz i 2 jarzębów przy ul. Zabrzańskiej 20-22, modrzewia i jarzębu przy ul. Podhalańskiej 38-40, 2 topoli przy ul. Podhalańskiej 7, 4 topoli przy ul....

ZEP.7635-416/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 decyzje
inne
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 12 drzew gatunku topola na działce o nr geod. 151 przy ul. Kleszczelowksiej, odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 12 topoli

Gk.7635-95/10
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu zbierającego złom metali żelaznych i kolorowych w rejonie ul. Szabelnianej w...
dotyczy przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu zbierającego złom metali żelaznych i kolorowych w rejonie ul. Szabelnianej w Katowicach.
2010-11-10
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali mroźni składowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz uporządkowaniu zagospodarowania całej dzialki" przy ul. T.Ociepki...
2010-12-02
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa budynku usługowego FORD (salon samochodowy, serwis samochodowy, magazyn) w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej
2010-12-15
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 polityki, strategie, plany lub programy
inne
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - WIERTNIA PIASKI 3
2010-12-22
nie dotyczy
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2010 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
odpady
2010-12-22
nie dotyczy
wielkopolskie / leszczyński / Rydzyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie ogólnodostępnej stacji paliw płynnych na działce nr 1149/2, w obrębie 6 - Słoneczne w Gorzowie Wlkp. przy Al. Konstytucji 3 Maja
2010-11-22
WSR.7624-1-33/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa zakładu masarskiego o podczyszczalnię ścieków oraz budynek mroźni i magazynu mięsa w Nowym Sączu, przy ul. Tarnowskiej
2010-12-02
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek osoby fizycznej
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 drzew : 6 szt brzozy oraz 3 sztuk jarzębiny rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 109 w Budach
2010-11-23
ŚR.7635/38/2010
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
inne
decyzja -wycinka
Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk brzóz o obwodach pni 100 cm i 120 cm z działki nr 1055 położonej w obrębie Białowieża
2010-11-10
RŚ.6133/30/2010
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
inne
decyzja- wycinka drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie parku pałacowego w Białowieży: robinia akacjowa ( 2szt ) o obwodach pni 77 i 81 cm, jesion wyniosły(157 cm), wiąz górski - 3 szt. o...
2010-11-08
ZN-MP/40327-188/10
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne.
Wniosek opracowany przez Biuro Ochrony Środowiska Baj-Eko w Głubczycach.
2010-08-04
L.dz. 7/10
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2010 inne dokumenty
inne
Zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania nimi.
Wytwarzane odpady w ilości powyżej 5,0 Mg rocznie
2010-08-17
OŚ 7629/14/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie oraz innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5,0 Mg rocznie.
Dla Firmy Handlowej "KALT i SZRON" S.C. Stanisław Błaszczok, Anna Hajka, ul. Karola Miarki 200, 44-370 Pszów
2010-08-11
L.dz. 001/10
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2010 inne dokumenty
inne
Zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w Zakładach w Głubczycach
Odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie, odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5,0 Mg rocznie
2010-08-11
OŚ 7629/15/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach medycznych i sposobach gospodarowania
Dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Głubczycach.
2010-09-21
DSZ - 072./2010/11/9107
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2010 inne dokumenty
inne
Zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach medycznych i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Informacja o wytwarzanych odpadach medycznych
2010-09-21
OŚ 7629/16/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w ilości pow. 5,0 Mg rocznie
Dla Zakładu Usługowo-Handlowego Wulkanizacja Stanisław Borszowski Głubczyce Sady.
2010-09-09
L.dz. 1/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2010 inne dokumenty
inne
Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania nimi
Dla Zakładu Usługowo-Handlowego Wulkanizacja Stanisław Borszowski Głubczyce Sady
2010-09-09
OŚ 7629/17/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny
Wniosek o wydanie decyzji zmieniającej przeznaczenie gruntu z lasu na użytek rolny
2010-12-13
OS.6112-34/10
wielkopolskie / grodziski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2010 decyzje
inne
Decyzja o zmianie lasu na użytek rolny
Decyzja zezwalająca na zmian lasu na użytek rolny części działki.

OS.6112-34/10
wielkopolskie / grodziski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 postanowienia
inne
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie obiektu handlowo - usługowego na działce nr 2152/6...
2010-10-07
WSR.7624-1-27/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.