Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 248563
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
99/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka świerka przy ul. Strzelców Bytomskich 355
2011-02-17
ZEP.6131.28.2011
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2011 decyzje
inne
Decyzja dla osób fizycznych
Zezwolenie na usunięcie 6 drzew przy ul. Okulickiego 18 w Bytomiu

ZEP.6131.22.2011
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 6 drzew przy ul. Okulickiego 18 w Bytomiu
2011-02-09
ZEP.6131.22.2011
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie poprzez wycięcie dwóch drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie poprzez wycięcie dwóch drzew rajskich jabłoni rosnących na terenie przy ulicy Reymonta , na działce nr ew. 679/1 W obrębie projektowanej przebudowy ulicy...
2011-02-18
GK. 6131.18.2011
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zaopiniowanie
wniosek o wydanie opinii w zakresie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego powiatowej drogi Komorowo-Resko
2011-02-07
OŚiGW.6131.13.2011
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o usunięcie drzew
wniosek w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej Komorowo-Luboradz-Resko
2011-02-08
OŚiGW.6131.13.2011
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nie stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pod nazwą "Budowa ulic bocznych połączonych z ul.Krzeszowską w Biłgoraju"

nie dotyczy
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
ochrona wód
Decyzja zezwolenie na przegradzanie sieciowym rybackim narzędziem połowym odpływów jezior
Decyzja zezwolenie na przegradzanie sieciowym rybackim narzędziem połowym - przestawą węgorzową typu żak odpływów jezior Brdów i Lubotyń

OŚ.6174-1/11
wielkopolskie / kolski / Babiak Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie krzewów
krzewy z powierzchni 9 m2 dz. 207/4 obr. 10 ul. Malinowskiego 4 na wniosek BSM
2011-01-17
ZPOŚ 6131.5.2011.MB
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przegradzanie przestawą węgorzową odpływów i dopływów jezior Brdów i Lubotyń
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przegradzanie przestawą węgorzową odpływów i dopływów jezior Brdów i Lubotyń dla Gospodarstwa Rybackiego "Gosławice" Sp. z o.o. w Koninie
2011-01-27
L.dzJD/19/11
wielkopolskie / kolski / Babiak Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Park zbiorników naziemnych (4 szt.), fundamenty, taca, rozbudowa magaynu wosku w ramach przedsięwzięcia pn. intensyfikacja instalacji oczyszczania wosków polietylenowych i ich komponowania z...
2011-02-18
WUS.II.RA 7353/69/2011
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 77,79 DJP z przeznaczeniem na oborę dla chowu bydła mlecznego...
2011-02-09
ZNS.7120-2/14/WA/11
mazowieckie / ostrowski / Nur Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 postanowienia
inne
Postanowienie Wójta Gminy Nur
postanawia się nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu bydła...
2011-02-18
GG.6220.2.2011
mazowieckie / ostrowski / Nur Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 postanowienia
inne
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu bydła mlecznego w...
2011-02-09
WOOŚ-II.4240.182.2011.IA
mazowieckie / ostrowski / Nur Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.15.2011 Pan Franciszek Dembski zam Łążyn 60 14-260Lubawa
Usuniecie 25szt drzew rosnace na działce 277 Obręb Łążyn
2011-01-19
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.26.2011 Pan Tomasz Józefowicz zam Łążyn 30, 14-260Lubawa
Usunięcie 36szt.drzew rosnacych na działce 140/1 i 143/2 Obręb Łążyn
2011-01-21
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.36.2011Pan Tomasz Muszyński zam Wiśniewo 16 14-260Lubawa
Usuniecie 40szt.drzew rosnacych na działce 346/1 Obręb Wałdyki
2011-01-28
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.27.2011r.Pan Grzegorz Nadolski zam Lubawa Ul 19Stycznia 14-260Lubawa
Usunięcie 8szt.drzew rosnacych na działce 597/6 Obręb Sampława
2011-01-21
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 postanowienia
inne
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Budynek mieszkalny jednorodzinny z warsztatem samochodowym, z usługami wulkanizacyjnymi w Nowym Sączu, przy ul. Kusocińskiego
2011-02-18
WOŚ.6220.6.2011.WZ
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.38.2011 Pan Sebastian Bach zam.Zielkow46 14-260Lubawa
Usuniecie 1szt.drzew rosnacej na działce 185,Obręb Zielkowo
2011-01-31
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.23.11 Pani Zyta Szulc zam.Zielkow 67 14-260 Lubawa
Usunięcie 1 szt.drzew rosnące na działce 291/4 Obreb Zielkowo
2011-01-20
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.44.2011 Pani Agnieszka Jakubowska zam. Napromek 12 14-260Lubawa
Usunięcie 28 dzrew rosnących na działce nr.78/1 Obreb Czerlin
2011-02-01
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.45.2011 Pan Janusz Figier zam. Czerlin 16 14-260Lubawa
Usuniecie 19szt dzrew rosnacych na działce nr.141 Obręb Czerlin
2011-02-03
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.42.2011.Pan Jan Żuchowski zam.Łążyn 31 14-260Lubawa
Usunięcie 100m2 krzewów rosnących na działce nr.120, Obręb Łążyn
2011-02-02
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.31.2011 Pani Bozena Zelmańska zam Omule45 14-260Lubawa
Usuniecie 2szt.drzew rosących na działce nr.19 Obręb Omule
2011-01-24
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.16.2011 Pani Grazyna Turulska zam Lubstyn12 14-260Lubawa
Usunięcie 2szt drzew rosnacych na działce nr.597/2, Obręb Lubstyn
2011-01-19
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.29.2011r.Pan Arkadiusz Krupiński zam.Rumian 77 14-260Lubawa
Usunięcie 50szt.drzew z działki nr.256 i 277 Obręb Gutowo
2011-01-20
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 6131.19.2011Pan Kazimierz Brzozowski zam Zielkowo 11 14-260Lubawa
Usunięcie 28drzew z działki nr.1 i 2 Obręb Zielkowo
2011-01-19
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinke drzew i krzewów GKIZP 613121.2011.Pan Ludwik Chorzelewski zam.Rumienica59 14-260Lubawa
Usuniecie 25szt.drzew z działki nr 247/3 Obręb Rumienica.
2011-01-19
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Drzewa - olsza - szt. 27 Wszembórz dz. nr 141/1 i 146
2011-02-21
7635/34/2011
wielkopolskie / wrzesiński / Kołaczkowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.