Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246649
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
677/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków i wód deszczowych z budynku mieszkalnego na dz. nr 151/2 w miejscowości Łazy do rowu

ZR.6341.2.124.2013.KM
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
697/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fabryki Zapałek Czechowice S.A. w Czechowicach-Dziedzicach

ZR.6341.2.126.2013.BZ
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
723/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne - odprowadzenie ścieków w Zasolu Bielańskim z oczyszczalni ścieków

ZR.6341.2.130.2013.OA
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
735/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie z połaci dachowych budynku usługowego w Buczkowicach na dz. nr 1165/8 przy ul. Bielskiej do gruntu

ZR.6341.2.131.2013.OA
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
750/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych z budynku usługowego oraz terenu utwardzonego w Kobiernicach przy ul. krakowskiej dz. nr 429/9, 429/10, 429/11 do ziemi

ZR.6341.2.134.2013.OA
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
741/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków bytowych i wód deszczowych z budynku mieszkalnego na dz. nr 936, 935 w Jaworzu do cieku Szerokiego

ZR.6341.2.135.2013.BZ
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
806/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków i wód deszczowych z budynku mieszkalnego w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich dz. nr 54/14 do rowu

ZR.6341.2.137.2013.OA
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
807/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód z pawilonu handlowego do studni chłonnej na dz. nr 797/14

ZR.6341.2.138.2013.OA
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych z drogi powiatowej ul. Szkolna w Bujakowie na odc. od skrzyżowania z drogą krajową do budynku strazy pożarnej w Bujakowie do cieku...

ZR.6341.2.14.2013.BZ
śląskie / bielski / Porąbka Zobacz szczegóły Drukuj kartę
842/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków i wód deszczowych z budynku mieszkalnego dz. nr 3514/6 w Ligocie do rowu

ZR.6341.2.143.2013.OA
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych do gruntu z połaci dachowych i dojazdu w Jasienicy dz. nr 119/10, 119/11

ZR.6341.2.15.2013.OA
śląskie / bielski / Jasienica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
571/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i oczyszczonych ścieków z dz. nr971/13, 971/11, 971/8, 971/16, 971/18, 971/3, 971/1, 988/11, 988/10, 990, 991, 992, 993, 994, 995/1, 988/5,...

ZR.6341.2.16.2013.KM
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z dz,. nr 3668/2, 3668/3, 3668/4, 164/38, 164/39, 164/40, 164/46 do rowu

ZR.6341.2.17.2013.KM
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych z terenu zakładu do Potoku Starobielskiego

ZR.6341.2.177.2012.KM
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odporwadzanie ścieków i wód deszczowych z dachu budynku mieszkalnego i terenów utwardzonych dz. nr 423/4 w Łazach do rowu

ZR.6341.2.18.2013.OA
śląskie / bielski / Jasienica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wwodnoprawne
pozwolenie na odprowadzanie scieków z dz. nr 239/52 Bielowicko do rowu

ZR.6341.2.181.2012.OA
śląskie / bielski / Jasienica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie z budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika Czechowice-Dziedzice dz. 117/12, 117/13 do rowu

ZR.6341.2.183.2012.OA
śląskie / bielski / Czechowice-Dziedzice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
355/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z dz. nr 2452/13,2452/15, 2452/19-27 w Mazańcowicach przy ul. Ligockiej do rowu

zR.6341.2.188.2012.KM
śląskie / bielski / Jasienica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
311/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie do środowiska wód deszczowych budowę wylotu kanalizacji deszczowej, zarurowanie rowu melioracyjnego w Jaworzu ul. Wąwóz dz. nr 1046/11, 1046/13,...

ZR.6341.2.197.2012.BZ
śląskie / bielski / Jaworze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków bytowych z budynku mieszkalnego dz. nr 3269/3 w Kozach przy ul. Wierzbowej do cieku

ZR.6341.2.2.2013.OA
śląskie / bielski / Kozy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu brzegowego w skarpie rzeki Biała w Bystrej Ślaskiej na dz. nr 615/10, 944/18 oraz na odprowadzanie wód opadowych

ZR.6341.2.20.2013.KM
śląskie / bielski / Wilkowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odrpowadzenie wód deszczowych z dachu i terenów utwardzonych dz. nr 1152/1 w Czańcu ul. Zagłębocze do gruntu

ZR.6341.2.2013.OA
śląskie / bielski / Porąbka Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku usługowo-magazynowego i z terenów utwardzonych na dz. nr 1806/1, 1806/2, 1802/12 przy ul. Królewskiej w Czańcu

ZR.6341.2.22.2013.KM
śląskie / bielski / Porąbka Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Krakowskiej na odcinku od posesji 41 do skrzyzowania z ul. Pod Magówką w Bestwinie do rowu

ZR.6341.2.23.2013.KM
śląskie / bielski / Bestwina Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprwadzanie wód deszczowych z dachu budynku usługowego i z terenów utwardzonych na dz. nr 2946/13, 2946/14 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Orzeszkowej do gruntu

ZR.6341.2.25.2013.OA
śląskie / bielski / Czechowice-Dziedzice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z terenu parkingu dla tirów i zjazdu z drogi gminnej w Janowicach przy ul. janowickiej (dz. nr 811/26, 811/27, 811/28, 811/29, 812, 1501/1,...

ZR.6341.2.27.2013.KM
śląskie / bielski / Bestwina Zobacz szczegóły Drukuj kartę
352/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu kanału odwadniającego do potoku Kozówka na dz. nr 3533/2 wraz z umocnieniem cieku w rejonie wylotu na działkach nr 3533/2, 4651/10, 2096/11, 3533/3 i...

ZR.6341.2.29.2013.KM
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków przy domu w Bystrej Ślaskiej ul. Szczyrkowska dz. nr 37/27, 37/31 do potoku bez nazwy

ZR.6341.2.3.2013.OA
śląskie / bielski / Wilkowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych z budynku usługowego dz. nr 717/10 ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach do gruntu

ZR.6341.2.33.2013.KM
śląskie / bielski / Czechowice-Dziedzice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
341/2013 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków bytowych z zajazdu Regionalnego Chata na Groniu do gruntu
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków bytowych z zajazdu Regionalnego Chata na Groniu do gruntu

ZR.6341.2.38.2013.KM
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.