Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272546
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
510/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ocena aktualności opracowania ekofizjograficznego podstawowego sporządzonego na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony przy ulicy...
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298)
2015-03-16
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
511/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ocena aktualności opracowania ekofizjograficznego podstawowego sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty miasta Skierniewice położone przy ulicy L....
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298)
2015-03-25
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Adaptacja i uaktualnienie „Opracowania ekofizjograficznego podstawowego miasta Katowice” dla terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w...
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach
2014-04-10
PP.6721.2.2014
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
934/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów emisji
Instalacje - kotły zlokalizowane na terenie Zakładu Produkcyjnego w Lesznie - Akwawit Polmos S.A.
2015-10-20
GK-O.6224.5.2015
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
935/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji.
Ciepłownia Zatorze kocioł - WR-10Em nr 3.
2015-11-02
GK-O.6224.6.2015
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne
Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo
2014-08-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
wyniki pomiarów gazów i pyłów
z emitorów
2015-09-14
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki pomiarów gazów i pyłów
z emitorów
2015-10-12
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe
Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Bożacin, Gmina Rogowo obejmującego działki nr 7/2, 16/1, 16/2...
2014-09-12
BUD.6721.1.2014
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew - działka nr 854 w obrębie Bledzew
2015-12-16
nie dotyczy
lubuskie / międzyrzecki / Bledzew Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
sprawozdanie z przeprowadzonych badań
emitowanych gazów i pyłów w zakładzie.
2016-01-04
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania jakości wód powierzchniowych poniżej i powyżej wylotu z oczyszczalni ścieków w Branicach
dot. pozwolenia wodnoprawnego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach nr OŚ-6223/13/2008/2009 z dnia 28.10.2009r.
2016-01-05
SZBGK.0203.7.2015/2016
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki analiz ścieków oczyszczonych w Mechaniczno- Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Branicach za III i IV kw.2015r.
dot. pozwolenia wodnoprawnego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach nr OŚ-6223/13/2008/2009 z dnia 28.10.2009r.
2016-01-05
SZBGK.0203.5.2015/2016
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki analiz popłuczyn dla wodociągu wiejskiego w Bliszczycach wykonanych w miesiącu sierpniu i grudniu 2015r.
dot. pozwolenia wodnoprawnego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach nr OŚ-6223/20/2010 z dnia 09.12.2010r.
2016-01-05
SZBGK.0203.6.2015/2016
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
Osiedle Czerwonków - pozwolenie wodnoprawne nr OŚ.6341.19.2011 z dnia 12.08.2011r.; Baborów - pozwolenie wodnoprawne nr OŚ.6341.8.2014 z dnia 25.07.2014r.; Raków- pozwolenie wodnoprawne Nr...
2016-01-11
l.dz. WW/46/2016
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
sprawozdanie z eksploatacji studni nr 2 ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla OSM w Głubczycach
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 18.11.2005r. nr OŚ-6223/13/2005 - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach
2016-01-13
l.dz.152/01/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
"Sprawozdanie z badań - wyniki badań wód opadowych - droga krajowa nr 40"
stosownie do pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Opolu nr OŚ.6341.1.2015 z dnia 19.02.2015r.
2016-01-15
O.Op.I-2-2400.Bad.wód.15.2015.is
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Kietrzu dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o.o. ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz
komunalna oczyszczalnia w Kietrzu, oczyszczalnia biologiczna ścieków bytowych w Wojnowicach, oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna ścieków komunalanych w Lubotyniu, oczyszczalnia mechaniczno-...
2016-01-20
l.dz.101/2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasto Sopot
2016-01-29
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona przed hałasem
analiza akustyczna
Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływań akustycznych stacji paliw płynnych w miejscowości Strumień ul. 1 Maja 35.
2016-01-28
OŚR.6220.6.2015.GD
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologiczną oczyszczalnią ścieków komunalnych w Pomorzowicach
stosownie do decyzji Nr OŚ..6341.16.2011 z dnia 27.07.2011r.
2016-01-29
WO/113/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Bernacicach Górnych
stosownie do pozwolenia widnoprawnego nr OŚ.6341.3.2013 z dnia 6.03.2013r. - Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach
2016-01-29
WO/113/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Kwiatoniowie
stosownie do pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.6341.11.2014 z dnia 24.09.2014r. - Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacvja Sp. z o.o. w Głubczycach
2016-01-29
WO/113/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pietrowicach
stosownie do decyzji nr OŚ.6341.31.2011 z dnia 28.10.2011r. - Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
2016-01-29
WO/113/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
"Roczny raport z pracy ujęć za 2015"
stosownie do decyzji Nr OŚ.6341.16.2014 z dnia 22.12.2014r. - Głubczyckie Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach
2016-01-29
l.dz.WE/130/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów ilości pobieranej wody przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację
II półrocze 2015r.
2016-01-29
l.dz.WE/131/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Komunalnego HYDROKAN Sp. z o.o. w Kietrzu
na pobór wody podziemnej za pomocą studni nr 2, nr 3z i nr 4 w Chróścielowie oraz na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z płukania filtrów wylotem do rowu melioracyjnego nr 46A w...

OŚ.6341.33.2015.2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skierniewice - II edycja
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. 155, poz.199 ze zm.)
2016-02-10
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Fabryczną...
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz.199, ze zm)
2016-02-10
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji.
Pomiary dla kotła Ciepłowni zatorze (sezon zimowy).
2016-03-02
Gk-o.6224.1.2016
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.