Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252524
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
169/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Gajowej, dz. nr 481/8 w Lesznie.
2021-07-12
OS.6131.127.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Francuskiej, dz. nr 96/1, 96/2, 96/3, 96/4 ark. m. 31 w Lesznie.
2021-07-12
OS.6131.128.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew w pasie drogowym ul. Technicznej w Bielsku Podlaskim
2021-07-12
Gk.6131.58.2021
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na działce nr 237/1 obręb Wiklino, gm. Słupsk.
2021-07-12
OS.6131.97.2021
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2021 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu opinia sanitarna z dnia 09-07-2021r. znak PSNZ.9020.4.6.2021 zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda - Ścieżki II, gmina Radomyśl Wielki nakładając jednocześnie warunki do spełnienia...
2021-07-12
OŚiGK.I.6220.7.2020
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2021 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji.
Instalacja spalania paliw na terenie MPEC Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, Leszno - kocioł WR-10 EM nr 3(sezon letni).
2021-07-12
OS.6224.5.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
2 sztuki drze z gat. topola kanadyjska teren nieruchomości dz. nr 93 obręb. 15
2021-07-12
WOS.6131.121.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Gminy Baborów dot. wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 545 obręb Tłustomosty, 1 szt. drzewa gat. kasztanowiec pospolity, 1 szt. drzewa gat. świerk kłujący oraz 2 szt. drzew gat....
2021-07-12
AOS.6131.45.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Gminy Baborów dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. modrzew europejski z terenu działki o nr ewid. 531/2 obręb Tłustomosty
2021-07-12
AOS.6131.44.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą...
2021-07-12
OŚiGW.6220.11.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia 2 drzew z gatunku świerk kłujący o obwodach pni wynoszących 60 cm, 58 cm, z terenu nieruchomości nr 111 ark. 32 położonej w Biłgoraju przy ul. Ułańskiej
2021-07-12
7367.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew obejmuje 3 szt. drzew: 2 szt. rodzaju jesion oraz 1 szt. rodzaju dąb rosnących na terenie działki nr 41/56 w Śmiłowie (ob. ewid. Śmiłowo)
2021-07-12
nie dotyczy
wielkopolskie / szamotulski / Szamotuły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew gatunku lipa drobnolistna-działka nr 6308/18, topola biała- działka nr 2081, wiśnia kulista szt.2 -działka 6257/6, wiśnia kulista- działka 6177/8,...
2021-07-12
nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 M wraz z innymi niezbędnymi do funkcjonowania...
2021-07-12
GR.6220.2.2021
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gombrowicza w...
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gombrowicza w Gnieźnie na terenie działek o nr ewid. 1/26, 1/27, 1/28 ark. 57.
2021-07-12
WOŚ.6220.10.2021
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwolenia na usunięcie drzew.
Decyzja zezwolenia na usuniecie 1 szt. jarzęba pospolitego, 1 szt. lipy drobnolistnej, 1 szt. brzozy brodawkowej, rosnących na terenie działki ew. o nr 832 w Paczkowie.
2021-07-12
ROŚ.613.62.2021.KS
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z terenu działek
o numerach ewid. 190/7, 378/7, 378/7, 157 i 8 obręb Ziemięcice.
2021-07-12
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodz. jarząb i drzewa gatunku robinia akacjowa z dz. 471/9 w Głubczycach
2021-07-12
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek o nr ewid. 2867/37, 2353/52, 2570/63, 2595/68 obręb Miasteczko Śląskie
.
2021-07-12
OŚR.613.104.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek o nr ewid. 2867/37, 2353/52, 2570/63, 2595/68 obręb Miasteczko Śląskie
.
2021-07-12
OŚR.613.104.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Wybickiego 14, na usunięcie 1 obumierającego drzewa - świerk pospolity o obwodzie pnia 122 cm - rosnącego na działce nr 58/4 KM 30 przy ul. Wybickiego 14, pod...
2021-07-12
KZ.6131.75.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2021 inne dokumenty
inne
Opinia wydana przez PGW Wody Polskie w Gryficach
Opinia wydana przez PGW Wody Polskie w Gryficach, określająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na...
2021-07-12
SZ.ZZŚ.1.4360.129.2021.KK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie istniejącej wytwórni Mas Asfaltowych w miejscowości Kończewo przy ul. Kolejowej 33 (działki 15/67, 15/71, 690 obręb Kończewo)
2021-07-12
GPŚ.6220.12.2021.PE
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2021 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie istniejącej wytwórni Mas Asfaltowych w miejscowości Kończewo przy ul Kolejowej 33 (działki 15/67, 15/71, 690 obręb Kończewo)
2021-07-12
GPŚ. 6220.12.2021.PE
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew z dz. nr 287/14 i 287/15 w ob. ew. Krasnopol, gm. Krasnopol.
2021-07-12
OŚRL.613.17.2021
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z działki o nr ew. 18/8 przy ul. Poznańskiej 133
wycinka drzew
2021-07-12
WGK-II.6131.1.42.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu planu miejscowego.
Opinia dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno w obrębie nr 2 dla działek: nr 402/28, nr 402/44oraz części działek: nr 402/51, nr 402/48
2021-07-12
WOPN-OS.410.121.2021.AM
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę jednego drzew rosnących na terenie działki nr 2348/11 przy ulicy Świętej Elżbiety w Bytomiu
2021-07-12
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 drzewa rosnącego przy ulicy Kilara na działce o nr geod. 8283/560 w Bytomiu
2021-07-12
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2022 zgłoszenia
ochrona powietrza
instalacja do magazynowania paliw płynnych przy ul. Nieznanego Żołnierza 26A Radzionkowie dla MAŁRO sp.o.o. z siedzibą Sośnicowicach
ZGŁOSZENIE instalacji
2021-07-12
OŚR.6224.32.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.