Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253835
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
20/2011 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącego zakładu o halę produkcyjną wraz z uzupełnieniem infrastruktury zewnętrznej (przebudowa dróg...
2010-10-11
GR.1.76374.7-14/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie zezwalająca na usunięcie drzew w zamian za nasadzenie
decyzja zezwalająca na usunięcie 28 drzew (15 topól Simona, 5 robinii białych, 3 jarząbów pospolitych, 2 lip szerokolistnych, 1 świerku pospolitego, 1 brzozy brodawkowatej i 1 kasztanowca...
2011-03-04
GR.1.7635.15-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 28 drzew (15 topól Simona, 5 robinii białych, 3 jarząby pospolite, 2 lipy szerokolistne, 1 świerk pospolity, 1 brzoza brodawkowata, 1 kasztanowiec biały)...
2011-03-04
GR.1.7635.15-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla Gimnazjum Gminy Oleśnica zezwalająca na usunięcie drzewa w zamian za nasadzenie
decyzja dla Gimnazjum Gminy Oleśnica zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata z nieruchomości przy ul. Wileńskiej w zamian za nasadzenie
2011-03-11
GR.1.7635.19-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 sprawozdania
inne
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Oleśnicy za lata 2009-2010
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Oleśnicy za lata 2009-2010 - przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr VI/37/2011 z dnia 29 marca 2011r.
2011-03-29
nie dotyczy
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla osoby fizycznej zezwalająca na usunięcie drzewa
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Spokojnej bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2011-03-16
GR.1.7635.20-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Spokojnej
2011-03-16
GR.1.7635.20-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla osoby fizycznej ozezwalająca na usunięcie drzewa
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Limanowskiego bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2011-03-21
GR.1.7635.21-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Limanowskiego
2011-03-21
GR.1.7635.21-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gatunków brzoza brodawkowata i orzech włoski z nieruchomości przy ul. Lelewela bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2011-03-28
GR.1.7635.23-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 2 drzew gatunków brzoza brodawkowata i orzech włoski z nieruchomości przy ul. Lelewela
2011-03-28
GR.1.7635.23-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla osoby fizycznej zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Dobroszyckiej bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2011-03-29
GR.1.7635.24-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 3 drzew gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Dobroszyckiej
2011-03-29
GR.1.7635.24-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 15-17 zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew gatunków jesion wyniosły (3) i klon pospolity (1) z nieruchomości przy ul. Kopernika z naliczeniem opłat i ich odroczeniem w zamian za wykonanie...
2011-04-06
GR.1.6131.1-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 15-17 na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 4 drzew gatunków jesion wyniosły (3) i klon pospolity (1) z nieruchomości przy ul. Kopernika
2011-04-06
GR.1.6131.1-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 inne wnioski
inne
prośba o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
prośba o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy CM „MEDYK” ul. Mickiewicza 3, ul. 3 Maja 43-46A, 56-400 Oleśnica
2011-04-12
GR.1.6230.1-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 postanowienia
inne
postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
postanowienie opiniujące pozytywnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy CM „MEDYK” ul. Mickiewicza 3, ul. 3 Maja 43-46A, 56-400 Oleśnica
2011-04-12
GR.1.6230.1-2/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie dębu pod warunkiem zastąpienia 1 szt. 10-letniego drzewa, 7 m2 krzewów pod warunkiem zastąpienia i bezpłatne usunięcie 1,5 m2 zamierających krzewów z...

DIM.Oś.6131.34.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja częściowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 27 odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
decyzja częściowa odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. 11 Listopada 27
2011-04-13
GR.1.6131.5-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja częściowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 27 zezwalająca na usunięcie drzewa
decyzja częściowa zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. 11 Listopada 27 bez opłat oraz z warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych
2011-04-13
GR.1.6131.5-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 27 na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. 11 Listopada 27
2011-04-13
GR.1.6131.5-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu i 43,7 m2 krzewów z terenu działek nr 74/30, 70/2, 71/2 przy ul. Westerplatte , pod warunkiem zastąpienia 4 szt. 10-letnich drzew i 43,7 m2 krzewów

DIM.Oś.6131.44.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie sosny z terenu posesji jednorodzinnej przy ul.Zakole

DIM.Oś.6131.43.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłych 2 dębów i topoli z terenu ŚOSiR przy ul. Śląskiej

DIM.Oś.6131.29.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 klonów z posesji przy pl. Ludowym 5 , pod warunkiem zastąpienia 4 szt. 10-letnich drzew

DIM.Oś.6131.41.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie zamierającej lipy z cmentarza przy al. Brzozowej

DIM.Oś.6131.45.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 topoli włoskich z terenu posesji jednorodzinnej przy ul. Wałbrzyskiej

DIM.Oś.6131.46.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Poznańskiej
2011-04-21
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja tłoczni gazu ziemnego Żuchlów”, na działce o nr ew. 229, obręb Jastrzębia
2011-05-04
GK.6220.5.2011
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 grochodrzewów, 2 lip, 2 jesionów, jarząbu i 80 m2 krzewów z terenu pomiędzy ul. Równą i ul. Westerplatte
2011-04-21
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.