Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4246
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
142/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu z posesji przy ul. Of. Oświęcimskich 1
2012-07-05
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu z posesji przy ul. Kliczkowskiej
2012-07-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli z posesji przy ul. Zamenhofa - dz. nr 9
2012-07-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 obumarłych świerków z posesji szkoły przy ul. Kraszowickiej 27
2012-07-17
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 świerków i daglezji z posesji mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 17
2012-07-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 dzikich bzów i 2 m2 krzewu z posesji mieszkaniowej przy ul. Of. Oświęcimskich 37
2012-07-19
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu z posesji mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej 7
2012-07-25
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby i żywotnika z posesji przy ul. Kliczkowskiej
2012-07-25
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z posesji mieszkaniowej przy ul. Czereśniowej
2012-07-25
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topili i grochodrzewu z posesji szkoły przy ul. Jodłowej 21
2012-07-30
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Pionierów w ŚWIDNICY oraz obiektów inżynierskich"
2012-08-03
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej
2012-08-08
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Willowej
2012-08-08
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sumaka i wierzby z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Marcinkowskiego 29
2012-08-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Marcinkowskiego 1
2012-08-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 suchych klonów z pasa drogowego ul. Wrocławskiej
2012-08-10
UO.7120-1.128.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 świerków, 2 sumaków, jabłoni purpurowej, żywotnika i 15 m2 krzewów z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego...
2012-08-20
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sumaków z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 79, 91
2012-08-20
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka i sosny z terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2012-08-24
41/FMAC/08/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sumaków z posesji Przedszkola przy ul. Of. Oświęcimskich 43
2012-08-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sumaków z posesji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Wrocławskiej 38
2012-08-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 grochodrzewów i dębu z terenu cmentarza przy al. Brzozowej
2012-08-28
53/ZPOP/08/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Hala magazynowa ul. Inżynierska 15-17 w ŚWIDNICY "
2012-08-23
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu z posesji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Of. Oświęcimskich 16
2012-08-30
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sumaka z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Marcinkowskiego 63
2012-08-30
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 wierzb z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wróblewskiego 41-43
2012-08-30
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 139
2012-09-03
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 137
2012-09-03
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 99
2012-09-03
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 pnia z wierzby z terenu szkoły przy ul. Wałbrzyskiej 39
2012-09-03
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.