Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6135
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
370/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1815/104 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.77.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
372/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 56 drzew z działki 2501/305 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.78.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
374/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 6 drzew z działek nr ewid. 1140/295, 310/2, 5496/28, 444/19 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.79.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
376/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 1291/71, 2842/37, 1568/86 ob. Miasteczko Śląskie.

OŚR.R.613.81.2016
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
378/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 272/72 ob. Krupski Młyn.

OŚR.R.613.82.2016
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
380/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 9 drzew z działki nr ewid. 260/26, 92/38 ob. Krupski Młyn.

OŚR.R.613.90.2016
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
382/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 6 drzew z działek nr ewid. 4030/124, 4298/124, 696/611, 4957/86.

OŚR.R.613.92.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
384/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1298 ob.Radzionków.

OŚR.R.613.93.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
386/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Miasteczko Sląskie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 2867/37 ob. Miasteczko Śląskie.

OŚR.R.613.95.2016
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
388/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 164/6 ob. Ożarowice.

OSR.R.613.101.2016
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
390/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 2072/253 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.102.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
391/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zmieniająca brzmienie pkt. 3 decyzji o symbolu OŚR.R.613.104.2016

OŚR.R.613.104.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
393/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 1510/26 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.104.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
397/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 16 drzew z działek nr ewid. 407/148, 408/148, 411/148 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.106.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
399/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 336/1 ob. Nakło Śląskie.

OŚR.R.613.107.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
401/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Kalety na usuniecie 6 drzew z działek nr ewid. 232/94, 1273/67, 2498/36, 3566/56 ob. Kalety.

OŚR.R.613.109.2016
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
403/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 319/2 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.110.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
405/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 3069/89 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.111.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
407/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca TG NOVA Sp z o.o . na usunięcie 22 drzew z działki nr ewid. 1161/37 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.112.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
409/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usuniecie 22 drzew z działek nr ewid. 260/26, 248/2, 92/30, 23, 261 ob. Krupski Młyn.

OŚR.R.613.114.2016
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
411/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid.1972/81 ob. Miasteczko Śląskie.

OŚR.R.613.116.2016
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
413/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 97 ob. Zbrosławice.

OŚR.R.613.117.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
415/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 58/4 i 114/5 ob. Ożarowice.

OSR.R.613.118.2016
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
417/2016 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Decyzja zezwalająca p. Ryszardowi Sznajder na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1917/47 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.119.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
419/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 296/13 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.120.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
421/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Potępie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1062 ob. Krupski Młyn.

OśR.R.613.121.2016
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
423/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Miasteczku Śląskim na usunięcie 17 drzew z działki nr ewid. 2132/71 ob. Miasteczko Śląskie.

OŚR.R.613.122.2016
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
425/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca pani Agnieszce Aleksa na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 254/1 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.123.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
427/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Przedszkolu nr 2 w Radzionkowie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid.338/46 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.124.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
428/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca w całości należności 47 118, 12 zł z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.83.2012 z zgodnie z wyliczeniem w pkt. 2...

OŚR.R.613.125.2016
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.