Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252524
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
6/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 12 szt. brzozy brodawkowatej, 2 szt. świerka pospolitego, 1 szt. czeremchy amerykańskiej na terenie działki nr 119/1 w Kozielnie nr budynku 39.
2021-01-11
GKiI.6131.6.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Odpowiedź na zgłoszenie usunięcia 2 szt. olsz czarnych i 2 szt. topól balsamicznych z terenu działek nr 139/2 oraz 140 w miejscowości Gościce, zadrzewienie leży na gruntach rolnych.
2021-01-11
GKiI.6131.7.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. sosny pospolitej, 1 szt. modrzewia europejska na terenie działki 803 w miejscowości Paczków nr budynku 8 przy ul. Różanej.
2021-01-14
GKiI.6131.8.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Złote Piaski w Siedlcach
2021-08-06
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Odpowiedź na zgłoszenie usunięcia krzewów z terenu działki nr 931 w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza.
2021-01-14
GKiI.6131.9.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Decyzja zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerka pospolitego rosnącego na działce nr 387 w Ujeźdźcu.
2021-01-15
GKiI.6131.10.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z prośbą o sprzedaż drewna.
Decyzja na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego kosztem własnym z terenu Kanału Młynówka w miejscowości Trzeboszowice.
2021-01-20
GKiI.6131.11.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku pospolitego na terenie działki nr 218/1 w miejscowości Ujeździec.
2021-01-21
GKiI.6131.12.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja.
Decyzja dotycząca usunięcia 26 szt. olsz czarnych, 3 szt. czeremchy pospolitej rosnących na działce ew. nr 1367 w Kamienicy oraz 1 szt. jesionu wyniosłego rosnącego na działce ew. o nr 496 w...
2021-02-22
ROŚ.613.8.2021.KS
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. olsz czarnych oraz 3 szt. czeremchy pospolitej znajdujących się na działce nr 1367 w Kamienicy oraz 1 szt. jesionu wyniosłego.

GKiI.6131.14.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o pozwolenie na zbiór posuszu gałęzi i konarów drzew.
Zgoda wniosku o pozwolenia na zbiór posuszu gałęzi i konarów drzew, pochodzących z terenu parku przy ul. Wojska Polskiego w Paczkowie.
2021-01-25
GKiI.6131.15.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z oferta na wycinkę drzew.
Odpowiedź na ofertę w sprawie wycinki drzewa w celu pozyskania drewna opałowego tj. drewna twardego (dębu, buku, jesionu, grabu), drewna opałowego miękkiego (lipy, wierzby, topoli), drewna...
2021-01-26
GK.6131.16.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja wycinki drzew.
Decyzja (pozwolenie) na wycinkę 6 szt. modrzewia europejskiego oraz 1 szt. brzozy brodawkowatej rosnących na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 88 w Dziewiętlicach.
2021-04-01
ROŚ.613.23.2021.KS
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew.
Wniosek o pozwolenie na wycinkę 6 szt. modrzewia europejskiego, 1 szt. brzozy brodawkowej na terenie działki nr 88 (boisko sportowe) położonej w Dziewiętlicach.

GKiI.6131.17.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie pozwolenia.
Odpowiedź na wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew 2 szt. dębu i 1 szt. klonu rosnących przy drodze gminnej nr 46 w Ściborzu (Frydrychów).
2021-01-27
GKiI.6131.18.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 266/2 obręb nr 14 Biały Kamień przy ul. Wańkowicza 20 w Wałbrzychu.
2021-06-18
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 266/2 obręb nr 14 Biały Kamień przy ul. Wańkowicza 20 w Wałbrzychu.

BŚK.6131.106.2021, 13/Op/2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Zgłoszenie usunięcia drzewa z posiadłości należącej do Skarbu Państwa.
2021-01-27
GKiI.6131.18.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 5 szt. olszy czarnej, 2 szt. wierzby kruchej rosnących na terenie działki nr 475 w miejscowości Kamienica nr budynku 27.
2021-02-02
GKiI.6131.20.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku kłującego rosnącego na terenie działki nr 311 w miejscowości Trzeboszowice nr budynku 32.
2021-02-03
GKiI.6131.22.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Prośba o sprzedaż drewna.
Decyzja o wydanie pozwolenia na zakup drewna opałowego pozyskanego kosztem własnym z dębu znajdującego się w Trzeboszowicach.
2021-02-03
GKiI.6131.23.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu pospolitego całkowicie obumarłego znajdującego się na terenie działki nr 919/3 obręb ewidencyjny Paczków.

GkiI.6131.23.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja wniosku o pozwolenie na usunięcie drzewa.
Decyzja zezwolenia na usuniecie 1 szt. klonu pospolitego rosnącego na działce ew. nr 919/3 w Paczkowie.
2021-03-03
ROŚ.613.14.2021.KS
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o pozwolenie na zbiór posuszu.
Decyzja na zezwolenie zbioru posuszu gałęzi i konarów drzew, pochodzących z terenu lasu gminnego przy ul. Miraszewskiego w Paczkowie.
2021-02-08
GKiI.6131.24.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. tui żywotnik rosnącej na terenie działki nr 224 w miejscowości Paczków nr budynku 22 przy ul. Dąbrowskiego.
2021-02-09
GKiI.6131.25.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 5 szt. świerku pospolitego rosnących na terenie działki nr 98/1 w miejscowości Kozielno nr budynku 9.
2021-02-23
GKiI.6131.26.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerka kłującego rosnącego na terenie działki nr 84 w miejscowości Stary Paczków nr budynku 84.
2021-02-23
GKiI.6131.27.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 4 szt. świerku kłującego na terenie działki nr 33 w miejscowości Stary Paczków nr budynku 10.
2021-02-24
GKiI.6131.29.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. lipy drobnolistnej rosnącej na terenie działki nr 15/6 w miejscowości Lisie Kąty.
2021-02-24
GKiI.6131.30.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. lipy drobnolistnej oraz 1 szt. jesionu wyniosłego rosnących na terenie działki nr 125/1w miejscowości Unikowice nr budynku 10.
2021-02-26
GKiI.6131.31.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.