Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246796
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
64/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
3 drzewa; dz. nr 13/2; obr. 66; ul. Gorzkowskiej
2011-02-17
WOŚ.6131.23.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
3 drzewa; dz. nr 13/2; obr. 66; ul. Gorzkowskiej
2011-02-02
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
2 drzewa; dz. nr 176/10 i 176/18; obr. 110; ul. Brzeziny
2011-02-15
WOŚ.6131.22.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń obiektu mostowego nad rzeką Psiną w km 46+830 rzeki Psiny, przebudowę rowu (dz. Nr 507) poprzez wykonanie przepustu w km drogi 3+304,94 -...
dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. oleska 127, 45-231 Opole
2010-10-06
OŚ 6224/6/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
2 drzewa; dz. nr 176/10 i 176/18; obr. 110; ul. Brzeziny
2011-01-24
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
5 drzew; dz. nr 89/16; obr. 62; ul. Nawojowska
2011-02-15
WOŚ.6131.21.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na wycinkę drzew z gatunku 3szt. robinii białej 1 szt. dębu rosnacych na działkach o Nr ewid. 5601, 2241/1 na Zelcach III w Węgrowie.

IOŚ.6131.15.2011
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, polegające na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód deszczowych do cieków i do gruntu oraz wykonanie urządzeń...
dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
2010-09-03
ZDW-WI-GM-2221/73/78/10
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
5 drzew; dz. nr 89/16; obr. 62; ul. Nawojowska
2011-01-25
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenie na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenie na wycinkę drzew z gatunku 3szt. robinii białej 1 szt. dębu rosnacych na działkach o Nr ewid. 5601, 2241/1 na Zelcach III w Węgrowie.
2011-03-03
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
1 drzewo; dz. nr 55; obr. 88; ul. Grodzka
2011-02-14
WOŚ.6131.20.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
1 drzewo; dz. nr 55; obr. 88; ul. Grodzka
2011-01-27
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę drzew z gatunku 9 szt. sosny, 1 szt. brzozy rosnących na działce o Nr ewid. 799/3 przy ul. Słonecznej w Węgrowie.

IOŚ.6131.14.2011
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
1 drzewo; dz. nr 71/1; obr. 30; ul. Jaśminowa
2011-01-31
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenie na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenie na wycinkę drzew z gatunku 9 szt. sosny, 1 szt. brzozy rosnących na działce o Nr ewid. 799/3 przy ul. Słonecznej w Węgrowie.
2011-02-24
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
1 drzewo; dz. nr 71/1; obr. 30; ul. Jaśminowa
2011-02-10
WOŚ.6131.18.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
1 drzewo; dz. nr 261/1; obr. 20; ul. Szkolna
2011-02-07
WOŚ.6131.17.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
1 drzewo; dz. nr 261/1; obr. 20; ul. Szkolna
2011-02-01
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie metodą przewiertu sterowanego przejść kanalizacji sanitarnej pod dnem koryta rzeki Troja
dla Gminy Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
2010-07-09
OŚ 6224/5/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych siecią kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania PN "Budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki...
dla Gminy Kietrz, ul. 3 maja 1, 48-130 Kietrz
2010-06-08
WKB 3040/6/2/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie poprzez wycięcie jednego drzewa.
Zezwolenie na usunięcie poprzez ywycięcie jednego drzewa modrzewia rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Kozietulskiego 41.

GK.6131.23.2011
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Deczyzja w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Deczyzja w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu...
2011-02-28
UM-6233/2/2011
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
poprowadzenie przez wody rzeki Brynicy (w km 39+990, 47+990) linii światłowiodowej
2011-03-01
VOŚR/G. 6224-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 1szt.drzewa rosnącego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy

EiZ.6131.22.2011, Decyzja Nr 29/11
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi w Pyskowicasch
2011-03-02
VOŚR/G. 6223-23/11
śląskie / gliwicki / Pyskowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy
2011-02-14
nie dotyczy
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych
w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz wprowadzenia do wód cieków wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej w Tworogu
2011-02-04
VOŚR/G. 6223-19/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 2szt.drzew rosnących w Palowicach przy ul. Bełkowskiej

EiZ.6131.21.2011, Decyzja Nr 28/11
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w Palowicach przy ul. Bełkowskiej
2011-02-11
nie dotyczy
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 2szt.drzew rosnących w Palowicach przy ul. Woszczyckiej

EiZ.6131.16.2011, Decyzja Nr 25/11
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.