Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6114
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
264/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Teresie Bryś-Szczygieł dziającej w obrocie prawnym jako PP "BiS" z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Kużaja 47 - zezwolenia na transport...
2013-07-18
OSR.G.6233.46.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca Zakładowi Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radzionkowie - zezwolenia na transport odpadów
2013-07-19
OŚR.G.6233.47.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego umarzająca postępowanie w sprawie wpisu spółki HYDROSOLAR Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach do rejestru posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na...
2013-07-17
OŚR.G.6235.4.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Krzysztofowi Dudkowi działającemu w obrocie prawnym jako PUH Krzysztof Dudek z siedzibąw Tarn. Górach przy ul. Powstańców Warszawskich 130B -...
2013-08-13
OŚR.G.6233.50.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
324/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce JAGARO G.J.A.R. Kocot Sp. Jawna z siedzibą w Ożarowicach zezwolenia na transport odpadów
2013-10-23
OŚR.G.6233.58.2013
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
330/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Marcinowi Kocotowi działającemu w obrocie prawnym jako APERIO MARCIN KOCOT z siedzibą w Ożarowicach zezwolenia na transport odpadów
2013-10-24
OŚR.G.6233.60.2013
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
345/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dn. 18.11.2013 r., OŚR.G.6220.11.2013 udzielająca spółce FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Stacji...
2013-10-03
OŚR.G.6220.11.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
348/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.11.2013r., OSR.G.6233.62.2013 udzielająca p. Januszowi Patykowi działającemu w obrocie prawnym jako J. Patyk Usługi Transportowe z siedzibą w Zendku...
2013-11-04
OŚR.G.6233.62.2013
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
366/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce PETRO CARBON ENERGIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tarnowskich Górach zezwolenia na trasport odpadów.
2013-11-21
OŚR.G.6233.66.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
370/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Tomaszowi Ronczoszkowi działającemu w obrocie prawnym jako FCB RONENBERGER Ltd z siedzibą w Tarnowskich Górach - zezwolenia na trasport odpadów.
2013-12-06
OŚR.G.6233.68.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
odmawiajaca przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytw. odp. powstających w związku z eksploatacją instalacji na Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie z...
2013-12-12
OŚR.G.6220.13.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Tomaszowi Ronczoszkowi działającemu w obrocie prawnym jako FCB RONENBERGER Ltd z siedzibą w Tarnowskich Górach - zezwolenia na zbieranie odpadów w...
2013-12-06
OŚR.G.6233.69.2013
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Andrzejowi Frączkowi działającemu w obrocie prawnym jako W.P.T.U.P.H. Andrzej Frączek z siedzibą w Ożarowicach - zezwolenia na trasport odpadów.
2013-12-10
OŚR.G.6233.70.2013
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce TanQuid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 51 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji
2014-03-17
OŚR.G.6220.4.2014
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce INDYK-ŚLĄSK Sp. zo.o. z siedzibą w Wieszowej przy ul. Wolności 21 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do uboku zwierząt.
2013-10-18
OSR.G.6222.6.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Gabrielowi Mateji działającemu w obrocie rawnym jako GABRIEL MATEJA - PUNKT SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH MATEJA z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Św....
2014-03-19
OŚR.G.6233.12.2014
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzieljaca spółce HEMARPOL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A - zezwolenia na zbieranie odpadów
2014-04-02
OŚR.G.6233.21.2014
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca Fabryce Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Hutniczej 5-9 o pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją...
2014-04-18
OŚR.G.6220.6.2014
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
343/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
udzielająca p. Markowi Klycie dzisłającemu w obrocie prawnym pod firmą "ZŁOMEX" Marek Klyta z siedzibą w Strzebiniu przy ul. Powstańców Śląskich 11d zezwolenia na zbieranie...
2014-07-25
OŚR.G.6233.44.2014
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
416/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce OLMET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 15 zezwolenia na zbieranie odpadów
2014-10-20
OŚR.G.6233.64.2014
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
436/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
umorzenie opłaty z dec. GOŚR/R.6131-1-103/09 dla Gminy Krupski Młyn
2013-10-30
OŚR.R.613.198.2013
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
464/2014 decyzje
ochrona przed hałasem
decyzja
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla Shausha- umorzenie
2014-11-03
OŚR.R.6241.24.2014
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
466/2014 decyzje
ochrona przed hałasem
decyzja
określenie dopuszczalnego poziomu hałasu
2013-06-25
OŚR.R.6241.7.2013
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
udzielająca p. Wojciechowi Kuźniarowi działającemu w obrocie prawnym jako F.H.P.U. TRANS-STAL" Wojciech Kuźniar z siedzibą w Pyrzowicach przy ul. Siedliska 11 zezwolenia na transport...
2015-02-05
OŚR.G.6233.10.2015
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
dla Gminy Kalety na usunięcie4 drzew rosnących na działce o nr ewid. 232/94 (teren LKS Kuczów)
2015-02-05
OŚR.R.613.2.2105
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce o nr ewid. 1757/510 (Park Rubina).
2015-02-06
OŚR.R.613.3.2015
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
dla OSP w Świętoszowicach na usunięcie drzewa rosnącego o nr ewid. 382/6
2015-02-16
OŚR.R.613.6.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
dla Gminy Zbrosławice na usunięcie 3 drzew rosnących na działce o nr ewid. 388/13
2015-02-06
OŚR.R.613.7.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
dla Gminy Zbrosławice na usunięcie 3 drzew rosnących na działce o nr ewid. 1303/100
2015-02-16
OŚR.R.613.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
dla GS "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Tarnowskich Górach na usuniecie drzew rosnących na działce o nr ewid. 202/6
2015-02-19
OŚR.R.613.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.