Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246741
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
207/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegajacego na ” Przeniesieniu zakładu zbierania i przetwarzania aluminium na działkę ewidencyjną nr 1535/21, obręb Łagiewniki, przy ul. Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu.

ZSE.6220.4.2021
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2021 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 376/2021
Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2021-11-26
AB.6740.3.42.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2021 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 343/2021
Budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego o pojemności 2x6,4m3 i 4x9,2m3 oraz instalacji zewnętrznej zasilającej projektowaną suszarnię
2021-10-28
AB.6740.3.38.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia dwóch drzew z gatunku świerk pospolity o obwodach pni wynoszących 85 cm, 100 cm, z terenu nieruchomości nr 62 ark. 48 położonej w Biłgoraju przy ul. Cichej
2021-11-15
11952.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia wynoszącym 130 cm, jednego drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia wynoszącym 75 cm, jednego drzewa z...
2021-11-08
11750.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcie dwudziestu ośmiu drzew z gatunku świerk pospolity o obwodach pni wynoszących 48 cm, 46 cm, 58 cm, 32 cm, 50 cm, 38 cm, 40 cm, 53 cm, 47 cm, 68 cm, 53 cm, 80 cm, 45 cm, 56 cm,...
2021-11-08
11746.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia jednego drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia wynoszącym 90 cm z terenu nieruchomości nr 58 ark. 57 położonej w Biłgoraju przy ul. Armii Kraków
2021-11-23
12253.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia trzech drzew z gatunku świerk kłujący o obwodach pni wynoszących 70 cm, 63 cm, 60 cm, z terenu nieruchomości nr 72 ark 41 zlokalizowanej w Biłgoraju przy ul. Kazimierza...
2021-10-25
11206.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia jednego drzewa z gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia wynoszącym 81 cm, z terenu nieruchomości nr 2/14 ark. 27 położonej w Biłgoraju przy ul. Stanisława Moniuszki
2021-10-27
11356.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia wynoszącym 70 cm, oraz jednego drzewa z gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia wynoszącym 120 cm, z terenu...
2021-10-19
11022.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia dwóch drzew z gatunku sosna pospolita o obwodach pni wynoszących 104 cm, 110 cm, z terenu nieruchomości nr 63/1 ark. 12,zlokalizowanej w Biłgoraju przy ul. Parkowej
2021-10-18
10944.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia jednego drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia wynoszącym 123 cm, z terenu nieruchomości nr 9/1 ark. 48, położonej w Biłgoraju przy ul. Partyzantów
2021-10-20
11067.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia dwóch drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni wynoszących 131 cm, 130 cm, oraz trzech drzew z gatunku świerk pospolity o obwodach pni wynoszących 140 cm, 81 cm, 62...
2021-10-19
11025.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 70 szt.. drzew rosnących w miejscowości Wieruszew, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 70 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata - 59 szt., buk pospolity - 11 szt. rosnących na działce o nr geodezyjnym 116/3 i 117/3, obręb geodezyjny Wieruszew,...
2021-11-19
OŚR.6131.1.52.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 inne dokumenty
inne
Ogłoszenie Wójta gminy Bledzew RG.OS. 650.14.2021 z 25.11.2021
Zapoznanie z dowodami przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW (4x1MW) wraz z infrastrukturą...

RG.OŚ. 650.14.2021
lubuskie / międzyrzecki / Bledzew Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch modrzewi europejskich rosnących na terenie nieruchomości nr ew. 1126, obręb nr 2, ul.Asnyka 7
Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch modrzewi europejskich rosnących na terenie nieruchomości nr ew. 1126, obręb nr 2, ul.Asnyka 7 i zobowiązaniem do nasadzenia dwóch nowych drzew

ROŚ.6131.293.2021 AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2021 inne dokumenty
ochrona powietrza
opinia sanitarna
Opinia sanitarna w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci ciepłowniczych zasilających łaźnie nr 1 i 4 oraz...
2021-11-10
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Radlin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2021 postanowienia
ochrona powietrza
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa sieci ciepłowniczych zasilających łaźnie nr 1 i 4 oraz Zakład Przeróbczy KWK ROW Ruch Marcel"
2021-11-02
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Radlin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2021 decyzje
inne
Decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 sztuki drzewa z działki nr 213/56 o. 10 w Świnoujściu

WOS.6131.176.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW - Wieszowa 2 na działkach o numerach: 715/199, 913/204.
2021-08-16
BA.6740.4.268.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW - Wieszowa 4 na działce o numerze 216/77.
2021-08-16
BA.6740.4.269.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
409/2019 decyzje
inne
decyzja
zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZSE.6220.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa...

ZSE.6220.23.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
406/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie zmiany decyzji
Prezydenta Miasta Bytomia nr ZSE.6220.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego...
2018-10-17
EU/2891/MG/2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
406/2018 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bytom
wniosek firmy ENERIS Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu przy ul Jerzmanowskiej 8 o wykreślenie wpisu
2018-06-28
ZSU.7032.2.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
621/2018 decyzje
inne
Decyzja
Budowa instalacji do przetwórstwa tłuszczów roślinnych na terenie działki 1266/21 AM6, obręb Łagiewniki, M.Bytom
2018-09-27
ZSE.6220.11.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
329/2021 decyzje
inne
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: zbieraniu odpadów granulatu miedzi i aluminium na powierzchni 100 m² na hali magazynowej udostępnionej przez Conbelts...

ZSE.6220.10.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
328/2021 decyzje
inne
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. .: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz z zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o...

ZSE.6220.9.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba iwa rosnącego na dz. nr 6/23 w obrębie ewidencyjnym Trzebiatów-10
2021-11-05
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
540/2018 decyzje
inne
Decyzja
Budowa malarni wyrobów stalowych na terenie Zakładu Robót Antykorozyjnych FRYKAR w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1.
2018-07-30
ZSE.6220.4.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Farma fotowoltaiczna PV Słonowiczki o mocy przyłączeniowej do 5MW

GPŚ.6220.15.2021.PE10
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.