Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252524
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
81/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Towarowa - Składowa, ograniczonego od północy ul. Mikołaja Kopernika od wschodu...
2021-07-02
GPA.6721.1.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 2 szt drzew gat. klon zwyczajny rosnących na dz. ew. nr 1392 obręb Kolonowskie
2021-07-02
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew z dz. 615/4 w Głubczycach
2021-07-02
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o zmianę decyzji Nr KI.6131.105.2020.2021.KC
2021-07-02
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew
Dotyczy usunięcia 5 sztuk drzew z działki nr ew. 661 położonej przy ul. Roosevelta w Gorzowie Wlkp.
2021-07-02
WSR-III.6131.1.77.2021
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa
decyzja na usuniecie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.43/9 obręb 0012, miasta Złocieniec
2021-07-02
OS-II.613.32.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa
decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.218 obręb 0016, miasta Złocieniec
2021-07-02
OS-II.613.33.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie 2 szt. drzew
decyzja na usunięcie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr.182/1 obręb Ostroróg, gmina Czaplinek
2021-07-02
OS-II.613.34.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa
z dz. nr 170/3 obrębu Pisarzowice
2021-07-02
nie dotyczy
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
oraz o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 16 sierpnia 2011r. znak ABS.6224.3.2011.V.
2021-07-02
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Zaleszany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
z dz. nr 170/3 obrębu Pisarzowice
2021-07-02
OŚ.6131.68.2021
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
255/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1510/9 położonej w Łące przy ulicy Kwiatowej drzew: - Świerk Pospolity (140)
2021-07-02
OŚ.6131.1.243.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; ROD Węzła PKP
2021-07-02
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 15 szt.rosnących na działce nr 228/3 w m. Szczytniki.
2021-07-02
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
226/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 59 obręb Księży Las
.
2021-07-02
OŚR.613.103.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 59 obręb Księży Las
.
2021-07-02
OŚR.613.103.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Aktualizacja zgłoszenia o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
BT20813 Radomyśl Orange A2 52908
2021-07-02
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Radomyśl Nad Sanem Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja
odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszyw budowlanych ogólnego zastosowania z odpadów wydobywczych (z górnictwa węgla...
2021-07-02
KS.6220.10.2020
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa
dot. usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Kalinowej w Słupsku (działka nr 897/5, obręb 18)
2021-07-03
nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego .
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 216 m, na części działek nr 150, 151, 152, 153, 159/1, położonych w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki
2021-07-05
BI.II.6733.150.2021.JJ
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego
Budowa zbiornika wody czystej o pojemności użytkowej min 200 m3 (na terenie pompowni wody w miejscowości Pień ) na działce nr 269/1 położonej w obrębie Partynia
2021-07-05
BI.II.6733.144.2021.JJ
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Bolesława Prusa 22b, dz. nr 25/6 w Lesznie.
2021-07-05
OS.6131.125.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie "Budowa zespołu budynków handlowo - usługowych, z gastronomią, stacja paliw,...
2021-07-05
SD.6220...2021.MJ
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2021 inne wnioski
inne
Opinia RDOŚ
Opinia RDOŚ, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów naziemnych i garaży podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 721 obręb Bartąg, gmina...
2021-07-05
OŚiP.6220.16.2021.PA
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Stawiguda Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Informacja o zmianie
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacji OLS 1007E ul Głowackiego 18/20 w Olsztynie
2021-07-05
SD.6222.31.2021.KT
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew gat. świerk pospolity oraz 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 95 obręb Gołuszowice
2021-07-05
KI.702.2.21.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego.
Budowa sieci wodociągowej Dn160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gm. Radomyśl Wielki na działkach nr 574, 576, 577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594,...
2021-07-05
BI.II.6733.152.2021.JJ
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
7 drzew iglastych z dz. ew. nr 1161, ROD "Jelonek" (obręb Jelonek, gmina Suchy Las)
2021-07-05
ROŚ.6131.1.33.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
Odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gatunek kasztanowiec zwyczajny rosnącego w pasie drogi gminnej publicznej na działce nr ew. 101/1 w miejscowości Grębków przy ul. północnej
2021-07-05
ŚRL.613.11.2021.LK
mazowieckie / węgrowski / Grębków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 2 szt. drzew
decyzja na usuniecie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 281/7 obręb 0006, miasta Złocieniec
2021-07-05
OS-II.613.48.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.