Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 263324
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
7/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew/krzewów.
decyzja na usunięcie 8szt. drzew w tym:,4 szt. świerk zwyczajny, modrzew, tuja żywotnik, 2szt klon zwyczajny rosnących na terenie szkoły nr 12, os. K. Wielkiego 33 w Gnieźnie.
2021-01-29
WOŚ.6131.18.2021
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia 4 drzew z gatunku sosna pospolita o obwodach pni wynoszących 138 cm, 161 cm, 201 cm, oraz 2 drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni wynoszących 84 cm, 80 cm z terenu...
2021-01-29
1251.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 168 obręb nr 19 Stary Zdrój przy ul. Kuracyjnej 5 w Wałbrzychu.
2021-01-29
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2019 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa WAL3006 Wałbrzych, pl. Kościelny 4
zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa WAL3006 Wałbrzych, pl. Kościelny 4
2021-01-29
BŚK.6222.5.2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gat. Buk zwyczajny,
Drzewo koliduje z przebiegiem projektowanego wodociągu w ramach zadania "Budowa odcinka uzupełniającej sieci inwestycji w miejscowości Pęchów gmina Klimontów". Drzewo było...
2021-01-29
ŚLR.613.5.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Klimontów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie przebudowy, pielęgnacji i ochrony lasu w m. Albertowski gm. Grodzisk Wlkp.
2021-01-29
ZN.Spr.: NB.750.7.2021
wielkopolskie / grodziski / Grodzisk Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie przebudowy, pielęgnacji i ochrony lasu w m. Komorówko gm. Rakoniewice
2021-01-29
ZN.Spr.: NB.750.8.2021
wielkopolskie / grodziski / Rakoniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie przebudowy, pielęgnacji i ochrony lasu drzewostanu w m. Błońsko gm. Rakoniewice
2021-01-29
ZN.Spr.: NB.750.6.2021
wielkopolskie / grodziski / Rakoniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona kopalin
Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża
Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA ZBĄSKA ZS III w kat. C1w m. Kuźnica Zbąska gm. Rakoniewice
2021-01-29
nie dotyczy
wielkopolskie / grodziski / Rakoniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2021 zgłoszenia
inne
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki o nr ew. 30/1
wycinka drzew
2021-01-29
WGK-II.6131.4.5.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki o nr ew. 24/1 przy ul. Narutowicza 100 B
wycinka drzew
2021-01-29
WGK-II.6131.1.12.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na działce nr 342/1 w miejscowości Kolno
2021-01-29
RG 6131.9.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Kolno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej
2021-01-29
WOO.410.25.2021.AT
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Stefana Okrzei 49, dz. nr 147 w Lesznie.
2021-02-01
OS.6131.14.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 17drzew na nieruchomości o nr geod. 217/33, 217/44, 217/45, 217/46, 217/47 przy ul. Wyszyńskiego w Bielsku Podlaskim
2021-02-01
Gk.6131.88.2020
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew rosnących w miejscowości Wierzchy, gmina Kazimierz Biskupi.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew gatunku jesion (3szt.), olszyna (8szt.), topola (15szt.), rosnących na działce o nr ewidencyjnym 12/2, 24/1, obręb geodezyjny Cząsków,...
2021-02-01
OŚR.6131.1.17.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew rosnących w m. Wierzchy, gmina Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew gatunku jesion (8szt.), olszyna (14szt.), wierzba (1szt.), rosnących na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 213/2, obręb Cząstków,...
2021-02-01
OŚR.6131.1.18.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą...
2021-02-01
OŚiGW.6220.2.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą...
2021-02-01
OŚiGW.6220.3.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą...
2021-02-01
OŚiGW.6220.4.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2021 inne dokumenty
inne
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 27.01.2021r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.620.2020.KP/JC.2 o nie istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny...
budowie studni wierconej o wydajności >10,0m3/h na działce o nr ew. 36/2, w miejscowości Sękocin Stary, gm. Raszyn, pow. pruszkowski
2021-02-01
OŚGK.6220.17.2020.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
usunięcie drzew/krzewów z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 90/3 położonej w obrębie Kikity gmina Jeziorany.
2021-02-01
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
usunięcie drzew/krzewów z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 282/1 położonej w obrębie miasta Jeziorany gmina Jeziorany.
2021-02-01
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
opinia
że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi terenowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą...
2021-02-01
GL.ZZŚ.2.435.304.2020.KR RKW-2020-10652
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia krzewów z dz. 296/1 w Równem
2021-02-01
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodz. lipa z dz. 692/23 w Głubczycach
2021-02-01
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 23 szt. drzew rosnących w m. Wierzchy, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 23 szt. drzew gatunku jesion (8szt.), olszyna (14szt.), wierzba (1szt.), rosnących na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 213/2, obręb Cząstków, gmina...
2021-02-01
OŚR.6131.1.18.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
3 sztuki drzew z terenu nieruchomości dz. nr 278/11 obręb 10 w Świnoujściu
2021-02-01
WOS.6131.32.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew z dz. 727 w Równem
2021-02-01
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew z dz. 596 i 399/2 w Równem
2021-02-01
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.