Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 248462
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
395/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wycinka 2 drzew gat. wierzba przy ul.Kochanowskiego 1 w Bytomiu
2013-08-23
ZIP.6131.431.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
672/2013 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego nr 1w Bytomiu
Zezwolenie na wycinkę 1 drzewa gat. wierzba babilońska przy ul. Kochanowskiego 1 w Bytomiu
2013-08-23
ZIP.6131.431.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1274/2014 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew rosnących przy ul. Fałata w Bytomiu

ZIP.6131.431.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1192/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na wycinkę 5 szt. drzew rosnących przy ul. K.Miarki 10 w Bytomiu

ZIP.6131.431.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Krzyżowej nr dz 3901/116 w Bytomiu

ZIP.6131.431.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
396/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wycinka 2 drzew przy ul.Łużyckiej 56,58 w Bytomiu
2013-08-22
ZIP.6131.432.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
756/2013 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wyzwolenia 117 A w Bytomiu
Zezwolenie na wycinkę 2 drzew, 2 drzewa gat. jarząb pospolity przy ul. Wyzwolenia 117a

ZIP.6131.432.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1194/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na wycinkę 6 szt. drzew rosnących przy ul. K.Miarki 10 w Bytomiu

ZIP.6131.432.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
535/2013 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę dla Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
Zezwolenie na wycinkę 2 drzew: topola kanadyjska, klon zwyczajny rosnących przy ul. Kędzierzyńskiej dz. nr 75/46 w Bytomiu
2012-09-17
ZIP.6131.433.2012
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
397/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wycinka 1 drzewa gat. wierzba przy ul.Wyzwolenia 115 w Bytomiu
2013-08-22
ZIP.6131.433.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2014 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyzwolenia 109-115 w Bytomiu
Zezwolenie na wycinkę 1 drzewa gat. wierzba mandżurska rosnącego na działce nr 1453/9 przy ul. Wyzwolenia 115 w Bytomiu

ZIP.6131.433.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1188/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla Wspólnoty Mieszkaniowej
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa rosnącego przy ul. Karbowskiej 22 w Bytomiu

ZIP.6131.433.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2014 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Przedszkola Miejskiego nr 54 w Bytomiu przy ul. Czecha 34
Zezwolenie na wycinkę1 drzewa gat. klon jawor przy ul. Czecha 34 w Bytomiu

ZIP.6131.434.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1187/2014 decyzje
inne
Decyzja dla Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gat. klon zwyczajny przy ul.Glinki dz.148/1 oraz 2 drzew gat. głóg dwuszyjkowy przy ul.Pod Brzozami, dz. 263/8 w Bytomiu
2014-07-23
ZIP.6131.434.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1118/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla Wspólnoty Mieszkaniowej
Zezwolenie na wycinkę 11 szt. drzew rosnących przy ul.Armii Krajowej 56, 56a, 56b-60, 60a, 60b w Bytomiu

ZIP.6131.434.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1208/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na wycinkę 38 szt. drzew rosnących przy ul. Elżbiety nr dz 1651/11 w Bytomiu

ZIP.6131.434.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1058/2014 decyzje
inne
Decyzja dla Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 7 drzew gat. robinia akacjowa zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej na nieruchomości przy ul. Stalowej na działce o nr geodez.: 1515/97 oraz przy pl.Drzymały na...
2014-07-23
ZIP.6131.435.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1186/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzewa
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa rosnącego przy ul. Nowej w Bytomiu

ZIP.6131.435.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2014 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu, ul. Smolenia 35, Bytom 41-902
Zezwolenie na wycinkę 29 drzew przy ul. Pułaskiego 75-77 w Bytomiu, dz. n 2048/60, 1991/60, 2051/60
2013-08-26
ZIP.6131.436.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1207/2014 decyzje
inne
Decyzja dla Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gat. klon zwyczajny, 1 drzewa gat. jesion wyniosły na dz. 1400/5 oraz 4 drzew gat. oliwnik wąskolistny, na dz. 1397/5, 3 drzew gat. robinia akacjowa na dz....
2014-07-23
ZIP.6131.436.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
864/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla ROD Pod Wierzbami
Zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Frenzla 96 w Bytomiu ROD Pod Wierzbami

ZIP.6131.436.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1285/2014 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na wycinkę 62 szt. drzew rosnących przy ul. Celnej w Bytomiu (rowy odwadniające niecki bezodpływowe)

ZIP.6131.437.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
992/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla ROD "22 Lipca"
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew rosnących przy ul. Strzelców Bytomskich 49a w Bytomiu

ZIP.6131.437.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1206/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew a rosnącego przy ul. Musioła 22 w Bytomiu

ZIP.6131.437.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1282/2014 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na wycinkę 5 szt. drzew rosnących przy ul. Łokietka 3-5 w Bytomiu

ZIP.6131.438.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1124/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Okólna -dzialka nr 95 w Bytomiu

ZIP.6131.438.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
944/2014 decyzje
inne
Decyzja dla osoby fizycznej
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gat. świerk pospolity przy ul.Paderewskiego 15, dz.1343/243 w Bytomiu
2014-07-21
ZIP.6131.439.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2014 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35
Odmowa wycięcia 2 drzew gat. robinia akacjowa przy ul. Matejki w Bytomiu, dz. nr 191/26
2014-01-23
ZIP.6131.44.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2016 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę szt. drzew rosnących przy ul. w Bytomiu
Zezwolenie na wycinkę 3 szt. drzew rosnących przy ul. Morcinka 12-18

ZIP.6131.44.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
774/2013 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie zieleni
zezwolenie na usunięcie topoli przy ul. Strzelców Bytomskich 338, topoli przy ul. Gwarków Tarnogórskich 2c, klonu przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu

ZIP.6131.440.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.