Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273457
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
5/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia wynoszącym 120 cm z działki ew. nr 45/2 ark. 57, położonej w Biłgoraju przy ul. Armii "Kraków".

GKI.7635/1/11-2
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 1 szt. wiązu pospolitego

GK.ROŚ.7635-1-5/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 2 szt. brzozy brodawkowatej

GK.ROŚ.7635-1-6/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory dla bydła na 61 DJP oraz...

BR 7330-1/Ś/2/2011
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 decyzje
inne
zezwolenie na zbieranie i transport odpadów - FUH Rafał Królikowski ul. Powstańców Wlkp. 25, 64-140 Bukówiec Górny OS.I.6233.1.2011 z dnia 28.01.2001 r.
odpady

nie dotyczy
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 decyzje
inne
decyzja zezwalająca na wycinkę dzrzew
decyzja zezwalająca na wycinkę dzrzew z działki nr 165 w Ludwikowie, 10 szt. akacji oraz 2 szt. brzozy

RSG-7635/6/2011
mazowieckie / radomski / Jedlińsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku...
Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.7624-29/10/11
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 1 szt. topoli z terenu Zespołu Szkół Zawodowych, ul. Oskara Langego 8, 08-110 Siedlce

GK.ROŚ.7635-1-8/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 1 szt. robinii akacjowej

GK.ROŚ.7635-1-13/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzaj zezwalajaca na usunięcie poprzez wycięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie poprzez wycięcie drzew: 3 szt. robinii akacjowej 1 szt. kasztanowiec 1 szt. dąb 1 szt. wierzba 1 szt. brzoza rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Bielańska 5

GK.7635-4/2011
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew

GK.ROŚ.7635-1-10/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 1 szt. wiązu wyniosłego z dz. o nr. ewid. 31/2 obręb 37

GK.ROŚ.7635-1-7/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 decyzje
inne
decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
Przebudowa drogi gminnej nr 102042B Romanowce – Murowany Most na działkach ozn. nr geod. 623, 615, 614, 610, 16 położonych w Romanowcach, gm. Krasnopol oraz części działek ozn. nr geod....

AB-7351-145/10/11
podlaskie / sejneński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decuyzja dla osoby fizycznej
Decyzja - zezwolenie na wycinkę 2 szt. olch z terenu działki nr ew. 605/2 przy ul. Browarnej

WGK.II.7635-367/10/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznym
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznym wytwarzanymi w związku z prowadzoną przez NZOZ Gabinety Stomatologiczne s.c. E. Piątek, T. Piątek z siedzibą w Gorzowie Wlkp....

WSR.7660-2-1/11
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gorzowa Wlkp. wydane firmie KONMAR Piotr Koniczek, ul....

WSR.7054-1-6/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 8 drzew z dz. nr 200/1 w obr. Najdymowo.

BMR.7635-7/11
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 57 drzew z dz. nr 87/1 w obr. Najdymowo.

BMR.7635-8/11
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 115 w obr. Sadowo.

BMR.7635-5/11
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 18 sztuk żywotników pod warunkiem zatąpienia ww. drzew innymi drzewami liściastymi lub iglastymi w ilosci 18 sztuk w Osieku

OŚR.7635-79/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 2 olszy pod warunkiem zatąpienia ww. drzew innymi drzewami liściastymi lub iglastymi w ilosci 4 sztuk w Osieku

OŚR.7635-81/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 1 lipy, 1 świerka, 1 sosny pod warunkiem zatąpienia ww. drzew innymi drzewami liściastymi lub iglastymi w ilosci 3 sztuk w Osieku

OŚR.7635-82/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 5 świerków pod warunkiem zatąpienia ww. drzew innymi drzewami liściastymi lub iglastymi w ilosci 5 sztuk w Osieku

OŚR.7635-83/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 1 lipy oraz umarzająca w stosunku do 5 olszy położonych na działce w Głębowicach

OŚR.7635-10/10/11
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 2 lip pod warunkiem zastąpienia ich 4 sztukami lipy lub robinii akacjowej na działce polożonej w Głębowicach

OŚR.6131.1.2011
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 1 świerka i 19 olszy pod warunkiem zastąpienia ww. drzew innymi drzewami liściastymi lub iglastymi na działce położonej w Osieku

OŚR.6131.2.2011
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzewa
Decyzja na wycinke drzewa gat. topola kanadyjska rosnąca w m-ci Rgielew, gm. Kłodawa

OŚ.613-2/11
wielkopolskie / kolski / Kłodawa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Decyzja odmawiająca zezwolenia na wycinkę 2 szt. topoli z pasa drogowego ul. Lachmana

WKŚ.I.7635-11/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla osoby fizycznej
Decyzja - zezwolenie na wycinke 1 szt. klonu jesionolistnego z terenu przy ul. Kolberga

WGK.II.7635-14/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla osoby fizycznej
Decyzja - zezwolenie na wycinkę drzew z rowu melioracyjnego przy ul. Nizinnej

WKŚ.I. 7635-15/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.