Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 248563
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
83/2021 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy,
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy
2021-09-16
UR.6720.000001.2019
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
347/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydania zezwolenia na usunięcie klonu z działki o nr ewid. 218/97 (obręb ) przy ul. Strzeleckiej 3 stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego w Warszawie w użytkowaniu wnioskodawcy.
2021-09-16
WKŚ-I.6131.30.2021.KPM
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona kopalin
Wniosek o wygaszenie koncesji na wydobywanie kopaliny
Wniosek o wygaszenie koncesji na wydobywanie kopaliny
2021-09-16
nie dotyczy
wielkopolskie / grodziski / Rakoniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 decyzje
ochrona powietrza
decyzja
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla ciepłowni w Miasteczku Śląskim
2021-09-16
OSR.6224.34.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2022 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa przenośników taśmowych do transportu pyłu stalowniczego wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz przebudową magazynu materiałów tlenkowych numer działki 520/8 ul. Hutnicza Miasteczko...
2021-09-16
BA.6740.2.93.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Dotyczy wprowadzania substancji do powietrza z instalacji kremacji zwłok zlokalizowanej przy ul Żwirowej 5 k w Gorzowie Wielkopolskim.
2021-09-17
WSR-II.6225.4.2021.JK
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
371/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej (41051N!) ROWY17 (GSL_USTKA_ROWY17) zlokalizowanej w miejscowości Rowy, ul. Głogowa 17.
2021-09-17
ŚR.6221.42.2021.III
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie.
Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne na dz. nr 8 w ob. ew. Oszkinie, gm. Puńsk.
2021-09-17
OŚRL.6221.7.2021
podlaskie / sejneński / Puńsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości o nr ewid. 37/27 obręb 74 położonej przy ul. Młynarskiej w Siedlcach
2021-09-17
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu
1 sztuka drzewa z terenu nieruchomości dz. nr 186 obręb 6 w Świnoujściu
2021-09-17
WOS.6131.154.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
335/2021 inne wnioski
inne
Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o braku sprzeciwu na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Jagiellońskiej 86 Olsztynie.
2021-09-17
SD.6131.1.111.2021.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
309/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
12 drzew iglastych z dz. ew. nr 63/17 (obręb Złotkowo, gmina Suchy Las)
2021-09-17
ROŚ.6131.1.25.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
311/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. liściastego na terenie nieruchomości przy ulicy Narutowicza 22e o nr. geod. 960/15 w Bytomiu
2021-09-17
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia: 260 cm rosnącego na działce o nr ew. 8/8 arkusz 52, obręb 4 przy ul. Karola Marcinkowskiego 84 w...
wycinka drzew
2021-09-17
WGK-II.6131.1.55.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
394/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 279 położonej w Pszczynie przy ulicy Złotej drzewa: -wierzba iwa (160).
2021-09-17
OŚ.6131.1.346.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
395/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 402/70 położonej w Pszczynie przy ulicy Karłowicza drzewa: -wierzba iwa (215), -żywotnik zachodni (93, 60); -brzoza...
2021-09-17
OŚ.6131.1.347.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
396/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 3093/86 położonej w Pszczynie przy ulicy Pukowca drzewa: -jodła pospolita (113).
2021-09-17
OŚ.6131.1.348.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
399/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1986/7 położonej w Pszczynie przy ulicy Zbożowej drzew: -świerk pospolity (74); -żywotnik zachodni (120+96, 86).
2021-09-17
OŚ.6131.1.351.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
335/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
6 drzew iglastych z dz. ew. nr 1057 ROD "Na Wzgórzach" (obręb Suchy Las, gmina Suchy Las)
2021-09-17
ROŚ.6131.1.69.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa
Wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości o nr ewidencyjnym działki 3989/22 położonej przy ul. Plebiscytowej 32-38 w Rydułtowach
2021-09-17
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzewa.
Wniosek na wycinkę jednego drzewa z gatunku klon pospolity rosnącego w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie na działce nr 90/21 w obrębie 3.
2021-09-17
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Rozbudowa budynku hurtowni z częścią socjalno – biurową wraz z budynkiem pompowni pożarowej...
2021-09-17
GK-ROŚ.6220.1.21.2021
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
uchwała Nr XXXVIII/347/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Obwodnica południowa dla miasta...
- w celu korekty zasad zagospodarowania i przeznaczenia.
2021-09-2
GPŚ.6721.4.2021.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
uchwała Nr XXXVIII/348/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Południe” dla obszaru...
- w celu korekty zasad zagospodarowania i przeznaczenia.
2021-09-2
GPŚ.6721.6.2021.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2021 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powietrza
uchwała Nr XXXVIII/349/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 168/2 oraz...
- w celu korekty zasad zagospodarowania i przeznaczenia.
2021-09-2
GPŚ.6721.5.2021.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
372/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 39 szt. drzew rosnących na działce nr 162/48 obręb Dobra, gm. Dębnica Kaszubska.
2021-09-20
RA.6131.1.30.2021.JB
pomorskie / słupski / Dębnica Kaszubska Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2021 postanowienia
inne
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 154/4, położonej w obrębie Wilimy, gmina Biskupiec.
2021-09-20
BMA.6220.8.18.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2021 postanowienia
inne
Zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 154/4, położonej w obrębie Wilimy, gmina Biskupiec.
2021-09-20
BMA.6220.8.19.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy al. Października 15, dz. nr 13 w Lesznie.
2021-09-20
OS.6131.185.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 152
2021-09-20
OŚiGW.6131.60.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.