Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253835
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
82/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 18/111 obręb Lwowiany
2021-06-02
KI.7021.2.17.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie przy ul. Dożynkowej, dz. nr 1, 2 ark. m. 80 w Lesznie.
2021-06-02
OS.6131.103.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ.
BUDOWA ZAKŁADU DEMONTAŻU POJAZDÓW Z PUNKTEM ZBIERANIA ODPADÓW.
2021-06-02
BA.6740.9.120.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2021 inne wnioski
ochrona powietrza
Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o braku sprzeciwu na usunięcie 15 szt drzew przy ul. Chłopskiej 1 w Olsztynie.
2021-06-02
SD.6131.1.63.2021.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 inne dokumenty
inne
Opinia
Opinia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW...
2021-06-02
NNZ.9022.25.94.2021
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 inne dokumenty
inne
Opinia
Opinia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wolnostojącej farmy...
2021-06-02
PO.ZZŚ.4.435.395.1.2021.MDB
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
dotyczy usunięcia drzew rosnących na działce o nr ewid.117/12 przy ul. Kutnowskiej w związku z inwestycją
2021-06-02
WKŚ-I-ZZ.6131.167.2021.EN
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z KIP)
dla przedsięwzięcia pn: Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 35 MW, zlokalizowanej w obrębach Nowy Podleś, Wielki Klincz w gminie Kościerzyna
2021-06-02
OS.6220.6.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2021 inne wnioski
inne
Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o braku sprzeciwu na usunięcia drzew przy ul. Żurawiej w Olsztynie.
2021-06-02
SD.61311.1.65.2021.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 2344/137 położonej w Piasek przy ulicy Sucharskiego drzew: -świerk pospolity (43).
2021-06-02
OŚ.6131.1.228.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt.rosnących na działce nr 275 w m.Sielec
2021-06-02
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew/krzewów.
decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa klon jesionolistny rosnący na terenie Przedszkola nr 14 os. Jagiellońskie 33 w Gnieźnie.
2021-06-02
WOŚ.6131.92.2021
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew szt. 6
z terenu działki o numerze ewidencyjnym 743/10 obręb Ciernie 4 w Świebodzicach
2021-06-02
GNZ.6131.24.2021.MZ
dolnośląskie / świdnicki / Świebodzice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
polegającego na  „Przebudowie sieci ciepłowniczej przy ul. Słonecznej, Poznańskiej oraz Witkacego w Słupsku”
2021-06-02
GKiOŚ-ROŚ-III.6220.21.2021
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MILAREX Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Braci Staniuków 36 w Słupsku
wniosek z dnia 01.06.2021 roku (z datą wpływu do tut. Urzędu: 02.06.2021 roku) złożony przez MILAREX Sp. z o.o. (z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Braci Staniuków 36) o wydanie zmiany...
2021-06-02
nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW NA DZIAŁCE NR 49 OBRĘB 2 W SŁUPSKU
2021-06-02
nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wycinkę drzewa
wniosek na wycinkę drzewa z gatunku wierzba płacząca z działki nr 7311/21 w miejscowości Bochnia, gmina miasta Bochnia
2021-06-02
nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.259 obręb Rzepowo, gmina Czaplinek
2021-06-02
GKO.6131.1.12.2021
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji na usuniecie 3 szt. drzew
wniosek o wydanie decyzji na usuniecie 3 szt. drzew znajdujących się na działce nr.166/2 obręb Lubieszewo gmina Złocieniec
2021-06-02
ZGO.6131.53.2021.DK
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku pospolitego, rosnącego na terenie działki nr 106 w miejscowości Ujeździec.
2021-06-02
GKiI.6131.58.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
329/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie z nieruchomości oznaczonych numerami 1819/54 ewidencyjnymi w Pszczynie przy ulicy Dobrawy : --Orzech włoski (101)
2021-06-02
OŚ.6131.3.19.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 300 i 302/2 obręb Hetmanice oraz działka o nr ewid. 172 obręb Lgiń
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 300 i 302/2 obręb Hetmanice oraz działka o nr ewid. 172 obręb Lgiń
2021-06-02
nie dotyczy
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa Lipa drobnolistna - 1 szt. na terenie dz. 220/21 w m. Grodzisk Wielkopolski
2021-06-02
WOŚ.7021.30.2021
wielkopolskie / grodziski / Grodzisk Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 30/2 w obrębie Wytok, gmina Płoty".
2021-06-02
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Budowa zakładu demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów złomu oraz z instalacjami wewnętrznymi, bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, bezodpływowym zbiornikiem na...
2021-06-02
BA.6740.9.120.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2021 inne dokumenty
inne
Opinia.
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego...
2021-06-02
PO.ZZŚ.4.435.398.1.2021.MDB
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o warunki zabudowy
Dotyczy budowy kotłowni szczytowo - rezerwowej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, na działce nr 233/21 z infrastrukturą ciepłowniczą również na...
2021-06-02
WUA-III.6730.59.2021.DJ
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 186, obręb Błażejewko, gm. Kórnik
2021-06-02
WB1-OSR.6220.28.2021
wielkopolskie / poznański / Kórnik Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem oraz niezbędną infrastrukturą na części dz. nr ewid. 189, obręb Błażejewko, gm. Kórnik,
2021-06-02
WB1-OSR.6220.29.2021
wielkopolskie / poznański / Kórnik Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2021 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Śliwice do 1,0 MW o łącznej mocy do 5 MW, zlokalizowanych w miejscowości Śliwice, gm Otmuchów wraz z...
2021-06-02
WK.6220.7.6.2021
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.