Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 263324
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
174/2020 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając warunki realizacji...
2021-01-28
SZ.ZZŚ.1.4360.1.246.2020.AZ
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Łowieckiej 61, dz. nr 284/14 w Lesznie.
2021-01-29
OS.6131.12.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie dz. nr 77/54 ark. m. 87 w Lesznie.
2021-01-29
OS.6131.13.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o /konieczność/ wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia
wniosek o /konieczność/ wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Spórok, Gąsiorowice" wraz z KIP
2021-01-29
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Aktualizacja
Aktualizacja zgłoszenia instalacji Polkomtel Infrastruktura BT13260 Siedlce Monte Cassino wytwarzającej pole elektromagnetyczne w Siedlcach przy ul. Warszawskiej 28
2021-01-29
GK-ROS.6222.1.2021
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Aktualizacja
Aktualizacja zgłoszenia instalacji Polkomtel Infrastruktura BT13257 Siedlce Ogrody wytwarzającej pole elektromagnetyczne w Siedlcach przy ul. 3 Maja 28.
2021-01-29
GK-ROS.6222.2.2021
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE 4 SZT DRZEW
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 79/393 O.5
2021-01-29
WOS.6131.22.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 536/4 obręb Debrzyca
2021-01-29
KI.7021.2.5.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
gat.: sosna pospolita – 4 szt., rosnących w miejscowości Stalowa Wola na działce nr ew. 102/701, w pasie drogowym drogi publicznej, w obrębie ew.: HSW, Lasy Państwowe, stanowiącej...
2021-01-29
GO-VII.6131.1.3.2021.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego w m. Ostrów.
2021-01-29
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzewa.
Wniosek na wycinkę 1 drzewa z gatunku brzoza rosnącego w Lubinie przy ul.Paderewskiego 50-62
2021-01-29
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni szczytowo-rezerwowej na działce nr 233/21 obręb 3 Wawrów przy ul. Energetyków 6 w Gorzowie Wielkopolskim, którego inwestorem jest...
2021-01-29
WSR-II.6220.3.2021
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 22 Trasy Nadwarciańskiej na odcinku 1,67 km na działkach nr 1911/3, 1911/1, 1909 obręb 3 Wawrów, 1351, 1348 obręb 11...
2021-01-29
WSR-II.6220.4.2021
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
3 drzew iglastych z dz. ew. nr 1/12, ROD "Złotniki" (obręb Złotniki, gmina Suchy Las)
2021-01-29
ROŚ.6131.1.105.2020
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Płocku, przy ul. Przemysłowej 25, pow. płocki,...
2021-01-29
WKŚ-I-ZŚ.6220.7.2021.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
2 drzew z dz. ew. nr 214/108 (obręb Złotniki, gmina Suchy Las)
2021-01-29
ROŚ.6131.1.114.2020
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt drzew znajdujących się na działce nr.588/7 obręb Wierzchowo gmina Wierzchowo
2021-01-29
OŚ.6131.4.2021.KK
zachodniopomorskie / drawski / Wierzchowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn: Punkt zbierania odpadów o kodzie 200303-odpady z czyszczenia ulic i placów z terenu gminy Kościerzyna na terenie bazy Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna (teren...
2021-01-29
OS.6220.1.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnych 964/109, 963/105 położonych w Łące przy ulicy Tetmajera Przerwy drzew: -olsza czarna (125); -robinia akacjowa (200);...
2021-01-29
OŚ.6131.1.45.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 348/63 położonej w Pszczynie przy ulicy Batalionów Chłopskich drzew: -brzoza brodawkowata (245, 210, 200, 260); -dąb...
2021-01-29
OŚ.6131.1.46.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zmiana dancyh w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
STW3307B zlokalizowanej przy ul. Narutowicza 7 w Stalowej Woli, powiat stalowowolski
2021-01-29
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zmiana danych w zgloszeniu instalacji wytwarzjącej pola elektromagnetyczne
STW7005A zlokalizowanej na działce nr ew. 4340 w msc. Bojanów, powiat stalowowolski
2021-01-29
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Bojanów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
STW3901A zlokalizowanej przy Al. Jana Pawła II 2A w Stalowej Woli, powiat stalowowolski
2021-01-29
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
STW3310D zlokalizowanej na działce nr ew. 102/495 HSW przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli, powiat stalowowolski
2021-01-29
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
STW3801A zlokalizowanej przy ul. 1-go Sierpnia 12 7 w Stalowej Woli, powiat stalowowolski
2021-01-29
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Odlewnika 4 w Nowej Soli
2021-01-29
GKŚ.6131.3.0008.2020
lubuskie / nowosolski / Nowa Sól (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki ewidencyjnej nr 1600/1, obręb 2 miasta Nowa Sól
2021-01-29
GKŚ.6131.0005.2021
lubuskie / nowosolski / Nowa Sól (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2021 postanowienia
inne
Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o braku sprzeciwu na usunięcie drzew przy ul. Sosnkowskiego 24 w Olsztynie
2021-01-29
SD.6131.1.6.2021.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2021 decyzje
inne
Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o braku sprzeciwu na usunięcie drzew przy ul. Sosnkowskiego 24 w Olsztynie
2021-01-29
SD.6131.1.6.2021.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 732/9 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
2021-01-29
GNZ.6131.4.2021.MZ
dolnośląskie / świdnicki / Świebodzice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.