Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4639
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
73/2014 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica – Zarzecze II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach...
2014-03-14
DIM.AN.6721.3.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : "Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO Poland Sp. z o.o. w Świdnicy przy ul. Przemysłowej...
2014-03-13
DIM.Oś.6220.3.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym" na dz. nr 1647 przy ul. Składowej
2014-03-26
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "STALZŁOM Skup złomu i metali kolorowych Michał Wójcik" na dz. nr 878 przy ul. Sikorskiego 37
2014-03-26
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : "Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym"...
2014-03-31
DIM.Oś.6220.5.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2014 inne wnioski
inne
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-04-10
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2014 inne wnioski
inne
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-04-15
DIM.IT.6233.4(18).2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zamenhofa/Ceglanej"
2014-04-17
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : "STALZŁOM Skup złomu i metali kolorowych Michał Wójcik" w Świdnicy przy ul....
2014-04-30
DIM.Oś.6220.7.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej Instalacji do produkcji betonowych elementów wibroprasowanych na terenie zakładu...
2014-05-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : "Budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul....
2014-06-09
DIM.Oś.6220.6.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
226/2014 inne wnioski
inne
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica - zmianę adresu siedziby...
2014-07-01
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2014 inne wnioski
inne
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-07-03
DIM.IT.6233.4.3.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : "Budowa nowej instalacji do produkcji betonowych elementów wibroprasowych na terenie...
2014-07-07
DIM.Oś.6220.11.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Świdnica - Zarzecze II", zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLI/468/14 z dnia 27 czerwca 2014r. (Dz.U....
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2014-06-27
DIM.AN.6722.1.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
248/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego -Skłodowskiej - Sybiraków w Świdnicy, zatwierdzony uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLI/469/14 z...
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2014-06-27
DIM.AN.6722.2.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2014 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-07-25
DIM.IT.6233.1(12).2014.
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2014 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-07-23
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2014 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-07-25
DIM.IT.6233.1(13).2014.
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2014 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-07-23
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2014 decyzje
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zsu
decyzja o wz - „Budynek handlowo-usługowy adaptowany dla potrzeb magazynowo-biurowych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 37-39 dla obsługi skupu złomu z wykorzystaniem istniejącego zjazdu na...
2014-06-23
DIM.AN.6730.3.25.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
276/2014 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja istniejącej stacji demontażu pojazdów- 58-100 Świdnica, ul. Kliczkowska 56"
2014-07-30
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa na działce nr 357 AM 5 obręb 0004 Śródmieście hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym...
2014-08-01
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja istniejącej stacji demontażu pojazdów- 58-100 Świdnica, ul. Kliczkowska 56"
2014-07-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
349/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : "Modernizacja istniejącej stacji demontażu pojazdów przy ul. Kliczkowskiej 56 "
2014-09-16
DIM.Oś.6220.13.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
350/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakład zbierania i przerobu złomu w Świdnicy"
2014-09-17
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
361/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : "Budowa na działce nr 357 AM 5 obręb 0004 Śródmieście hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na terenie...
2014-09-26
DIM.Oś.6220.14.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
378/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od granic administracyjnych miasta do skrzyżowania z ul....
2014-10-06
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
379/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa podczyszczalni ścieków w zakładzie COLGATE-PALMOLIVE M. Sp. z o.o."
2014-10-07
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
400/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia : "Zakład zbierania i przerobu złomu" przy ul. Pogodnej
2014-10-15
DIM.Oś.6220.15.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.