Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252524
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
52/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
usunięcie drzew/krzewów z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 43/3 położonej w obrębie Piszewo gmina Jeziorany.
2021-08-03
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usunięcie zadrzewienia.
Decyzja wniosku usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. robinii akacjowej oraz zasadzenia 3 szt. drzew liściastych: robinii akacjowej oraz lipy drobnolistnej na terenie działek nr 64 i 74/1...
2020-06-18
GKiI.6131.46.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji.
Zawiadomienie i przekazanie wniosku do organu właściwego w sprawie usunięcia 3 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 29 C w miejscowości Unikowice. Decyzja zezwolenia na zezwolenia na...

GKiI.6131.69.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku pospolitego na terenie działki nr 151 w miejscowości Starym Paczkowie nr budynku 2.
2020-09-18
GKiI.6131.70.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. kasztanowca białego rosnącego na terenie działki nr 363 w Gościcach nr budynku 71a.
2020-09-25
GKiI.6131.71.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerka pospolitego oraz 1 szt. sosny czarnej rosnących na terenie działki nr 511 w miejscowości Paczków nr budynku 28 przy ulicy Górniczej.
2020-09-25
GKiI.6131.72.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Prośba o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Decyzja wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. lipy drobnolistnej, 1 szt. jesionu wyniosłego rosnących na działce ew. o nr 510/2 w Dziewiętlicach, 1 szt. świerku pospolitego rosnącego na...
2020-09-23
GKiI.6131.73.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia uschniętego drzewa.
Decyzja zgłoszenia usunięcia 1 szt. uschniętego świerka srebrzystego na terenie ul. Słonecznej 7 w Paczkowie.
2020-11-02
GKiI.6131.74.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia 3 szt. tui kolumnowa na terenie działki nr 181 w Paczkowie nr budynku 2 przy ulicy Okrzei.
2020-10-02
GKiI.6131.75.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Decyzja wniosku GDDKiA na zezwolenie usunięcia 1 szt. klonu pospolitego rosnącego w pasie drogi krajowej nr 46i Kłodzko- Szczekociny działka nr 1529 obręb ewidencyjny Kamienica.
2020-10-02
GKiI.6131.76.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1. szt. świerku pospolitego, 1 szt. świerku kłującego na terenie działki nr 86/7 w miejscowości Stary Paczków.
2020-10-09
GKiI.6131.77.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja.
Decyzja prośby na zakup drewna pozyskanego z 1 szt. klonu pospolitego, 1 szt. daglezji zielonej w wyniku wiatrołomu.
2020-10-12
GKiI.6131.78.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku pospolitego na terenie działki 918/13 w miejscowości Paczków nr budynku 4d przy ul. Jagiellońskiej.
2020-10-19
GKiI.6131.79.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej usunięcia zadrzewienia.
Decyzja wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. olsz czarnych rosnących na działce nr 211 w Unikowicach.
2020-10-02
GKiI.6131.80.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usunięcie uschłego drzewa.
Informacja do wniosku o udzielenie decyzji dotyczącej usunięcia 1 szt. uschniętej brzozy brodawkowatej znajdującej się na działce gminnej w Dziewiętlicach.
2020-10-21
GKiI.6131.81.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewostanu.
Protokół zgłoszenia usunięcia 5 szt. olszy czarnej, 4 szt. olszy czarnej o dwóch pniach, 1 szt. olszy czarnej o trzech pniach, 1 szt. wierzby iwej o trzech pniach, 1 szt. dębu szypułkowego...
2020-10-21
GKiI.6131.82.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia uszkodzonego drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia uszkodzonego 1 szt. złomu lipy drobnolistnej na terenie działki 828 we Frydrychowie
2020-10-23
GKiI.6131.83.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz. nr 204/1 obręb Wielki Klincz
2020-10-15
OS.6131.254.2020.DŻ.ML.13
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz. nr 733 obręb Wielki Klincz oraz 46 obręb Dębogóry
2020-10-19
OS.6131.259.2020.DŻ.ML.17
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia 4 szt. olszy czarnej na terenie działki nr 555/2 w Dziewiętlicach nr 62A.
2020-10-23
GKiI.6131.84.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji o usunięcie drzew.
Odpowiedź na wniosek w sprawie usunięcia przez Gminę 2 szt. olsz czarnych, rosnących na działce gminnej nr 496 w Paczkowie.
2020-10-23
GK.6131.85.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja usunięcia zadrzewienia.
Decyzja usunięcia 1 szt. robinii akacjowej, 1 szt. jarzęba pospolitego, 1 szt. sosny pospolitej rosnących na działce ew. o nr 1003/3 w Kamienicy.
2020-10-28
GKiI.6131.86.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o sprzedaż powalonego drzewa.
Decyzja sprzedaży drzewa powalonego przez wiatr oraz drzewa uschniętego pozyskanego kosztem własnym z olszy i brzozy w miejscowości Kamienica.
2020-10-29
GKiI.6131.87.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. topoli kanadyjskiej na terenie działki nr 74/5 w Unikowicach.
2020-10-30
GKiI.6131.88.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku srebrnego na terenie działki 876 w Paczkowie nr budynku 7 przy ul. Słonecznej.
2020-11-02
GKiI.6131.89.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji usunięcia drzewa.
Decyzja wniosku usunięcia 1 szt. świerku pospolitego znajdującego się na terenie działki nr 1128 w Paczkowie.
2020-11-02
GKiI.6131.90.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
z dz. nr 452, obręb Wdzydze

OS.6131.129.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 19 szt. drzew rosnących na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 11/65 obręb 127 położonej przy ul. Leśnej w Siedlcach

GK-ROŚ.6131.116.2021
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z działki o nr ewid. 51 obręb Ciechomice w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz obumarciem
dotyczy wydania zezwolenia
2021-07-19
WKŚ-I-ZZ.6131.210.2021.KN
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwolenie na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 8 szt,. drzew i umorzenie w stosunku do 3 szt.. drzew rosnących na działce o nr ewid. 51 obręb Ciechomice - zły stan zdrowotny, obumarcie oraz umorzenie...

WKŚ-I-ZZ.6131.210.2021.KN
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.