Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253753
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
28/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 12 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki nr 131 obr. 2 Bolków.
Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 12 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki nr 131 obr. 2 Bolków.

GOŚ.6131.56.2021
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Staroście Jaworskiemu, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, Referat Dróg Powiatowych, z/s Zębowice 44, 59-411 Paszowice, na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr...
Decyzja zezwalająca Staroście Jaworskiemu, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, Referat Dróg Powiatowych, z/s Zębowice 44, 59-411 Paszowice, na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr...

GOŚ 6131.68.2021
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Rycerska 30, 59-420 Bolków na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na działce nr ew. 726 obręb 2 m. Bolków.
Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Rycerska 30, 59-420 Bolków na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na działce nr ew. 726 obręb 2 m. Bolków - jesion wyniosły o obw. 258 cm;...

GOŚ.6131.73.2021
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna, 4 szt. drzew gat. robinia akacjowa z terenu działki nr 234/2 w miejscowości Brzozówka
2021-05-10
GK.6131.114.2021
małopolskie / krakowski / Zielonki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna, 4 szt. drzew gat. robinia akacjowa z terenu działki nr 234/2 w miejscowości Brzozówka

GK.6131.114.2021
małopolskie / krakowski / Zielonki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Wiejskiej 37/1, dz. nr 4/15 w Lesznie.
2021-10-06
OS.6131.202.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek
o numerach ewid. 1773/45, 2096/29, 2247/29 i 289/10 obręb Radzionków, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.
2021-09-07
KS.6131.84.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 1773/45, 2096/29, 2247/29 i 289/10 obręb Radzionków.

OŚR.613.141.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 259/13 obręb Jaśkowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2021-07-27
GK.6131.15.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 259/13 obręb Jaśkowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.117.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
z dz. nr 156 obrębu Czepielowice
2021-10-05
OŚ.6131.101.2021
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
z dz. nr 30/27 obrębu Nowy Świat
2021-10-05
OŚ.6131.102.2021
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o wycinkę 19 szt. drzew rosnących w pasie drogi gminnej na odcinku Miejska Wieś - Zerbuń, gmina Jeziorany.

ON.6131.56.2021.J.Z.
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew z dz nr ew 207, obręb 0028
wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew z dz nr ew 207, obręb 0028
2021-08-13
GM.RN.680.109.2021
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1273/366 obręb Żyglin - teren OSP Żyglinek
.
2021-09-13
OŚR.613.146.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1273/366 obręb Żyglin - teren OSP Żyglinek
.
2021-09-13
OŚR.613.146.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz nr ew 207, obręb 0028
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz nr ew 207, obręb 0028

WRGNiOŚ.6131.132.2021
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja z dnia 30.09.2021 roku
zezwalająca na usunięcie drzewa z dz nr ew 43/2, obręb 0002
2020-10-05
WOŚiR.6131.2.33.2020
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2021 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
postanowienie SKO w Warszawie
wyznaczenie Burmistrza Błonia do rozpatrzenia sprawy usunięcia 21 szt drzew z dz nr ew 447/1, obręb Płochocin
2021-05-10
KOA/1436/Oś/21
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalajaca na usunięcie 20 szt drzew z dz nr ew 447/1, obręb 0019 Płochocin pod warunkiem nowych nasadzeń

WRGNiOŚ.6131.94.2021
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew zlokalizowanych na terenie dz. nr 441 obr. Bolków 2

RN.6131.5.2019
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 8 szt. drzew na terenie dz. nr 156 obr. Jastrowiec.
2019-01-18
WR.ZP.1.560.5.2019.MR
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na ul. Sienkiewicza 65

RN.6131.13.2019
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w Półwsie 26

RN.6131.15.2019
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz nr ew 49/7, obręb 0025
jw.
2021-07-08
nie dotyczy
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja 47.2021
zezwolenie na usunięcie drzewa z dz nr ew 49/7, obręb 0025

WRGNiOŚ.6131.120.2021
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr 320/14 obr. Bolków 2

RN. 6131.17.2019
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew w m. Lipa gm. Bolków (dz. nr 454 obręb Lipa)
2019-02-18
WR.1.2.560.11.2019.BJ
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na terenie dz. nr 854/23 obr. 2 Bolków

RN.6131.34.2019
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na dz. nr 759 obr. Wolbromek.

RN.6131.37.2019
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.