Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246796
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
48/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. samosiewów drzew gatunku brzoza - 6 szt., modrzew - 3 szt., sosna - 7 szt., świerk - 5 szt, topola - 1 szt. i osika - 1 szt. z działki nr 180...
2011-02-18
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzajaca postepowanie administracyjne.
Decyzja umorzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych „PIEŃ” w...
2011-01-27
UM-6220/3/2011
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 decyzje
inne
zezwolenie na transport odpadów dla firmy Handel Hurt i Detal PAKO Marzena Ratajszczak Bukówiec Górny ul. Dudziarska 3
odpady

OS.I.6233.2.2011 2.03.2011 r.
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Rokitnickiego (w km 5+905) oczyszczonych w oczyszczalni w Zabrzu-Mikulczycach
2010-10-20
VOŚR/G. 6223-12/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów dla firmy Handel Hurt i Detal Marzena Ratajszczak Bukówiec Górny ul. Dudziarska 3
odpady
2011-02-28
nie dotyczy
wielkopolskie / leszczyński / Włoszakowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do Rowu Swierklanieckiego w km 3+195 - rowu paskowego Zbiornika Kozłowa Góra wód opadowych i roztopowych z ściekami przemysłowymi
2010-11-18
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do cieku Stoła wód opadowych i roztopowych i ścieków przemysłowych
2010-10-28
GOŚR/G. 6223-73/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej w Paczynie /pow. gliwicki/
2010-10-12
GOŚR/G. 6223-67/10
śląskie / gliwicki / Toszek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji) oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych i wód opadowych i roztopowych w Szałszy /gm. Zbrosławice/
2010-10-11
GOŚR/G. 6223-66/10
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem kanalizacji sanitarnej nad dnem koryta rzeki Troja w km 29+950 w miejscowości Zubrzyce
dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji, ul. Powstańców 2
2010-03-05
DT/271/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinke drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. modrzewia, ul. Esperantystów w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.9.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenia wodnoprawne w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych roztopowych z chodnika i drogi powiatowej w Świętoszowicach /gm. Zbrosławice/
2010-09-23
VOŚR/G. 6223-2/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja odmawiająca wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt. jesionów ul. Bolesława Chrobrego w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.8.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. yopoli i 1 szt. jesiona ul. Bolesława Chrobrego w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.7.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka i 1 szt. brzozy, ul. Wł. Hermana w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.6.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. sumaka octowca ul. Bol. Śmiałego w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.5.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 27 drzew i 150 m2 krzewów z dz. nr 46/1 w obr. Łabuchy.
2011-03-01
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzań wodnych w postaci zbiorników wodnych w Leśnictwie Mikołeska
2010-10-21
GośR/G. 6224-24/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. żywotnika, pl. Strażacki w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.4.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzeń wodnych (zbiorników ziemnych) w Leśnictwie Mikołeska
2010-10-21
GOŚR/G. 6224-24/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinke drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. buk ul. Dąbrowskiego w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.3.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew (w km 111.385) wodociągu
2010-11-18
GOŚR/G. 6224-22/10
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody cieku Stoła (w km 24+570) linii kablowej
2010-12-15
GOŚR/G. 6224-25/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew (w km 111,395) przebudowanego mostu w Kaletach
2010-11-22
GOŚR/G. 6224-21/10
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usunięcie krzewów.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2,00 ha samosiewów z dz. nr 4 w obr. Bredynki.
2011-03-02
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 decyzje
inne
decyzja- umorzenie
umorzenie postępowania o wydaniedecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego utworzeniu pensjonatu w czterech wyremontowanych, zabytkowych...
2011-03-03
ŚR.6020.1.2011
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew, gatunku świerk pospolity, rosnących na nieruchomości położonej w Bolkowie obr 1.
2011-02-28
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew, gatunku świerk pospolity rosnących na nieruchomości położonej w Bolkowie obr1
2011-02-22
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa, gatunku modrzew europejski , rosnącego na nieruchomości położonej w obrębie Kaczorowa.
2011-02-25
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie jednego drzewa, gatunku modrzew europejski, rosnącego na nieruchomości położonej w obrębie Kaczorowa.
2011-02-14
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.