Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 245147
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
21/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 5 szt. topoli włoskiej

GK.ROŚ.7635-1-4/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 1 szt. brzozy brodawkowatej z terenu Miejskiego Przedszkola nr 25, ul. Okrzei 22, 08-110 Siedlce

GK.ROŚ.7635-1-3/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
inne
decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
odpady

nie dotyczy
wielkopolskie / leszczyński / Lipno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
inne
pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla PUP "Agromix" Sp. z o.o Rojęczyn 36, 64-130 Rydzyna

OS.I.7660-56/1/10
wielkopolskie / leszczyński / Rydzyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
odpady
2011-01-10
nie dotyczy
wielkopolskie / leszczyński / Rydzyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie poprzez wycięcie drzew:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie poprzez wycięcie dębu, trzech robinii akacjowych, wierzby, wierzby, kasztana i brzozy rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Bielańska 5
2011-01-12
GK.7635-4/2011
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budynek mieszkalny jednorodzinny z warsztatem samochodowym, z usługami wulkanizacyjnymi w Nowym Sączu, przy ul. Kusocińskiego
2011-01-12
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa stacji obsługi serwisowej, diagnostycznej, wymiany opon, myjni pojazdów oraz budowa magazynu i zewnętrznej myjni ręcznej wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu, przy ul....
2011-01-12
WOŚ.WZ.7624-27/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej RONDO SOLIDARNOŚCI z ULICĄ RAWSKĄ
2011-01-07
GK.7624-1/2011
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
zezwolenie na usunięcie 3 szt. topoli i 1 szt. jodły z terenu stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Komunikacja Samochodowej w Siedlcach S.A, ul. Partyzantów 14, 08-110 Siedlce

GK.ROŚ.7635-1-187/10
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 12a
Decyzja - zezwolenie na wycinkę 1 szt. wierzby i 2 szt. ałyczy z terenu przy ul. Jachowicza 25 - dz. nr ew. 338/1

WGK.II.7635-368/10/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Powstawanie odpadów przy produkcji mebli oraz odzysk odpadów o kodzie ex 03 01 05
2011-01-21
OŚ.76443-10/2010
wielkopolskie / kępiński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Wniosek w sprawie zezwolenia na wycinkę 1 szt. swierku i 2 szt. tui oraz drzew owocowych z terenu przy ul. Obrońców Płocka 1920 r. Nr 18
2011-01-03
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 165 szt. drzew gatunku świerk - 45 szt., brzoza - 50 szt. i olcha 70 szt. z działki nr 22 położonej w obrębie Wólka Szlachecka Gmina Jeziorany, w ramach...

RO 7635-5/11
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Wniosek o wycinkę 165 szt. drzew gatunku świerk - 45 szt., brzoza - 50 szt. i olcha 70 szt. z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22 położonej w obrębie Wólka Szlachecka Gmina Jeziorany,...
2011-01-11
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usunięcie drzew
Wniosek w sprawie wycinki 1 szt. drzew gatunku jesion z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 164/4 położonej w obrębie miasta Jeziorany Gmina Jeziorany.
2011-01-11
RO 7635-4/11
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usunięcie drzew
Wniosek w sprawie wycinki 7 szt. drzew gatunku jesion z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 134 położonej w obrębie Kiersztanowo Gmina Jeziorany.
2011-01-11
RO 7635-3/11
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja orzekająca o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Resko o...

OŚiGW.7625/9/10/dc
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 postanowienia
inne
Postanowienie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i uruchomienie punktu napraw
w m. Rogalice, gm. Lubsza
2010-12-13
OŚ.7624-8/10
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 postanowienia
inne
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego ptrzesięwzięcia polegającego na budowie i uruchomieniu punktu napraw pojazdów
w m. Rogalice, gm. Lubsza
2010-12-13
OŚ.7624-8/10
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 decyzje
inne
Zezwolenie na usuniecie drzew.
Zezwolenie na usuniecie 3 sztuk drzew gatunku świerk rosnacych na działce Nr 1, obręb wsi Stare Racibory będącej własnością Pana Edwarda Szydłowskiego.

I.7635-35/2010
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
inne
Zezwolenie na usuniecie drzew.
Zezwolenie na usuniecie 6 sztuki drzew gatunku topola rosnacych na działce Nr 63, obręb wsi Jabłonowo Kąty będącej własnością: Jabłonowskiego Bogdana, Perkowskiej Danuty i Pieloch Wiesławy.

I.7635-40/2010
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 29 sztuk drzew rosnacych w pasie drogowym dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem na terenie Gminy Sokoły.
2010-12-06
ZDP-ST/647/1335/10
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzew gatunku lkasztanowiec rosnacego na działce Nr 366, obręb wsi Waniewo będącej własnością Pana Eugeniusz Sokół.
2010-11-26
nie dotyczy
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
inne
Zezwolenie na usuniecie drzew.
Zezwolenie na usuniecie 1 sztuki drzew gatunku lipa rosnacego na działce Nr 196, obręb wsi Dworaki Pikaty będącej własnością Pana Edwarda Perkowskiego.

I.7635-36/2010
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na wycinkę drzew dla Pana Mariusza Kalinowskiego
wniosek na wycinkę 3 szt. drzew gat. świerk oraz 1 szt. drzewa gat. sosna rosnące w obrebie geodezyjnym Paprotnia
2010-11-24
GKP 7635/148/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja Burmistrza Radomyśla Wielkiego zezwalajaca Stanisławowi Kujawskiemu na usunięcie 2 drzew z gatunku wierzba o obwodzie pni odpowiednio 150 cm, i 160 cm rosnących na działce nr ewid....
2011-01-05
UM-7635/1/2011
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego przy ul.Nowowiejskiej
2011-01-05
GKS.GO.7635-2/11
świętokrzyskie / starachowicki / Starachowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących przy ul.Kieleckiej
2011-01-04
GKS.GO.7635-1/11
świętokrzyskie / starachowicki / Starachowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwala się na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego przy ul. Nowowiejskiej
2011-01-11
GKS.GO.7635-2/11
świętokrzyskie / starachowicki / Starachowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.