Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246796
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
340/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 4650/483 położonej w Pszczynie przy ulicy Rogalińskiego drzew: -Żywotnik Zachodni (61) -Żywotnik Zachodni (70)...
2021-08-13
OŚ.6131.1.294.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
341/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 6177/307 położonej w Pszczyna przy ulicy Bieruńska drzew: -Robinia (183) -Robinia (190) -Robinia (140) -Brzoza...
2021-08-13
OŚ.6131.1.295.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 1/23; obr. 96; ul. 29 Listopada
2021-08-13
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2021 inne dokumenty
inne
Opinia Sanitarna.
Opinia Sanitarna, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa hali magazynowej z częścią...
2021-08-13
NS.9011.1.164.2021.AC
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw z myjnią automatyczną oraz ręczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 420 i część 419 obręb 0018 Sękocin Stary, gm. Raszyn.
2021-08-13
OŚGK.6220.11.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnej z modułem biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem...
2021-08-13
OŚGK.6220.12.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na działce nr 150 obręb Ostrowice, gmina Drawsko Pomorskie
2021-08-13
ROŚ.6131.1.29.2021.MM
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewna działce nr 94/7 obręb 0006 i 121/1 obręb 0006 miasta Kalisz Pomorski
2021-08-13
nie dotyczy
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym i parkingowym...
2021-08-13
OŚGK.6220.13.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym i parkingowym...
2021-08-13
OŚGK.6220.14.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew z dz nr ew 207, obręb 0028
wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew z dz nr ew 207, obręb 0028
2021-08-13
GM.RN.680.109.2021
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną...
2021-08-13
IOŚ.6220.5.2021
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
2 drzewa; dz. 12/14; obr. 41; ul. Długoszowskiego
2021-08-13
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
274/2021 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona przed hałasem
Wyniki okresowych pomiarów hałasu
MPEC sp. zo.o. w Lesznie ul. Spóldzielcza 12.
2021-08-13
OS.6253.1.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
308/2021 inne dokumenty
inne
Wezwanie Inwestora przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy.
Wezwanie Inwestora przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy dotyczące doprecyzowania wyjaśnień z 25 czerwca 2021 r. znak: HEKO/273/2021 w sprawie...
2021-08-13
WGK-II.6220.1.3.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2021 inne dokumenty
inne
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
KIP dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z budynkiem stacji paliw, wiatą nad wyspami dystrybutorowymi, pylonem cenowym, zbiornikami na paliwo płynne i...
2021-08-13
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
322/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew, rosnących na działce nr 513/1 obręb Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska.
2021-08-16
RA.6131.1.28.2021.JB
pomorskie / słupski / Dębnica Kaszubska Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Akacjowej 3, dz. nr 55/16 w Lesznie.
2021-08-16
OS.6131.154.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Edmunda Bojanowskiego, dz. nr 100 w Lesznie.
2021-08-16
OS.6131.155.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2021 inne dokumenty
inne
Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Opinia, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr. 390/1, 390/3 obręb Bruszewo, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, nie...
2021-08-16
BI.ZZŚ.2.4360.224.2021.IK
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2021 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem
Opinia, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr. 390/1, 390/3 obręb Bruszewo, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, brak...
2021-08-16
NZ.7040.62.2021
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew z dz. nr 58 w ob. ew. Poćkuny, gm. Sejny.
2021-08-16
OŚRL.613.18.2021
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
dotyczy usunięcia drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 6/16 ul.Zglenickiego 42 w związku z zagrożeniem
2021-08-16
WKŚ-I-ZZ.6131.343.2021.EN
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 87 m, na działce nr 1560/4 położonej w miejscowości Dulcza Mała, gmina Radomyśl Wielki.
2021-08-16
BI.II.6733.168.2021.JJ
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Wniosek
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej 44550N! OLSZTYN_PARTYZANTOW
2021-08-16
SD.6222.34.2021.KT
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 331 szt. drzew rosnących w miejscowości Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 331 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata (59 szt.) i sosna zwyczajna (272 szt.), rosnących na działce o nr geodezyjnym 19/5, obręb Kamienica, w m....
2021-08-16
OŚR.6131.1.33.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2021 inne wnioski
inne
Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o braku sprzeciwu na usunięcie 8 szt. drzew rosnących przy ul. Izworskiego 5 w Olsztynie.
2021-08-16
SD.6131.1.92.2021.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
W sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy rzece Wadąg w Olsztynie
2021-08-16
SD.6131.202.2021.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzewa z dz. 385/9 w Głubczycach
2021-08-16
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew z dz. 144/1 w Gołuszowicach
2021-08-16
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.