Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6154
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
194/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
rosnącego na działce o nr ewid. 1056/2 obręb Orzech.
2022-05-26
GK.6131.2.3.2022
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 2072/253 i 2228/253 obręb Świerklaniec.
2023-03-30
GK.6131.2.3.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 1814/111, 1679/112, 62/16, 244/16, 279/10, 278/10, 3451/127, 2729/128, 71/16, 277/14, 134/14, 1850/104 obręb Nakło Śląskie.
2021-03-17
GK.6131.2.4.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek
o nr ewid. 142/4 i 139/1 obręb Nakło Śląskie.
2022-07-07
GK.6131.2.4.2022
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
rosnącego na działce 927/60 obręb Chechło Nowe.
2020-07-07
GK.6131.2.5.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego
o symbolu OŚR.613.72.2020 z dnia 25.09.2020 r. w zakresie terminu usunięcia drzewa i terminu nasadzeń zastępczych.
2021-02-22
GK.6131.2.6.1.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzewa rosnącego na działce. ew. nr 1791/118 obręb Nakło Śląskie.
2020-07-08
GK.6131.2.6.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku topola amerykańska
z terenu działki o nr ewid.645/6 obręb Świerklaniec.
2021-08-11
GK.6131.2.7.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 138/1 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2021-08-26
GK.6131.2.8.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 862/25 obręb Orzech, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2021-08-31
GK.6131.2.9.2021
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących
na terenie działki o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-09-14
GK.6131.2.9.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek Gminy Zbrosławice o usunięcie 1 drzewa z działki nr ew. 219/58 ob. Jaśkowice.
2017-09-11
GK.6131.20.2017
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew
z terenu działki o nr ewid. 59 obręb Księży Las, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2021-12-28
GK.6131.24.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.215.2021 z dnia 31.03.2022 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew.
2022-12-19
GK.6131.24.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 876/126 ob. Zbrosławice.
2019-05-08
GK.6131.4.2019
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 59 obręb Księży Las.
2020-03-30
GK.6131.6.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie działki o nr ewid. 42 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2024-04-04
GK.6131.7.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 156 obręb Zbrosławice.
2021-06-08
GK.6131.9.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2020 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW),
wyrażająca stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa DP 3271 S w Radzionkowie” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki...
2019-07-29
GL.ZZŚ.2.435.124.2019.MR
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
414/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zmianę decyzji wydanej przez Starostę Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.104.2017 z dn. 30.10.2017 r.
w zakresie terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzją.
2018-11-29
GL7021.252.2018
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
272/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.10.2020 r. o symbolu OŚR.613.152.2021
w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2021-09-27
GLr.7021.144.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew
z terenu działek o nr ewid. 815/111 i 814/111 obręb Pniowiec, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2022-09-09
GLr.7021.77.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
znajdujących się na działce o nr ewid. 2474/204 obręb Bobrowniki Śl.
2020-02-27
GLr.7021/36/2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia
na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 193/10 obręb Tarnowskie Góry.
2020-08-21
GM.033.10.15.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki
o numerze ewid. 298/11 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-03-06
GMu.6131.1.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji) oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych i wód opadowych i roztopowych w Szałszy /gm. Zbrosławice/
2010-10-11
GOŚR/G. 6223-66/10
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do cieku Stoła wód opadowych i roztopowych i ścieków przemysłowych
2010-10-28
GOŚR/G. 6223-73/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Stoła (w km 14+800) oczyszczonych w oczyszczalni Leśna w Tarnowskich Górach
2010-11-29
GOŚR/G. 6223-76/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (studni)
2010-12-10
GOŚR/G. 6223-77/10
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o zmianę decyzji
zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Księży Las
2010-12-15
gośr/G. 6223-78/10
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.