Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253606
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
19/2022 inne dokumenty
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Opinia
Opinia, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z...
2022-03-22
PO.ZZŚ.4.435.157.2022.MS.1
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru sunięcia drzew z dz. 205/16 w Głubczycach
2022-03-22
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew z dz. 733/32 w Głubczycach
2022-03-22
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na działce, która stanowi własność ZE PAK S.A., Gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 9 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na działce o nr geodezyjnym 195, obręb Kamienica, działka stanowi własność ZE PAK S.A., Gmina Kazimierz...
2022-03-22
OŚR.6131.1.23.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew rosnących w miejscowości Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa - 1 szt., jesion wyniosły - 1 szt. oraz brzoza brodawkowata - 2 szt. rosnących na działce o nr geodezyjnym 2057 obręb...
2022-03-22
OŚR.6131.1.25.2022
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2022 zgłoszenia
ochrona wód
zgłoszenie
zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, dz. nr ewid. 719/3, 719/4, Kocudza Trzecia, gm. Dzwola
2022-03-22
OŚ.6222.2.2022
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Firmie: Sopocka Leśna Enklawa Sp. z o.o. w Sopocie, na usunięcie 5 drzew rosnących na terenie dz. nr 19/2, przy ul. Leśna 13, pod warunkiem wykonania nasadzeń zamiennych oraz NIE ZEZWALAJĄCA...
2022-03-22
KZ.6131.103.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew/krzewów.
decyzja na usunięcie 1szt. drzewa brzozy rosnącej na działce nr 4/6 ul. Wolności 46 w Gnieźnie.
2022-03-22
WOŚ.6131.72.2022
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2022 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie dotyczące zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności...
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce o Nr ewid. 3165 na ul. Bujnowskiej 15 w Węgrowie.
2022-03-22
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 215/14 w Kluczach
2022-03-22
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 318/1 w m. Skorocice.
2022-03-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 247 w m. Skorocice.
2022-03-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
1 drzewa z dz. ew. nr 1/12 ROD "Złotniki" (obręb Złotniki, gmina Suchy Las)
2022-03-22
ROŚ.6131.1.35.2022
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
W sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Budowie trzech parkingów podziemnych i miejsc parkingowych naziemnych na...
2022-03-22
SD.6220.20.2022.MJ
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek na wycinkę trzech drzew z gatunku świerk rosnących w Lubinie przy ul.Żurawiej 40 na działce 171/3 w obrębie 8.
2022-03-22
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na usunięcie drzew szt.1 gat. brzoza brodawkowata rosnąca na terenie szkoły przy. ul. Sportowej 1 w Ostródzie
2022-03-23
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew rosn. na terenie działki nr 190/11 obręb ewidencyjny Kretomino, gmina Manowo
2022-03-23
OŚ.6131.31.2022.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2022 postanowienia
inne
Postanowienie RDOŚ w Katowicach
wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa istniejącego budynku handlowego wraz z budową nowego budynku handlowego i przebudową istniejącego parkingu w Bytomiu przy...
2022-03-23
WOOŚ.4220.152.2022.JB
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2022 inne raporty
ochrona powietrza
Raport z emisji CO 2 oraz sprawozdanie z weryfikacji za 2021 rok
Raport z emisji CO 2 oraz sprawozdanie z weryfikacji za 2021 rok dla instalacji Ciepłownia Radzionków w Radzionkowie KPRUPL 0266-05
2022-03-23
OŚR.6226.4.2022
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew rosnących na nieruchomościach o nr ewid. 94/14 i 94/1 obręb 102 położonych przy ul. Leśna Ostoja w Siedlcach
2022-03-23
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2022 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
ochrona przed hałasem
uzupełnienie raportu - analiza hałasu
budowa parku logistycznego złożonego z hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą: portiernią, trafostacją, zewnętrzną instalacją...
2022-03-23
MIŚ.6220.1.2019
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 960 i 958 w Rodakach
2022-03-23
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2022 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 325/5 w Bydlinie
2022-03-23
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2022 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacji OLS 1020E przy ul. Jagiellończyka 47 w Olsztynie
2022-03-23
SD.6222.12.2022.ND
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9szt. drzew rosnących na działce nr ew. 253 w miejscowości Wólka Paplińska gmina Łochów
2022-03-23
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Łochów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew z dz. 310/6 w Zawiszycach
2022-03-23
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i remoncie urządzeń małej retencji - przepustów z pierzeniem o piętrzeniu...
Realizacja przedsięwzięcia
2022-03-23
nie dotyczy
podlaskie / białostocki / Gródek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzew/krzewów
82 drzew z dz. ew. nr 356, 357, 981/2 (obręb Suchy Las, gmina Suchy Las)
2022-03-23
ROŚ.6131.1.105.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzew/krzewów
82 drzew z dz. ew. nr 356, 357, 981/2 (obręb Suchy Las, gmina Suchy Las)
2022-03-23
ROŚ.6131.1.105.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzew/krzewów
82 drzew z dz. ew. nr 356, 357, 981/2 (obręb Suchy Las, gmina Suchy Las)
2022-03-23
ROŚ.6131.1.105.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.