Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246649
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
73/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku hotelowego -H_ pięciokondygnacyjnej oraz parterowego budynku usługowego w formie łącznika przy ul....
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
2021-02-02
WUA.6740.292.2020.AB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę decyzji dla GIF spółka jawna nr decyzji 239/PB/2018 r. z dnia 9 października 2018 r. zmienionej decyzją nr 283/PB/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz nr 109/PB/2020 z dnia 18...
wniosek o zmianę decyzji
2021-02-08
WUA.6740.293.2020.AB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3...
2021-02-15
GKOŚ.6220.6.2021.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2021 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 33, art. 21 ust. 2 pkt 9 i pkt 16 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
2021-02-11
GKOŚ.6220.14.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2021 postanowienia
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

GKOŚ.6220.22.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

GKOŚ.6220.17.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt drzew znajdujących się na działce nr.588/7 obręb Wierzchowo gmina Wierzchowo
2021-01-29
OŚ.6131.4.2021.KK
zachodniopomorskie / drawski / Wierzchowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 2 szt drzew
decyzja na usuniecie 2 szt drzew znajdujących się na działce nr.588/7 obręb Wierzchowo gmina Wierzchowo
2021-02-17
OS-II.613.8.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Wierzchowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr.57 obręb 11 miasta Drawska Pomorskiego
2021-01-20
ROŚ.6131.1.70.2020.MM
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 2 szt. drzew
decyzja usunięcia 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr.57 obręb 11 miasta Drawska Pomorskiego
2021-02-19
OS-II.613.3.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew znajdujących się na działce nr.253/2 obręb 0006 miasta Drawska Pomorskiego
2021-01-20
ROŚ.6131.1.1.1.2021.MM
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 19 szt. drzew
decyzja na usunięcie 19 szt. drzew znajdujących się na działce nr.253/2 obręb 0006 miasta Drawska Pomorskiego
2021-02-19
OS-II.613.4.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.189/1 obręb Łabędzie gmina Drawsko Pomorskie
2021-01-22
ROŚ.6131.1.2.2.2021.MM
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.189/1 obręb Łabędzie gmina Drawsko Pomorskie
2021-02-19
OS-II.613.5.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2021 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Hotel SPA w Świnoujściu przy ul. Zdrojowej dz. nr 142/9, 145/9 obręb 0002 m. Świnoujście.
2021-02-18
WOS.6220.13.2020.SN
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą...
2021-02-23
OŚiGW.6220.5.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2021 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
zgoda na usunięcie drzew z terenu nieruchomości dz. nr 114/46 obręb 2

WOS.6131.20.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2021 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
134 sztuk drzew z różnych gatunków z terenu nieruchomości dz. nr 114/45 ob. 2

WOS.6131.33.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
134 sztuk drzew z różnych gatunków z terenu nieruchomości dz. nr 114/45 obręb 2
2021-01-26
WOS.6131.33.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2021 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.5.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.5.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2021 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.5.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2021 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 21 topoli

OŚiGW.6131.5.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.114/10 obręb 0006,miasto Kalisz Pomorski
2021-02-03
NO.6131.4.2021
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 1 szt drzewa
decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.114/10 obręb 0006,miasto Kalisz Pomorski
2021-03-01
OS-II.613.9.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

GKOŚ.6220.20.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa instalacji do magazynowania wody amoniakalnej” na terenie Stokażu Amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na terenie działki nr 3327 obręb Nr 2 Police

OŚ.6220.2.8.2020.MG
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji na usuniecie 15 szt. drzew
wniosek o wydanie decyzji na usuniecie 15 szt. drzew znajdujących się na działkach nr.122,118,116 obręb Trzciniec, działkach nr.157,18 obręb Psie Głowy, gmina Czaplinek
2020-12-17
GKO.6131.1.25.2020
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 15 szt. drzew
decyzja na usuniecie 15 szt. drzew znajdujących się na działkach nr.122,118,116 obręb Trzciniec, działkach nr.157,18 obręb Psie Głowy, gmina Czaplinek
2021-03-03
OS-II.613.123.2020.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2021 inne dokumenty
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008...

GKOŚ.6220.12.2017.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.