Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252524
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
19/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zrębu zupełnego oraz zmiany na użytek rolny na cz. działki 589/16 w m. Jabłonna gm. Rakoniewice
2021-07-08
nie dotyczy
wielkopolskie / grodziski / Rakoniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 17; obr. 88; ul. Jagiellońska
2021-07-08
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę
dot. usunięcia brzozy brodawkowatej rosnącej na terenie posesji przy ul. Bałtyckiej 10c
2021-07-08
nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz nr ew 49/7, obręb 0025
jw.
2021-07-08
nie dotyczy
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę jednego drzewa rosnącego przy ul. Elektrownia na działce o nr geod 598/21 w Bytomiu
2021-07-08
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę pięciu drzew rosnących przy ul. Elektrownia na działce o nr geod 899/23 w Bytomiu
2021-07-08
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę pięciu drzew rosnących przy ul. Elektrownia na działce o nr geod 101/3 i 62/3 w Bytomiu
2021-07-08
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
249/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę dwóch drzew rosnących przy ul. Elektrownia na działce o nr geod 134/4 w Bytomiu
2021-07-08
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę dwóch drzew rosnących przy ul. Elektrownia na działce o nr geod 1777/ w Bytomiu
2021-07-08
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
307/2021 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące przedłużenia terminu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące przedłużenia terminu w sprawie uzupełnienia braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia...
2021-07-08
WGK-II.6220.1.3.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie siedmiu drzew z gatunku topola i świerk rosnących w Lubinie przy ul.Zielonej 1.
2021-07-08
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2021 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa istniejącej kompostowni o trzy bioreaktory do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów”
2021-07-08
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie dla ORLEN Transport Sp. z o.o.
zmiana decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
2021-07-08
WKŚ-III.6221.2.2021.KG
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola - 1 szt., rosnącego w miejscowości Cząstków, Gmina Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola, rosnącego na działce o nr 182/2, obręb Cząstków, m. Cząstków
2021-07-09
OŚR.6131.1.28.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na działce nr 156 obręb Sąborze, gm. Damnica.
2021-07-09
OŚ i GO 6131.49.2021
pomorskie / słupski / Damnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 inne dokumenty
inne
Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Opinia, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu zbożowego silosowego z suszarnią, czyszczalnią, urządzeniami transportu ziarna, wiatą kosza przyjęć, silosami...
2021-07-09
BI.ZZŚ.2.4360.183.2021.IK
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt drzew rosnących na nieruchomości o nr ewid. 1/45 obręb 120 położonej przy ul. Targowej w Siedlcach
2021-07-09
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2021 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Rzeszowie postanowieniem z dnia 09-07-2021r. znak WOOŚ.4221.11.6.2021.KR.2 postanowił uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Wisłocka (II), gmina Radomyśl Wielki nakładając...
2021-07-09
OSiGK.I.6220.9.2020
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. topola - 1 szt., rosnącego w miejscowości Cząstków, Gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola, rosnącego na działce o nr 182/2, obręb Cząstków, m. Cząstków
2021-07-09
OŚR.6131.1.28.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym i niezbędną infrastrukturą. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na działkach nr 253/3 i 3048 obręb 6...
2021-07-09
OŚ.6220.12.2021.BS
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie decyzji na usunięcie 2 szt. drzew
decyzja na usunięcie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr.10/3, obręb Nętno, gmina Drawsko Pomorskie
2021-07-09
OS-II.613.40.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 725 szt. drzew
decyzja na usunięcie 725 szt. drzew zlokalizowanych na działce nr.416/4 obręb 0011.miasta Drawsko Pomorskie
2021-07-09
OS-II.613.51.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Działalność w zakresie zbierania odpadów metali prowadzona będzie w m. Dwikozy, gm. Dwikozy
2021-07-09
nie dotyczy
świętokrzyskie / sandomierski / Dwikozy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
"Budowa płyty fundamentowej pod urządzenia stacji zgazowania azotu"
2021-07-09
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2021 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ w Szczecinie
Opinia wydana przez RDOŚ w Szczecinie, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej...
2021-07-09
WONS-OŚ.4220.340.2021.AW
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia 5 szt. drzew rosnących przy ul. Ofiar Terroru 76 w Rydułtowach
2021-07-09
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę zieleni
dot. usunięcia drzewa rosnącego na terenie posesji przy al. 3-go Maja 40-41
2021-07-09
nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Uzupełnienie do wniosku złożonego w dniu 27.04.2021r. dot. wygaszenia decyzji Starosty Wschowskiego
Uzupełnienie do wniosku złożonego w dniu 27.04.2021r. dot. wygaszenia decyzji Starosty Wschowskiego
2021-07-09
nie dotyczy
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej na terenie Fabryki w Słupsku przy ul. Portowej 33
(decyzji Prezydenta Miasta Słupska Nr 3/2016 z dnia 09.11.2016 roku znak: GKiOŚ-RKŚ-VI.6221.4.2016)
2021-07-09
GKiOŚ-ROŚ-III.6221.7.2021
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymi” na działkach o nr...
2021-07-09
WB1-OSR.6220.36.2021
wielkopolskie / poznański / Kórnik Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.