Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6108
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
243/2012 decyzje
inne
Decyzja o wydaniu zezwolenia na transport odpadów
Decyzja o wydaniu zezwolenia na transport odpadów firmie "Zakład Remontowo Budowlany M.Fisior"
2012-01-23
OŚR.G.6233.9.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2012 decyzje
inne
Decyzja o wydaniu zezwolenia na transport odpadów
Decyzja o wydaniu zezwolenia na transport odpadów Zakładowi Robót Drogowych "Orfin" Sp. z o.o. S.K.
2012-01-20
OŚR.G.6233.10.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2012 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na odzysk odpadów dla firmy "Przedsiębiorstwo Nasienne "Księży Las" Sp. z o.o. "
Decyzja o zezwoleniu na odzysk odpadów dla firmy "Przedsiębiorstwo Nasienne "Księży Las" Sp. z o.o. "
2012-01-13
OŚR.G.6233.6.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
248/2012 decyzje
inne
Decyzja o umorzeniu postępowania
Decyzja o umorzeniu postępowania w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne przez F.H. ELSTAR
2012-03-26
OŚR.G.6233.18.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2012 decyzje
ochrona wód
Pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz wprowadzanie ścieków komunalnych do wód rzeki Brynicy (w km 35 + 096)
2012-03-22
OŚR.G.6341.48.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
255/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wondopr.
na wprowadzanie ścieków, zawierających substancje szczególnie szkodliwe, do urządzeń kanalizacyjnych.
2012-03-26
OŚR.G.6341.49.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2012 decyzje
ochrona wód
Pozw. wodnopr.
na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z pozostawieniem istniejących urządzeń wodnych
2012-03-30
OŚR.G.6341.54.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2012 decyzje
ochrona wód
Pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (systemu rozsączającego) oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
2012-05-04
OŚR .G.6341.73.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2012 decyzje
ochrona wód
Pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (system bloków rozsączających) oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu.
2012-05-11
OŚR.G.6341.79.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
n wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz na wprowadzenie wód opad do ziemi z osiedla domków w Tarnowskich Górach
2012-05-07
OSR.G.6341.75.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na pobór wód podziemnych ujęciem na terenie Ośrodka Borowiany
2012-06-26
OŚR.G.6341.80.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na poprowadzenie przez wody cieku Ożarowickiego kanalizacji sanitarnej
2012-07-02
OŚR.G.6341.88.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód cieku Drama (w km 10+910)
2012-06-27
OŚR.G.6341.77.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnop.
na wprowadzanie ścieków przem. do ziemi
2012-07-11
OŚR.G.6341.78.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno-rozsączajacego) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi
2012-07-16
OŚR.G.6341.93.2012 r.
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na przebudowę urządzenia wodnego (tj. rowu)
2012-07-30
OŚR.G.6341.95.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi
2012-08-09
OŚR.G.6341.92.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.01.2012 r. znak OŚR.G.6233.9.2012 udzielającej p. Marii Fisior działającej jako firma Zakład Remontowo Budowlany z siedzibą w Ossach -...
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.01.2012 r. znak OŚR.G.6233.9.2012 udzielającej p. Marii Fisior działającej jako firma Zakład Remontowo Budowlany z siedzibą w Ossach -...
2012-07-23
OŚR.G.6233.47.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla spółki Auto-Land Service Sp. z. o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 54
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla spółki Auto-Land Service Sp. z. o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 54
2012-06-28
OŚR.G6220.13.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wprowadzanie ścieków innych do ziemi
2012-08-02
OŚR.G.6341.102.2012
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na poprowadzenie przez wody cieku Graniczna Woda (km 1+170) linii napowietrznej
2012-08-02
OŚR.G.6341.104.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
309/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla spółki OTRACOM Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla spółki OTRACOM Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
2012-08-07
OŚR.G.6233.48.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
311/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na transport odpadów dla spółki BUD-TRANS BLACHA I WSPÓLNICY z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały
Zezwolenie na transport odpadów dla spółki BUD-TRANS BLACHA I WSPÓLNICY z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały
2012-08-13
OŚR.G.6233.51.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.03.2005 r. znak OŚR.G.6230.10.2012 zatwierdzającej spółce LOTOS PALIWA program gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie stacji paliw w
Radzionkowie przy ul. Orzechowskiej
2012-03-13
OŚR.G.6230.10.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.03.2009 znak GOŚR/G.7635-18/09 udzielajacej p. Aleksandrowi Mazankowi działającemu jako firma DIESEL program gospodarki odpadami
.
2012-03-08
OŚR.G.6230.7.2012
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
317/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów dla firmy HOSSA Jakub Rolicz z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Południowej
.
2012-04-23
OŚR.G.6233.26.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
319/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.05.2012 r. znak GOŚR/G.7635-63/10 udzielającej p. Wiktorowi Kamińskiemu i p. Rafałowi Kamińskiemu działającym jako spółka KAMRA-TRANS s.c....
.
2012-01-23
OŚR.G.6233.8.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.01.2009 znak GOŚR/G.7635-173/08/09 udzielającej p. Ireneuszowi Woszowi dzialajacemu jako Pawilon-Handlowo-Usługowy "SKARPA" w...
.
2012-08-02
OŚR.G.6233.4.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
323/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.03.2007 r. znak GOŚR/G.7635-4-13/07 udzielającej p. Dariuszowi Drosiowi działającemu jako firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PLASTIMET...
.
2012-06-26
OŚR.G.6233.34.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
325/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez p. Iwonę Paligę działającą w obrocie prawnym jako LINDETECH z siedzibą w Wojkowicach powstałymi w warsztacie...
.
2012-03-19
OŚR.G.6230.12.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.