Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4309
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
95/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie brzozy z posesji przy ul. Księcia Bolka 14
2012-05-16
DIM.Oś.6131.36.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z posesji mieszkaniowej przy Rynek 1
2012-05-16
DIM.Oś.6131.34.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie żywotnika z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 117-123
2012-05-16
DIM.Oś.6131.40.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 świerków z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Marcinkowskiego 27
2012-05-17
DIM.Oś.6131.43.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 wierzb z posesji szkoły przy ul. Równej 11
2012-05-18
DIM.Oś.6131.42.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka, daglezji i jałowca z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Leśnej 14, pod warunkiem zastąpienia trzema sztukami drzew
2012-05-22
DIM.Oś.6131.35.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie wierzby i topoli z terenu ogrodów działkowych przy ul. Podmiejskiej 14, pod warunkiem zastąpienia sześcioma sztukami drzew
2012-05-22
DIM.Oś.6131.44.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2012 decyzje
inne
Decyzja o warunkach zabudowy
‘ BUDOWA ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO „DIORA”, PRODUKUJĄCEGO OBUDOWY DO GŁOŚNIKÓW I MEBLE DZIECIĘCE, UL. TOWAROWA W ŚWIDNICY ‘

DIM.AN.6730.1.16.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2012 decyzje
inne
decyzja o warunkach zabudowy
decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. ”ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ, POLEGAJĄCY NA BUDOWIE OBIEKTU, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZI HALA PRZEMYSŁOWA Z...

DIM.AN.6730.1.14.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2012 decyzje
inne
decyzja o warunkach zabudowy
decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „DOBUDOWA BUDYNKU AMONIAKU, BUDOWA ZBIORNIKA WODY PPOŻ. I POMPOWNI PPOŻ., PRZEBUDOWA WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ SIECI WODY PPOŻ. W ŚWIDNICY PRZY...

DIM.AN.6730.1.79.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 10 drzew z terenu działki nr 92/2 przy ul. Saperów, pod warunkiem zastąpienia 15 sztukami drzew o min. obwodach 16-18 cm
2012-05-24
DIM.Oś.6131.11.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie obumarłej brzozy oraz 1 grabu, pod warunkiem zastąpienia 1 sztuką drzewa o min. obwodzie 16-18 cm, z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Łukasińskiego 8-8a
2012-05-28
DIM.Oś.6131.39.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie modrzewia z terenu ogrodów działkowych przy ul. Staszica
2012-05-29
DIM.Oś.6131.38.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie żywotnika z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 59
2012-05-30
DIM.Oś.6131.46.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie grochodrzewu z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 105
2012-05-30
DIM.Oś.6131.47.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego jarząbu z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 22-24-26
2012-06-06
DIM.Oś.6131.48.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego świerka z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Śląskiej 49
2012-06-06
DIM.Oś.6131.49.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 16 żywotników i 1 świerka z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego
2012-06-08
DIM.Oś.6131.41.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej lipy z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Czereśniowej
2012-06-12
DIM.Oś.6131.50.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 7 m2 krzewów z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego
2012-06-18
DIM.Oś.6131.51.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 3 żywotników, sosny, świerka i 5 m2 krzewów z terenu działki nr 4/27 przy ul. Gdyńskiej 25, pod warunkiem zastąpienia 15 szt. drzew iglastych o wys....
2012-06-18
DIM.Oś.6131.33.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Norberta Karwowskiego : "Budowa obiektu restauracyjnego z minibrowarem i zapleczem hotelowym wraz z niezbędną...
2012-06-22
DIM.Oś.6220.5.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej lipy z terenu posesji Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych przy ul. Wałbrzyskiej 35
2012-06-26
DIM.Oś.6131.52.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 jodeł, sosny, daglezji, śliwy wiśniowej i 8m2 krzewów jałowca z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Pięknej
2012-06-28
DIM.Oś.6131.53.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i jesionu z terenu wielorodzinnych posesji mieszkaniowych przy ul. Długosza i ul. Pobożnego
2012-06-29
DIM.Oś.6131.54.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 6 klonów pospolitych z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Lipowej
2012-07-03
DIM.Oś.6131.55.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 2 klonów pospolitych z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Świerkowej, pod warunkiem zastąpienia 8 sztukami klonów.
2012-07-04
DIM.Oś.6131.56.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie zamierającego klonu pospolitego z posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 1
2012-07-06
DIM.Oś.6131.58.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli z posesji przy ul. Zamenhofa - dz. nr 9
2012-07-13
DIM.Oś.6131.61.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu i głogu z posesji przy ul. Skłodowskiej 13 - 15, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. drzew liściastych
2012-07-13
DIM.Oś.6131.57.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.