Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252524
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
48/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie dotyczące zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności...
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce o Nr ewid. 4309 przy ul. Piłsudskiego 46 w Węgrowie.
2021-07-06
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 33 drzew z dz. 825/10 i 787/9 w Głubczycach
2021-07-06
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usuniecie zadrzewienia
gat. wierzba płacząca – 1 szt., robinia akacjowa – 2 szt., lipa krymska – 1 szt., w związku z realizacją inwestycji na działce o nr ew.: 329/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 –...
2021-07-06
PZ.6131.1.2021.MŁ
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Uzupełnienie wniosku
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Równe
2021-07-06
KI.6220.6.2021.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2021 inne dokumenty
inne
Uzupełnianie Kip
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Równe
2021-07-06
KI.6220.6.2021.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z działki o nr ewid. 3191/49 obręb Podol-Borowiczki w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i mienia
dotyczy wydania zezwolenia
2021-07-06
WKŚ-I-ZZ.6131.196.2021.KN
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew zlokalizowanych na terenie działki nr 545 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie
2021-07-06
ROŚ.6131.1.31.2021.MM
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
dotyczy usunięcia 2 szt. obumarłych olch z ul. Korczaka dz. nr ewid. 1664/3 i 1666/1 (obręb 1)
2021-07-06
WKŚ-I-ZZ.6131.222.2021.KPM
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 555/83 położonej w Pszczynie przy ulicy Strzeleckiej drzew: - Dąb Szypułkowy...
2021-07-06
OŚ.6131.1.246.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 178/34 położonej w Jankowicach przy ulicy Sarenek drzew: - Świerk Pospolity (130)
2021-07-06
OŚ.6131.1.247.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek na wycinkę 2 drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 26, obręb ewidencyjny Police Nr 16
2021-07-06
OŚ.6131.63.2021.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 115/5 i 115/6 obręb nr 47 Podzamcze przy al. Podwale w Wałbrzychu.
2021-07-06
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2021 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zawiadomienie-obwieszczenie..
Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5...
2021-07-06
GKIII.6220.2.2021
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w n/w ulicach w Wałbrzychu: • ul. Kochanowskiego w...
2021-07-06
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 drzewa rosnącego przy ulicy Tuwina na działce o nr geod. 7205/578 w Bytomiu
2021-07-06
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek
zmiana decyzji dotycząca planu monitorowania wielkości emisji i planu poboru próbek
2021-07-06
OŚR.6226.6.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewid. nr 95 obręb Wełecz”
2021-07-06
BUŚ.6220.11.2021
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego .
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 375 m, na części działek nr 1578, 1577, 1694/1, 1723/2, 1723/4, 1722, 1724, 1725/1, 1725/2, 1725/10...
2021-07-07
BI.II.6733.151.2021.JJ
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z rodzaju topola rosnącego na działce nr 111 i 397 obręb Duninowo, gm. Ustka.
2021-07-07
GOR.6131.78.2021
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wiąz polny, rosnących na działce nr 1158/18 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2021-07-07
GKiOŚ.6131.2.09.2021
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jarząb pospolity, rosnącego na działce nr 220 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2021-07-07
GKiOŚ.6131.2.10.2021
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
14 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 205/66 obręb Głubczyce oraz 2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 205/55 obręb Głubczyce
2021-07-07
KI.7021.2.22.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wygaszenie decyzji
zezwalającej na usunięcie drzew
2021-07-07
KI.7021.2.4.2020.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek 1930/1 i 1930/4 w Drogomyślu - topole 6 szt.
2021-07-07
OŚR.6131.90.2021
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
2 drzewa liściaste z dz. ew. nr 103/3 (obręb Suchy Las, gmina Suchy Las)
2021-07-07
ROŚ.6131.1.39.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa
decyzja na usuniecie1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.38, obręb Otrzep, gmina Wierzchowo
2021-07-07
OS-II.613.39.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Wierzchowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 124/29 obręb nr 47 Podzamcze w Wałbrzychu.
2021-07-07
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 190/1 obręb nr 47 Podzamcze w Wałbrzychu.
2021-07-07
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 112 obręb Jeziorany-Kolonie, gmina Jeziorany - droga powiatowa nr 1483N Jeziorany - Bartołty Wielkie.
2021-07-07
DU.5051.109.2021.MK.2
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o wycinkę 2 szt. drzew rosnących na działce nr 279 obręb miasto Jeziorany, gmina Jeziorany - droga powiatowa nr 1434N Derc - Jeziorany.
2021-07-07
DU.5051.123.2021.MK.2
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.