Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 248462
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
47/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 4758/207 położonej w Pszczynie przy ulicy Zuchów, drzew: - olcha czarna (54,57,73,240,117,100,113,67,70); - dąb...
2020-02-03
OŚR.6131.1.30.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1730/165 położonej w Łące przy ulicy Turystycznej, drzewa: - świerk pospolity (69);
2020-01-30
OŚR.6131.1.31.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 199/21 położonej w Wiśle Małej przy ulicy Nad Jeziorem, drzewa: - kasztanowiec zwyczajny (100);
2020-01-30
OŚR.6131.1.32.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 512/101 położonej w Rudołtowicach przy ulicy Zawadzkiego drzewa: - dąb szypułkowy (180);
2020-02-05
OŚR.6131.1.33.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 513/24 położonej w Pszczynie przy ulicy Doświadczalnej drzewa: - świerk pospolity (110);
2020-02-03
OŚR.6131.1.34.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 412/32 położonej w Rudołtowicach przy ulicy Rudawki drzewa: - świerk pospolity (71);
2020-02-03
OŚR.6131.1.35.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1614/61 położonej w Czarkowie przy ulicy Wolności drzewa: - olsza czarna (186,142);
2020-02-03
OŚR.6131.1.36.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1748/47 położonej w Czarkowie przy ulicy Krótkiej drzew: - świerk pospolity (70,60,55,60,70,80,80,80,70,60);
2020-02-03
OŚR.6131.1.37.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnych 964/109, 963/105 położonych w Łące przy ulicy Tetmajera, drzew: - dąb szypułkowy (170,255); - brzoza brodawkowata...
2020-02-03
OŚR.6131.1.38.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1237/43 położonej w Pszczynie przy ulicy Bratków drzew: - świerk pospolity (150); -sosna zwyczajna (77);
2020-02-03
OŚR.6131.1.39.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 6039/51 położonej w Pszczynie przy ulicy Jędrysików drzew: - świerk pospolity (80, 94, 110, 130, 110); - modrzew...
2020-02-04
OŚR.6131.1.40.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 2275/26 położonej w Studzionce przy ulicy Wodzisławskiej drzew: - modrzew europejski...
2020-02-04
OŚR.6131.1.41.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 2275/26 położonej w Studzionce przy ulicy Wodzisławskiej drzew: - modrzew europejski...
2020-02-04
OŚR.6131.1.42.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 418/35 położonej w Wiśle Małej przy ulicy Borsuków drzewa: - lipa drobnolistna (70);
2020-02-03
OŚR.6131.1.43.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 575/64 położonej w Ćwiklicach przy ulicy Wolności drzew: - żywotnik zachodni (30,28,29,28,31,30,31); -świerk...
2020-01-31
OŚR.6131.1.44.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 126/41 położonej w Studzionce przy ulicy Rolniczej drzew: -sosna czarna (84,112,66,76,93,80,60);
2020-02-10
OŚR.6131.1.45.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 2431/185 położonej w Jankowicach przy ulicy Złote Łany drzew: - jodła pospolita (102, 66,133,64); -sosna czarna...
2020-02-10
OŚR.6131.1.46.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 2855/285 położonej w Studzionce przy ulicy Karolinki drzew: -jodła pospolita (50); -sosna czarna (90,45,52,44);
2020-02-07
OŚR.6131.1.47.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 3805/316 położonej w Pszczynie przy ulicy Narcyzów drzewa: -świerk kłujący (142);
2020-02-05
OŚR.6131.1.48.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 265/32 położonej w Porębie przy ulicy Wodnej drzew: -olsza czarna (85,70,80, 83,78,50,105,107); -brzoza brodawkowata...
2020-01-31
OŚR.6131.1.49.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 3372/312 położonej w Pszczynie przy ulicy Bielskiej drzew: -świerk pospolity (55,60,60,55,60);
2020-02-11
OŚR.6131.1.50.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 912/31 położonej w Rudołtowicach przy ulicy Zawadzkiego drzewa: -topola osika (210);
2020-02-11
OŚR.6131.1.51.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 2595/465 położonej w Pszczynie przy ulicy Grzegorzka drzew: -sosna czarna (82,83,95,87);
2020-02-11
OŚR.6131.1.52.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 4158/5 położonej w Piasku przy ulicy Leśnej drzew: -dąb szypułkowy (160,158);
2020-02-12
OŚR.6131.1.53.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 58/4położonej w Pszczynie przy ulicy Turkusowej drzewa: -sosna zwyczajna (82);
2020-02-13
OŚR.6131.1.54.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 565/72 położonej w Brzeźcach przy ulicy Wideki drzew: -topola osika (180,220,210,170);
2020-02-13
OŚR.6131.1.55.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 704/12 położonej w Łące przy ulicy Turystycznej drzew: -lipa drobnolistna (227,190,142); -jesion wyniosły (170);
2020-02-13
OŚR.6131.1.56.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1276/30 położonej w Pszczynie przy ulicy Reymonta drzew: -sosna czarna (104,105);
2020-02-14
OŚR.6131.1.57.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 2095/63 położonej w Pszczynie przy ulicy Bielskiej drzew: -klon jawor (44); -brzoza brodawkowata (72);
2020-02-14
OŚR.6131.1.58.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 3730/324 położonej w Łące przy ulicy Grabowej drzew: -jodła pospolita (59); -świerk pospolity (100,68,103);
2020-02-17
OŚR.6131.1.59.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.