Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 255142
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
375/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
DECYZJA NA USUNIECIE DRZEWA
DECYZJA NA USUNIECIE DRZEWA SZT 1

GK-ROŚ.6131.375.2013
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
376/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
DECYZJA NA USUNIECIE DRZEWA
DECYZJA NA USUNIECIE DRZEWA SZT 1

GK-ROŚ.6131.171.2013
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
377/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
DECYZJA NA USUNIECIE DRZEWA
DECYZJA NA USUNIECIE DRZEWA SZT 1

GK-ROŚ.6131.172.2013
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
378/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
DECYZJA NA USUNIECIE KRZEWU
DECYZJA NA USUNIECIE KRZEWU SZT 1

GK-ROŚ.6131.174.2013
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obw. pnia 96 cm na działce nr 332 w miejscowości Moszczenica, gmina Bochnia
decyzja na wycinkę 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obw. pnia 96 cm na działce nr 332 w miejscowości Moszczenica, gmina Bochnia

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja na wycinke drzew: jesion - 2 szt., rosnacych na działce nr 115 położonej we wsi Popiołówka gm. Korycin
2012-03-16
GR.6131.15.2012
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku wierzba biała, rosnących na działce nr 352/1 , obręb 2 Piotraszewo, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1358N Piotraszewo-Gronowo, gmina Dobre...

SK.6138.2012.MS
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Dobre Miasto Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 29 sztuk drzew z gatunku: lipa drobnolistna- 20 szt., Jesion wyniosły- 3 szt., Klon pospolity- 6 szt., rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr:...

SK.6131.68.2013.MS
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Dobre Miasto Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew.
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku modrzew rosnącego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 190 obr. 06 w Busku-Zdroju.

GKMŚR-7635/204/10
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2017 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja Nr 1/2017 znak: GKiOŚ-RKŚ-VI.6225.2.2017 udzielająca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu przy ul. Braci Staniuków...
dot. działalności MILAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 244/Z/2016
Zezwolono na usunięcie 1 szt. drzewa gat. cis pospolity - ul. Ludwika Katowice. Nakazano nasadzenie 1 szt. drzewa ozdobnego i 2 szt. krzewów w ramach rekompensaty przyrodniczej dla środowiska.

KŚ-V.6131.1495.2015.KB
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
499/2015 decyzje
ochrona wód
decyzja nr 31/Ś/15 pozwolenie wodnoprawne
wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowa rowu Kaskadnik w zakresie wykonania wylotu kanalizacji deszczowej do rowu oraz szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do rowu Kaskadnik wód...

KŚ-III.6341.9.2015.KMJ
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
369/2013 decyzje
inne
decyzja o pozwoleniu na budowę
fundament dla Instalacji agregatu oziębialniczego C-5 na pierwszym ciągu Wytwórni Tlenu i Azotu- teren zakładu PKN ORLEN S.A. przy ul. Chemików 7 w Płocku.

WRM-III.6740.150.2013.BD
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
936/2013 decyzje
inne
decyzja o pozwoleniu na budowę
budowa hali obsługowo-naprawczej wraz z niezbędna infrastrukturą, przebudowa placów postojowych i dróg manewrowych na terenie Komunikacji Miejskiej ul. Przemysłowa 17

WRM-III.6740.448.2013.BD
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
625/2014 decyzje
inne
decyzja o pozwoleniu na budowę
budowa magazynu gipsu na terenie PKN ORLEN S.A.

WRM-III.6740.306.2014.BD
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2017 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw , infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr...
2017-08-09
WUA-IV.6740.242.2017.KZ
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Skorocic,...

GKIII.6220.3.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2012 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z warsztatem samochodowym i lakiernią, w Siedlcach na działkach o nr ewid. 6/9, 6/19, 1/16 obręb 95 przy ul. Łukowskiej 15.

GK-ROŚ.6220.1.31.2011
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektów Zakładu Produkcyjnego nr 3 POL-SKONE Sp. z o.o. halę produkcyjną, suszarnię do...
2012-07-31
9896/2012
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2014 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wiaduktu na ulicy Warszawskiej w Siedlcach
2013-11-07
GK-ROŚ.6220.23.2013
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2016 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych i warsztatu mechanicznego na budynki produkcyjne na terenie zakładu...

Rś - 6220.DŚ.20-13.2015/2016
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2017 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dystrybutora paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa część budynku magazynowego na pomieszczenia obsługi...

OŚR.6220.13.2016
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2020 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków"

GK-ROŚ.6220.1.22.2020
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2021 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na...
2020-07-29
OŚR.6220.6.2020
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
680/2012 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Dostosowanie 36 szt. stalowych, pionowych, naziemnych zbiorników w zakresie dostosowania do obowiazujacego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. na terenie PKN ORLEN S.A....

WKŚ-I.6220.12.2012.JTB
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
415/2012 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa układu drogowego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo – Usługowego Graniczna z ul. Wyszogrodzką i Trasą ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku, w zakresie zjazdów, pasów...

WKŚ-I.6220.65.2011
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
795/2015 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" obejmujący zadanie II Obszar B "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami."

WOŚ>6220.10.2015.MWK
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2021 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Budowa elektrowni fotowoltaicznej ANIELEWO o maksymalnej mocy przyłączeniowej 46MW na działkach położonych w gminie Kazimierz Biskupi w nw. obrębach i o numerach ewidencyjnych:...
2020-07-21
OŚR.6220.5.2020
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo zlokalizowanego na terenie gminy Kazimierz Biskupi w miejscowości: Obręb Dobrosołowo- dz. nr 80, Obręb Komorowo dz. nr...
2020-09-14
OŚR.6220.8.2020
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2021 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Budowa drogi gminnej pomiędzy m. Komorowo i m. Nieświastów zlokalizowanego na terenie gminy Kazimierz Biskupi w miejscowości: 382,435,300/2,300/4,436,307/20,421/2 obręb Komorowo i...
2020-09-15
OŚR.6220.7.2020
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.