Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252585
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
94/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 2 sztuk drzew gatunku topola czarna o obwodzie pnia 155, 160 cm rosnących na nieruchomości położonej w Ćwiklicach przy ulicy 11-go listopada 71, na...
2019-02-22
OŚR.6131.1. .2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 61, 70 cm - 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 220 rosnących na...
2019-02-25
OŚR.6131.1.73.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 135 cm rosnącego na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Staromiejskiej 19, na...
2019-02-25
OŚR.6131.1.80.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuki drzewa gatunku wierzba pospolita o obwodzie pnia 252 cm rosnącego na nieruchomości położonej w Czarkowie przy ulicy Ogrodowej 32b, na...
2019-02-25
OŚR.6131.1.74.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na nieruchomości położonej w Czarkowie przy ulicy Ogrodowej 32b, na...
2019-02-25
OŚR.6131.1.75.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 73, 44 cm rosnących na nieruchomości położonej w Ćwiklicach przy ulicy Kombatantów 13a, na...
2019-02-26
OŚR.6131.1.82.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 4 sztuk drzew gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 40,38,40,52 cm rosnących na nieruchomości położonej w Łące przy ulicy Wiejskiej 1, na...
2019-02-25
OŚR.6131.1.77.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 5 sztuk drzew gatunku olcha o obwodzie pnia 185, 190, 14, 120, 135 cm rosnących na nieruchomości położonej w Studzionka przy ulicy Robotniczej 75, na...
2019-02-22
OŚR.6131.1.86.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 13 sztuk drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 50, 47, 59, 40, 69, 39, 65, 73, 61, 57, 80, 75, 62 cm rosnących na nieruchomości położonej w...
2019-02-26
OŚR.6131.1.81.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 46 cm rosnącego na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Jana Kupca 35, na...
2019-02-26
OŚR.6131.1.87.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia 1 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia wynoszącym 138 cm, z terenu nieruchomości nr 148/22 ark. 12 położonej w Biłgoraju przy ul. Polnej.
2019-02-18
1744.2019.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia 1 drzewa z gatunku świerk srebrzysty o obwodzie pnia wynoszącym 75cm, z terenu nieruchomości nr 172/25 ark. 38 położonej w Biłgoraju przy ul. 11-go Listopada.
2019-02-21
1923.2019.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia 1 drzewa z gatunku topola drżąca o obwodzie pnia wynoszącym 140 cm oraz 2 drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pnia wynoszących 40 i8 125 cm, z terenu nieruchomości...
2019-02-20
2026.2019.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia 1 drzewa z gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia wynoszącym 48 cm, z terenu nieruchomości nr 64 ark. 59 położonej w Biłgoraju przy ul. Wiejskiej.
2019-02-20
1837.2019.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia 3 drzew z gatunku świerk srebrzysty o obwodach pni wynoszących 100, 98 i 87 cm, z terenów nieruchomości nr 86 i 91 ark. 10 położonej w Biłgoraju przy ul. Zielonej.
2019-02-15
1632.2019.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 13 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 97, 87, 81, 82, 77, 56, 66, 76, 56, 54, 72, 58, 64+57+35 cm rosnących na nieruchomości...
2019-02-26
OŚR.6131.1.90.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 drzew rosnących na nieruchomości położonej we wsi Otusz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118.
2019-02-21
nie dotyczy
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 5 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 240, 240, 175, 185, 135 cm -1 sztuki drzewa gatunku jodła o obwodzie pnia 105 cm - 1 sztuki...
2019-02-26
OŚR.6131.1.95.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 60 cm rosnącego na nieruchomości położonej w Łące przy ulicy P.Skargi, na nieruchomości o...
2019-02-26
OŚR.6131.1.94.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 180, 300, 260, 220, 125, 235cm -1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 240 cm...
2019-02-26
OŚR.6131.1.93.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 2 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 1244, 181 cm - 2 sztuk drzew gatunku olcha szara o obwodzie pnia 187,135 cm rosnących na...
2019-02-26
OŚR.6131.1.92.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 155 cm; - 3 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 110, 95 55 cm rosnących na...
2019-02-26
OŚR.6131.1.89.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuk drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 110 cm; cm rosnącej na nieruchomości położonej w Czarkowie przy ulicy Jasnej 15, na...
2019-02-26
OŚR.6131.1.84.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 3 sztuk drzewa gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pnia 80, 60, 60cm rosnących na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Marmurowej 10, na...
2019-02-25
OŚR.6131.1.78.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuk drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 75 cm; - 11 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pnia 97, 68, 88, 56, 63, 56, 65, 63,...
2019-02-27
OŚR.6131.1.91.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 2 sztuk drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 58, 52 cm rosnących na nieruchomości położonej w Wiśle Małej przy ulicy Pawiej 29, na...
2019-02-26
OŚR.6131.1.83.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni o obwodzie pnia 87 cm; - 5 sztuk drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 72, 75, 87, 73 cm - 3 sztuk...
2019-03-01
OŚR.6131.1.96.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 drzew na nieruchomości położonej w Buku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 958 przy ul. Tadeusza Kościuszki.
2019-02-25
nie dotyczy
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 1 sztuk drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 82 cm; - 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 86 cm cm rosnących na...
2019-02-28
OŚR.6131.1.97.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew: - 49 sztuk drzewa gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pnia 40, 56, 36, 60, 48, 42, 55, 35, 45, 55, 45, 35, 55, 60, 55, 50, 48, 44, 52, 66, 68, 38, 47, 60, 46,...
2019-03-05
OŚR.6131.1.102.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.