Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
166/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu z posesji przy ul. Kliczkowskiej, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. drzew
2012-07-18
DIM.Oś.6131.60.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 5 obumarłych świerków z posesji szkoły przy ul. Kraszowickiej 27
2012-07-20
DIM.Oś.6131.62.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 dzikich bzów czarnych i 2 m2 krzewu z posesji przy ul. Of. Oświęcimskich
2012-07-24
DIM.Oś.6131.66.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy OSADKOWSKI S.A. : "Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego z prayłączem gazu dla zasilania palnika...
2012-07-30
DIM.Oś.6220.6.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "INVEST-PARK DEVELOPMENT" : "Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego...
2012-03-20
DIM.Oś.6220.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 świerków i daglezji z posesji mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 17, pod warunkiem zastąpienia 3 szt. drzew powyżej 10 lat
2012-07-31
DIM.Oś.6131.64.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej lipy z posesji przy ul. Czereśniowej
2012-08-01
DIM.Oś.6131.68.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu jaworu z posesji mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 7, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. drzewa o obw. 16-18 cm
2012-08-08
DIM.Oś.6131.63.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie wierzby z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej
2012-08-09
DIM.Oś.6131.71.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłych : topili i grochodrzewu z posesji szkoły przy ul. Jodłowej 21
2012-08-10
DIM.Oś.6131.69.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłych : wierzby i sumaka z posesji przy ul. Marcinkowskiego 29 i 63
2012-08-13
DIM.Oś.6131.72.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie wierzby z posesji przy ul. Marcinkowskiego 1, pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem
2012-08-13
DIM.Oś.6131.73.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 obumarłych sumaków z posesji przy ul. Dąbrowskiego 79 i 91
2012-08-23
DIM.Oś.6131.76.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 świerków, 2 sumaków, jabłoni purpurowej, żywotnika i 15 m2 krzewów z posesji przy ul. Prądzyńskiego 117-119-121-123, pod warunkiem...
2012-08-27
DIM.Oś.6131.75.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie wierzby i żywotnika z posesji przy ul. Kliczkowskiej 36, pod warunkiem zastąpienia 2 platanami i 10 sztukami żywotników
2012-08-28
DIM.Oś.6131.65.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 sumaków z posesji przy ul. Wrocławskiej 38, pod warunkiem zastąpienia 4 sztukami drzew liściastych
2012-08-29
DIM.Oś.6131.77.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie sumaka z posesji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Marcinkowskiego 63
2012-09-04
DIM.Oś.6131.81.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i sosny z cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2012-09-04
DIM.Oś.6131.78.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 wierzb z posesji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Wróblewskiego 41-43, pod warunkiem zastąpienia 3 szt. drzewek liściastych
2012-09-05
DIM.Oś.6131.82.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie jarząbu z posesji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Prądzyńskiego 139
2012-09-05
DIM.Oś.6131.83.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie wierzby z posesji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Prądzyńskiego 137, pod warunkiem zastąpienia drzewem liściastym
2012-09-06
DIM.Oś.6131.84.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie jarząbu z posesji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dąbrowskiego 99
2012-09-06
DIM.Oś.6131.85.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego pnia z wierzby z terenu szkoły przy ul. Wałbrzyskiej 39
2012-09-06
DIM.Oś.6131.86.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 sumaków z posesji Przedszkola przy ul. Of. Oświęcimskich 43, pod warunkiem zastąpienia 9 szt. drzewek liściastych
2012-09-07
DIM.Oś.6131.70.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie lipy z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Willowej, pod warunkiem zastąpienia 3 szt. drzew liściastych
2012-09-10
DIM.Oś.6131.67.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
222/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu z posesji mieszkaniowej przy ul. Kraszowickiej
2012-09-12
DIM.Oś.6131.90.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Gminy Miasta Świdnicy : "Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich"
2012-09-12
DIM.Oś.6220.7.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z terenu ogrodu działkowego przy ul. Jodłowej
2012-09-17
DIM.Oś.6131.91.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego klonu z terenu szkoły przy ul. Of. Oświęcimskich 30
2012-09-17
DIM.Oś.6131.89.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie dębu i 2 grochodrzewów z cmentarza przy al. Brzozowej
2012-09-18
DIM.Oś.6131.79.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.