Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4246
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
168/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- 1 szt. jesionu wyniosłego - rosnącego na terenie działki nr 2518 przy ul. Piekarskiej 8-10 w Świdnicy
2020-08-05
BOŚ.6131.128.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 80/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- 1 szt. jesionu wyniosłego - rosnącego na terenie działki nr 2518 przy ul. Piekarskiej 8-10 w Świdnicy

BOŚ.6131.128.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy

BOŚ.6131.128.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 74/2021
Zezwolenie na usunięcie żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy

BOŚ.6131.128.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
310/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie grochodrzewu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kliczkowskiej 62, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. drzew liściastych
2015-06-17
BOŚ.6131.129.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 szt wierzby iwy z terenu działki nr. 167 przy ul. Kraszewickiej 23.
2017-07-26
BOŚ.6131.129.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka i daglezji z ogrodu działkowego "Stokrotka" przy ul. Śląskiej
2018-09-10
BOŚ.6131.129.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie sosny z posesji mieszkaniowej przy al. Niepodległości 16-18
2019-08-16
BOŚ.6131.129.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Wydanie zezwolenia na nieodpłatne usunięcie obumarłej topoli osiki o obw. pnia 109 cm oraz na nieodpłatne usunięcie 7 szt. topoli kanadyjskich pod warunkiem ich zastąpienia 7 szt....
2016-02-29
BOŚ.6131.13.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich z terenu PEBEK-u przy ul. Metalowców 14, pod warunkiem zastąpienia 4 drzewami liściastymi
2017-01-30
BOŚ.6131.13.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie z terenu posesji przy ul. Kotlarskiej 2 jarząbów oraz wierzby pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem. Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy, robinii i wierzby.
2018-02-07
BOŚ.6131.13.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie sosny z terenu ROD "Relax" przy ul. Staszica
2020-01-31
BOŚ.6131.13.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiśni wonnej oraz jesionu wyniosłego z terenu posesji przy ul. Okrężnej 15-17-19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.13.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja 9/2022
Zezwolenie na usunięcie wiśni wonnej z terenu posesji przy ul. Okrężnej 15-17-19 w Świdnicy oraz odmowa pozwolenia na usunięcie jesionu wyniosłego z w/w posesji.

BOŚ.6131.13.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
323/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie cisu i grabu z posesji przy ul. Westerplatte 55a, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. drzew liściastych i 2 szt. drzew iglastych
2015-06-18
BOŚ.6131.130.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 obumarłych świerków z dz. nr 975 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 13
2016-07-19
BOŚ.6131.130.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
358/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 361 szt. drzew oraz 11000 m2 krzewów z torowiska linii kolejowej nr 137 pod warunkiem nasadzenia 355 szkółkowanych drzew liściastych o min obw. pnia 12-14 cm Odmowa...
2017-10-10
BOŚ.6131.130.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie brzozy z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Mieszka I 17D-33
2018-09-17
BOŚ.6131.130.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie klonu z dz. nr 1707 przy ul. Bohaterów Getta
2019-08-14
BOŚ.6131.130.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
311/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 57
2015-06-17
BOŚ.6131.131.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. robinii akacjowej z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul.Piłsudskiego 10-11-12.
2017-08-28
BOŚ.6131.131.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie brzozy i jarząbu z posesji mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 31-35
2019-08-16
BOŚ.6131.131.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 1 szt. żywotnika olbrzymiego - rosnącego na terenie działki nr 1683 przy ul. Leśnej 12 w Świdnicy
2020-08-07
BOŚ.6131.131.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 78/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- 1 szt. żywotnika olbrzymiego - rosnącego na terenie działki nr 1683 przy ul. Leśnej 12 w Świdnicy

BOŚ.6131.131.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu zwyczajnego z terenu działki nr 69/2 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy

BOŚ.6131.131.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Okrężnej, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. drzew liściastych
2015-06-17
BOŚ.6131.132.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 żywotników z terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2018-09-11
BOŚ.6131.132.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z terenu posesji przy ul. Traugutta 7 w Świdnicy

BOŚ.6131.132.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 76/2021
Zezwolenie na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z terenu posesji przy ul. Traugutta 7 w Świdnicy

BOŚ.6131.132.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 77/2021
Zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z terenu działki nr 69/2 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy

BOŚ.6131.132.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.