Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 248563
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
194/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
6 szt. drzew z terenów będących własnością gminy Baborów

OŚ.613.69.1.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. leszczyna turecka z terenu działki o nr ewid. 377/10 obręb Głubczyce

OŚ.613.70.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 120 szt. drzew na działce nr 15/1 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie
2021-11-03
ROŚ.6131.1.52.2021.MM
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew.
wydanie zezwolenia na usuniecie 120 szt. drzew na działce nr 15/1 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.105.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na działce nr 302/7 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie
2021-11-04
ROŚ.6131.1.54.2021.MM
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na działce nr 302/7 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.106.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
przyjęcie dokumentu- mpzp
teren parkingu u zbiegu ul. Mikołaja Reja i Armii Krajowej oraz rejonu skrzyżowania ulic Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w mieście Sopocie
2021-12-01
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 125 topoli z terenu drogi publicznej - Gardzin
2021-11-26
OŚiGW.6131.92.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja istniejącej hali produkcyjnej - mieszczącej sektory malarni i czyszczenia...
2021-01-14
OŚ.6220.2.2021
wielkopolskie / kościański / Kościan (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
235/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
opinia dot. proj.mpzp
rejon ulicy Władysława Cieszyńskiego na osiedlu „Brodwino” w mieście Sopocie
2021-02-01
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew rosnących na terenie dz. 424/1, 424/2 obręb ewidencyjny Kretomino, gmina Manowo
2021-11-29
OŚ.6131.43.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
opinia dot. proj mpzp
rejon ulicy Władysława Cieszyńskiego na osiedlu „Brodwino” w mieście Sopocie
2021-02-09
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie" na...
2021-02-15
OŚ.6220.4.2021
wielkopolskie / kościański / Kościan (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu mpzp
centrum, rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana Sobieskiego w zakresie karty terenu 09.U w mieście Sopocie
2020-08-31
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
opinia dot. projektu mpzp
centrum, rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana Sobieskiego w zakresie karty terenu 09.U w mieście Sopocie
2021-02-10
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków wielorodzinnych z usługami i garażami – etap II i III” na terenie...
2021-04-30
OŚ.6220.6.2021
wielkopolskie / kościański / Kościan (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
opinia dot proj. mpzp
centrum, rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana Sobieskiego w zakresie karty terenu 09.U w mieście Sopocie
2021-02-10
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
prognoza oddziaływania na środowisko
rejon ulicy Podgórnej w mieście Sopocie
2021-08-30
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
prognoza oddziaływania na środowisko
południowa część obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej położonej na zachód od ul. Bitwy pod Płowcami w mieście Sopocie
2021
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2021 inne dokumenty
inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 153/2 położonej w obrębie...

nie dotyczy
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącej hali produkcyjnej – mieszczącej sektory malarni i czyszczenia...

OŚ.6220.2.2021
wielkopolskie / kościański / Kościan (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
502/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja nr 358/2021
udzielająca Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „EMMAROL” z siedzibą w Głobinie (76-200) przy ulicy Przemysłowej 15, pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją...

ŚR.6220.8.2021.II
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
503/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja nr 359/2021
udzielająca Gorzelni Rolniczej Andrzej Paszota z siedzibą w Podole Wielkie 22, 76-220 Główczyce, pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji na terenie ww. Zakładu...

ŚR.6220.7.2021.II
pomorskie / słupski / Główczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie” na...

OŚ.6220.4.2021
wielkopolskie / kościański / Kościan (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w zakresie...
2020-11-20
OŚ.6220.4.2020
wielkopolskie / kościański / Kościan (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
504/2021 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie
instalacji energetycznej - kotła parowego Mingazzini PB-60 o nominalnej mocy cieplnej 4,885 MW.
2021-11-30
ŚR.6221.63.2021.II
pomorskie / słupski / Główczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
ochrona powierzchni ziemi
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko p.n.: „Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w zakresie pomieszczeń na hali produkcyjnej” na...
2020-11-20
OŚ.6220.4.2020
wielkopolskie / kościański / Kościan (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
505/2021 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie
instalacji - zbiornika oleju opałowego oraz zbiornika oleju napędowego.
2021-12-01
ŚR.6221.64.2021.II
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
351/2021 inne dokumenty
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej
Ekofizjografia

GPU.6722.2.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2021 decyzje
inne
Decyzja na usuniecie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku topola i odmowa na usunięcie 2 szt. olchy rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 4223 W Węgrów-Międzyleś.
2021-09-07
IOŚ.6131.21.2021
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.