Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4639
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
211/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 tamaryszków z posesji przy ul. Prądzyńskiego 159-163
2011-09-27
BE/670/1166/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby i sosny z posesji przy ul. Jasińskiego 18-26, sumaka i złotokapu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 73-91, jarząbu z posesji przy...
2011-09-28
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli z posesji przy ul. Ks. Jadwigi 10
2011-09-29
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu z posesji przy ul. Prądzyńskiego 81
2011-09-29
BE/670/1184/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu AAM Poland Sp. z o.o. w Świdnicy o nowe pomieszczenia prototypowni oraz stację do...
2011-09-30
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i daglezji z posesji jednorodzinnej przy ul. Stamma
2011-10-03
DIM.Oś.6131.109.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie wierzby, sosny, jarząbu , złotokapu i sumaka z posesji mieszkaniowych Os. Młodych
2011-10-04
DIM.Oś.6131.113.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 tamaryszków z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 159-163
2011-10-06
DIM.Oś.6131.112.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie krzewu z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 81
2011-10-06
DIM.Oś.6131.115.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie krzewu z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 37
2011-10-06
DIM.Oś.6131.111.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli kanadyjskiej z terenu posesji przy ul. Komunalnej
2011-10-10
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
222/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej topoli osiki z posesji mieszkaniowej przy ul. Ks. Jadwigi 10
2011-10-12
DIM.Oś.6131.114.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu, 2 sumaków, wierzby, żywotnika i 8 m2 krzewów z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 143-145-147
2011-10-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie :"lipy drobnolistnej, jarzębiny, kasztanowca, 2 świerków i jałowca" z terenu posesji przy ul. Tołstoja 2
2011-10-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 topoli z terenu posesji przy ul. Westerplatte i ul. Strzelińskiej
2011-10-17
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
226/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie uschniętego dębu z terenu posesji przy ul. Łącznej 4
2011-10-19
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie jesionu z peronu dworca Świdnica Miasto
2011-10-20
DIM.Oś.6131.92.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie jarząbu, 2 sumaków, wierzby, żywotnika i 8 m2 krzewów z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 143-145-147
2011-10-20
DIM.Oś.6131.121.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 topoli z terenu posesji przy ul. Westerplatte 72
2011-10-21
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli kanadyjskiej z posesji przy ul. Komunalnej, pod warunkiem zastąpienia 10-letnim drzewem
2011-10-21
DIM.Oś.6131.117.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego dębu z posesji przy ul. Łącznej
2011-10-21
DIM.Oś.6131.123.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie brzozy z posesji przy ul. Pogodnej 1
2011-10-25
DIM.Oś.6131.100.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Leśnej 2
2011-10-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu i krzewów z posesji przy ul. Zamenhofa 40-44
2011-10-27
BE/670/1297/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
235/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 topoli z posesji przy ul. Westerplatte 72, pod warunkiem zastąpienia
2011-10-28
DIM.Oś.6131.116.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 topoli z posesji przy ul. Westerplatte 92-94 i ul. Strzelińskiej, pod warunkiem zastąpienia 4 sztukami drzew
2011-10-28
DIM.Oś.6131.120.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu z posesji przy ul. Krzywoustego 17-19-21
2011-10-31
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Jagiellońskiej
2011-11-02
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku przy pl. Kombatantów 2 w Świdnicy"
2011-11-02
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla Spółki z o.o. "AAM Poland" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Rozbudowa zakładu AAM Poland Sp. z...
2011-11-03
DIM.Oś.6220.8.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.