Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253753
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
131/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 110 obręb Brzeziniec, gm. Dębnica Kaszubska.
2022-03-17
RA.6131.1.6.2022.JB
pomorskie / słupski / Dębnica Kaszubska Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 159 obręb Starnice, gm. Dębnica Kaszubska.
2022-03-17
RA.6131.1.8.2022.JB
pomorskie / słupski / Dębnica Kaszubska Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Święciechowskiej 130, dz. nr 39 w Lesznie.
2022-03-17
OS.6131.89.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. gen. Romualda Traugutta 27, dz. nr 15 w Lesznie.
2022-03-17
OS.6131.90.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2022 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
- BT20989 NOWY SACZ HELENA DWA ul. Papieska 11 w Nowym Sączu
2022-03-17
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2022 inne dokumenty
inne
Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku
Opinia,że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40,0 MW i niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o numerze ewidencji gruntów...
2022-03-17
BI.ZZŚ.2.4360.66.2022.IK
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wniosek na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV DĘBOROGI III) wraz z niezbędną...
2022-03-17
OŚ.6220.5.2022.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2022 inne wnioski
inne
Uzupełnienie wniosku
Budowa elektrowni fotowoltaicznej ZOPOWY na działce nr 181 - obręb Zopowy
2022-03-17
KI.6220.16.5.2021.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu przemysłowo - magazynowego wraz z segmentami socjalno -...
2022-03-17
SD.6220....2022.MJ
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o stwierdzeniu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Kościerzyna nr OS.6220.26.2016.15.KL z dnia 15 maja 2017 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny...
dla przedsięwzięcia: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na obszarze zlewni oczyszczalni w Łubianie etap II poprzez zmianę numerów działek określonych w decyzji
2022-03-17
OS.6220.5.2022
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2022-03-17
UR.6720.000001.2019
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku jarząb na terenie nieruchomości o nr geod. 3607/11 przy ul. Kleszczelowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
2022-03-17
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek na wycinkę drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 18/6, obręb ewidencyjny Police Nr 16
2022-03-17
OŚ.6131.51.2022.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Wspólnocie Mieszkaniowej "Apartamenty Dolny Sopot", Al. Niepodległości 875B,C, na usunięcie 1 suchego drzewa - świerk srebrzysty o obwodzie pnia 287 cm - rosnącego na terenie dz. nr...
2022-03-17
KZ.6131.97.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie magistralnej sieci wodociągowej w związku z opracowywaniem projektu pn.: ”Przebudowa...
2022-03-17
GOŚ.6220.02.2022
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Emitel S.A. nr OM Gorzów Wielkopolski HMP ul. Fieldorfa-Nila 18
2022-03-17
WSR-II.6222.21.2022
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2022 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego i Orłowskiej oraz granicy administracyjnej miasta
2022-03-17
WGP-II.6721.2.2020
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki nr 143 w miejscowości Januszowice
2022-03-17
GK.6131.85.2022
małopolskie / krakowski / Zielonki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w miejscowości Drogomyśl na działce nr 1928/1
2022-03-17
OŚR.6131.65.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża " Kałków-Sara" na terenie działek 197, 196 i części 195 obręb Kałków
2022-03-17
nie dotyczy
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2022 projekty innych dokumentów
inne
Karta Informacyjna przedsięwzięcia
pn.Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża " Kałków-Sara" na terenie działek 197, 196 i części 195 obręb Kałków
2022-03-17
nie dotyczy
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2022 projekty innych dokumentów
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
pn: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kałków-Oliwia" na terenie działek 193, 194 i części 195 obręb Kałków
2022-03-17
nie dotyczy
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia pn: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kałków-Oliwia" na terenie działek 193, 194 i części 195 obręb Kałków
2022-03-17
nie dotyczy
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2022 postanowienia
inne
Postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych
polegającego na poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu "Kamienna Góra" na terenie miejscowości: Nadziejów, gm. Otmuchów i Biskupów, gm. Głuchołazy, pow....
2022-03-17
Wk.6124.1
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie 20 drzew na działce 1352/97 2985/96 1632/18 1319/18 przy ul. Grota Roweckiego w Bytomiu
2022-03-17
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie 9 drzew na działce 2126/14 przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu
2022-03-17
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzewa.
Wniosek na wycinkę jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa rosnącego w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie na działce nr 82/1 w obrębie 3.
2022-03-17
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
na usunięcie drzew szt.2 rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej ul. szosa Elbląska w Ostródzie
2022-03-18
GK.6131.37.2021
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
na usunięcie drzew szt. 6 rosnących na działce Nr 20/52 przy ul. Grunwaldzkiej 19 G w Ostródzie
2022-03-18
GK.6131.3.2021
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gatunku topola hybryda, 2 szt. drzew gatunku olcha szara, 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, 5 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy i...
2022-03-18
OS.6131.82.2022
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.