Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 255142
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
9/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dz. 235/2 Borki Wielkie

nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 133 obręb Łabuchy, gm. Biskupiec.
2020-11-02
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 49 obręb Kobułty, gmina Biskupiec.
2020-11-05
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 196 obręb Borki Wielkie, gm. Biskupiec.
2020-11-06
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 2/1 obręb Bredynki, gm. Biskupiec.
2020-11-06
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 188/1 obręb Łabuchy, gm. Biskupiec.
2020-11-06
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 235, 232/4 obręb Kobułty, gm. Biskupiec.
2020-11-13
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 105/3, 105/8 obręb Łabuchy, gm. Biskupiec.
2020-11-13
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 197/3, 197/4, 197/5obręb Borki Wielkie, gm. Biskupiec.
2020-11-13
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
głoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 180/11, 180/12 obręb Węgój, gm. Biskupiec
2020-11-23
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr: 216 w m. Kobylniki.
2020-12-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 10 szt. rosnących na działce nr: 533/1 w m. Hołudza.
2020-12-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr: 375/4 w m. Kobylniki.
2020-12-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działkach nr: 1149, 1138,193 w m. Kobylniki.
2020-12-30
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr: 375/4 w m. Kobylniki.
2020-12-30
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 1 szt (z jednego korzenia wyrasta 8 pni) rosnącego na działce nr: 119 w m. Jurków.
2020-12-30
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr: 437 w m. Skotniki Dolne.
2020-12-30
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr: 183/1 w m. Szczytniki.
2020-12-30
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 14 szt. rosnących na działkach nr: 1063, 1064 w m. Jurków.
2020-12-31
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie o zmianie
Informacja o zmianie danych dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej nr BT44456_OLSZTYN_TPSA
2021-01-04
SD.6221.1.2021.KT
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie o zmianie
Informacja o zmianie danych dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej nr BT43031 przy ul. Bałtyckiej 37 w Olsztynie
2021-01-04
SD.6221.2.2021.KT
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej (SLU2201C), zlokalizowanej na dz. nr 182/2 Gałęzinowo (76-200).
2021-01-13
ŚR.6221.3.2021.III
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej (SLU1801A), zlokalizowanej na dz. nr 11/48 Objazda (76-211).
2021-01-13
ŚR.6221.4.2021.III
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 6 szt. drzew gat. świerk pospolity z dz. nr 109/2 w obrębie Czarne
2020-09-15
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt., drzew gat. świerk pospolity z działki nr 362 w obrębie nr 4 m. Płoty
2020-10-06
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa gat. świerk pospolity z działki nr 2/3 w obrębie Czarne gmina Płoty
2020-10-06
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 6 szt. drzew gat. topola osika, czeremcha oraz klon pospolity z działki nr 5/9 w obrębie Makowiska gm. Płoty
2020-10-06
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 928/2 w m. Chotel Czerwony.
2021-01-05
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 7 szt. rosnących na działce nr 186/1 w m. Ostrów.
2021-01-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 698 w m. Łatanice.
2021-01-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.