Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273510
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
23/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na terenie zakladu SGL CARBON POLSKA S.A. w Nowym Sączu.
2010-12-07
WOŚ.HS.7635-332/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 117 w obr. 76 w Nowym Sączu.
2010-12-07
WOŚ.HS.7635-267/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na działce nr 24 w obr. 121 w Nowym Sączu.
2010-12-07
WOŚ.HS7635-242/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr 24 w obr. 121 w Nowym Sączu.
2010-12-07
WOŚ.HS.7635-216/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2010 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
sprawozdanie ze zbiórki odpadów komunalnych i płynnych w 2009 roku
sprawozdanie ze zbiórki odpadów komunalnych i płynnych w 2009 roku
2010-02-23
7062/21/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie o zawartych umowach
zgłoszenie o zawartych umowach na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-03-16
7062/23/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie o zawartych umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-04-16
7062/26/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie o zawartych umowach na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-04-14
7062/28/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie o zawartych umowach na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-05-18
7062/32/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2010 postanowienia
inne
postanowienie
postanowienie dot. przekazania sprawy wg kompetencji dot. utrzymania czystości
2010-06-23
7062/35/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2010 inne dokumenty
inne
wezwanie
wezwanie o złożenie informacji w sprawie rynku odbioru i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy
2010-07-09
7062/36/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-06-16
7062/39/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-08-18
7062/45/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-09-16
7062/49/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2010 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
ochrona powierzchni ziemi
karta przekazania odpadu
karta przekazania odpadu ze zbiórki elektrosprzętu na terenie gminy
2010-09-13
7062/50/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2010 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
wykaz
wykaz jednostek zajmujących się wywozem stałych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
2010-10-08
7062/52/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-10-18
7062/56/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-11-18
7062/58/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2010 inne dokumenty
ochrona wód
informacja o wszczęciu postępowania
informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego stawu w Kluczewie
2010-11-26
6217/23/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2010 inne dokumenty
ochrona wód
informacja o wszczęciu postępowania
informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w Kluczewie
2010-11-04
6225/10/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2010 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w Kluczewie
2010-11-24
6225/10/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Administracji Osiedla Podolszyce Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. świerku z terenu przy ul. Sucharskiego 9
2010-12-07
WGK.II.7635-350/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Usunięcie 3 drzew z terenu Miasta Siedlce

GK.ROŚ.7635-1-172/10
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o zezwolenie na usuniecie jednej wierzby z nieruchomości położonej przy ul. Woszczerowicza
2010-11-26
GK.ROŚ.7635-1-179/10
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej - Administracja Osiedla Tysiąclecia
Zezwolenie na wycinkę 28 szt. drzew i żywopłotu z ałyczy z terenu osiedla Tysiąclecia przy ulicach: Mieszka I-go, Hermana, Krzywoustego, Dąbrówki; odmowa zezwolenia na wycinkę 3 szt....
2010-12-07
WGK.II.7635-351/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 92 w obrębie Zerbuń Gmina Jeziorany.
2010-11-08
RO 7635-124/10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Wniosek o wycinkę drzewa gatunku topola rosnącego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 167 w obrębie Żardeniki Gmina Jeziorany.
2010-12-03
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 167 w obrębie Żardeniki Gmina Jeziorany.
2010-12-03
RO 7635-125/10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Urzędu Miasta Płocka - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Zmiana zezwolenia na wycinkę drzew z dnia 07.04.2010 r., znak:WGK.II.7635-59 /10 w zakresie: wskazania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -Oddzial Eksploatacji Infrastruktury...
2010-12-08
WGK.II.7635-59/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą:: -działka nr 385/2 obręb 4 miasta Kostrzyn nad Odrą -1 drzewo, -działka nr 15 obręb 4 miasta...
2010-12-08
BŚ-OŚ.HTob.61311-133/10
lubuskie / gorzowski / Kostrzyn Nad Odrą Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.