Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 263324
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
27/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 3197/176 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-09-29
OŚR.613.104.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 3197/176 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-09-29
OŚR.613.104.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 254/1 obręb Radzionków (ROD Jutrzenka)
.
2020-09-07
OŚR.613.91.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 254/1 obręb Radzionków (ROD Jutrzenka)
.
2020-09-07
OŚR.613.91.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 34/12 obręb Przezchlebie
.
2020-09-16
OŚR.613.94.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 34/12 obręb Przezchlebie
.
2020-09-16
OŚR.613.94.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 420/218 obręb Księży Las
.
2020-09-18
OŚR.613.95.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 420/218 obręb Księży Las
.
2020-09-18
OŚR.613.95.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 3566/56 obręb Kalety
.
2020-09-21
OŚR.613.97.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 3566/56 obręb Kalety
.
2020-09-21
OŚR.613.97.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 2304/2 i 1962/2 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-09-09
OŚR.613.90.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 2304/2 i 1962/2 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-09-09
OŚR.613.90.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 2844/922 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-06-02
OŚR.613.62.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 2844/922 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-06-02
OŚR.613.62.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 3421/43, 1763/43 i 2109/42 obręb Stare Tarnowice
.
2020-06-02
OŚR.613.63.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 3421/43, 1763/43 i 2109/42 obręb Stare Tarnowice
.
2020-06-02
OŚR.613.63.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1273/366 obręb Żyglin
.
2020-08-21
OŚR.613.85.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1273/366 obręb Żyglin
.
2020-08-21
oŚR.613.85.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 245/1 obręb Radzionków
.
2020-07-23
OŚR.613.76.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 245/1 obręb Radzionków
.
2020-07-23
OŚR.613.76.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Rocha Kowalskiego 38, dz. nr 493/18 w Lesznie.
2021-02-02
OS.6131.15.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
8 drzew; dz. 116/1; obr. 111; ul. Węgierska
2020-11-27
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 drzew i odmawiająca zezwolenia na usunięcie 1 drzewa.
8 drzew; dz. 116/1; obr. 111; ul. Węgierska

WSR.6131.1.127.2020
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
zezwolić na usunięcie 3 drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 240 cm, 350 cm i 280 cm, rosnących na terenie dz. nr 182, obręb Witoszyce, gmina Góra, powiat górowski.

OŚ.6131.5.2021
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt.drzew rosnących na działce o nr ewid. 322/5 obręb 16 (własność Skarbu Państwa) rosnących w pasie drogowym ul. Ciechomickiej, w związku z...
dotyczy wydania zezwolenia
2021-01-27
WKŚ-I-ZZ.6131.28.2021.KN
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 293/182 obręb Podol-Borowiczki (własność wnioskodawcy i osób fizycznych) znajdującej się w Płocku...
dotyczy wydania zezwolenia
2021-01-26
WKŚ-I-ZZ.6131.27.2021.KN
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew
Usunięcie drzew sosna 120cm i i brzoza 80 i 90cm dz. 215 obr. Goruńsku

nie dotyczy
lubuskie / międzyrzecki / Bledzew Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Stefana Żeromskiego 10, dz. nr 93 w Lesznie.
2021-01-22
OS.6131.9.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzewa
zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości o nr ewid. 51/19 obręb 110, położonej u zbiegu ul. Żuławskiej i ul. Karpackiej w Siedlcach

GK-ROŚ.6131.270.2020
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości o numerze ewidencyjnym 56/23 obręb 110 położonej przy ul. Pomorskiej w Siedlcach

GK-ROŚ.6131.271.2020
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.