Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246796
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
39/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
9 drzew; dz. nr 28/5; obr. 9; ul. Tarnowska
2011-01-26
WOŚ.6131.10.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z dz. nr 131 i 136/6 w obr. Borki Wielkie.

nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
9 drzew; dz. nr 28/5; obr. 9; ul. Tarnowska
2011-01-21
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
2 drzewa; dz. nr 33/4; obr. 58; ul. Jamnicka
2011-01-25
WOŚ.6131.9.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usunięcie drzew.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z dz. nr 57 w obr. Bredynki.
2011-03-03
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
2 drzewa; dz. nr 33/4; obr. 58; ul. Jamnicka
2011-01-05
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie stawu rybnego w miejscowości w Krzyżowicach, gm. Głubczyce na dz. Nr 50, 51/3, 51/8 oraz wykonanie urządzeń do ujmowania wód powierzchniowych, urządzeń...
dla Pana Bogusława Kulińskiego, zam. Moniuszki 11c/5, 48-100 Głubczyce (wniosek Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu)
2010-07-01
OŚ 6224/4/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
15 m²; dz. nr 94/5; obr. 117; ul. Falkowska
2011-01-19
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
7 drzew; dz. nr 9/9; obr. 58; ul. Jamnicka
2011-01-25
WOŚ.6131.7.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
dz. nr 237 i 84 obręb Szydłowice
2011-02-25
nie dotyczy
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
dz. nr 155 i 156 obręb Czepielowice
2011-02-24
nie dotyczy
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
7 drzewa; dz. nr 9/9; obr. 58; ul. Jamnicka
2011-01-13
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
dz. nr 338/2 obręb Szydłowice
2011-02-24
nie dotyczy
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodoprawnego na budowę stawu w miejscowości Krzyżowice, gm. Głubczyce- dz. Nr 50, 51/3, 51/ 8- obręb 0016 Krzyżowice
dla Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o., ul. Morcinka 43, 45-317 Opole działającego z upoważnienia Pana Bogusława Kulińskiego
2010-06-01
L. dz. ZUiRW- 150/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
2 drzewa; dz. nr 34/6; obr. 58; ul. Jamnicka
2011-01-25
WOŚ.6131.6.2011.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
dz. nr 338/2 obrębu Szydłowice
2011-02-24
nie dotyczy
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
dz. nr 388 obręb Czepielowice
2011-02-14
nie dotyczy
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
2 drzewa; dz. nr 34/6; obr. 58; ul. Jamnicka
2011-01-20
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
4 drzewa, dz. nr 310/1; obr. 109; ul. Zalesie
2011-01-17
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
dz. nr 468/2 obręb Czepielowice
2011-02-15
nie dotyczy
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Wiesław Kamiński Gabinet Lekarski 64-115 Świeciechowa ul. Hubala 30
odpady
2011-03-02
OS.I.6232.5.2011
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa RLO.613.1.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku akacja rosnącego na działce nr 19/23 obręb 07 położonej w Dobrowodzie, stanowiącej własność Gminy Busko-Zdrój.
2011-01-14
GKMŚR-7070/54/10
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2011 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
wytwarzanie odpadów przez Praktiker Polska Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 96
2011-02-10
ZEO.6232.9.2011
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomościach gminnych : 1 jesionu w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej, 1 wiązu, 2 topoli i 1 jarząbu w Parku Aleksandra Jagiellończyka...
2011-03-03
Gk.6131.13.2011
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działkach gminnych : 2 brzóz na zieleńcu przy ul. Dubicze, 1 jesionu w pasie drogowym ul. Kazimierzowskiej, 1 jarząbu w pasie drogowym ul....
2011-03-03
Gk.6131.12.2011
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 2 jesionów, odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 jesionu na działce o nr geod. 2888 przy ul. Dubicze 39

nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody (działka nr 31/9 obręb: Różanki gm....
2011-02-08
BŚ-OŚ.6341.12.2011
lubuskie / gorzowski / Kłodawa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona wód
decyzja-pozwolenie wodnoprawne
decyzja-pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, na terenie działek o nr ewid.: 153 i 155 położonych w obrębie Ługowina, Gmina Resko
2011-03-03
OŚ.AO.6224-12/10
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z trzech studni wierconych,...
2011-02-08
BŚ-OŚ.6341.11.2011
lubuskie / gorzowski / Kłodawa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie metodą przewiertu sterowanego przejściem kablową linią elektryczną 15 kV w rurze osłomoewj SRS 160
dla EnergiiPro S.A. pl. powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław Oddział w Opolu- Rejon Dystrybucji Kędzierzyn- Koźle, ul. Łukasiewicza 37 47-200 Kedzierzyn- Kóźle
2010-06-18
OŚ 6224/3/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.