Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253606
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
38/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku klon zwyczajny, 11 drzew gatunku sosna zwyczajna, 11 drzew gatunku czeremcha amerykańska, 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata, 1...
2021-03-09
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku klon zwyczajny, 11 drzew gatunku sosna zwyczajna, 11 drzew gatunku czeremcha amerykańska, 1 drzewa gatunku brzoza...

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2021 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty Na podstawie art. 11 pkt....

PPiB.6720.SO.01.2021
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie...

OŚ.6220.3.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 6/1, 7 w obrębie Łabuń Mały, Gmina...
2021-06-09
OŚiGW.6220.8.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 9 w obrębie Łabuń Mały, Gmina Resko
2021-06-10
OŚiGW.6220.9.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 26 obręb Sosnówko
2021-04-26
GP.6730.28.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 5/2 i 5/3 obręb Mołstowo
2021-05-05
GP.6730.29.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu działki nr ewid. 18/3 obręb Krosino z użytków rolnych na użytki leśne
2021-05-06
GP.6730.30.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 17/1 obręb Lubień Górny
2021-05-13
GP.6730.33.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

GKOŚ.6220.17.2019.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości Wspólnoty przy ul. Kujawskiej 10
1 sztuka drzewa
2021-06-07
WOS.6131.105.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2021 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 6 drzew z terenu pasa drogowego - drogi wojewódzkiej nr 148

OŚiGW.6131.14.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
Wniosek na wycinkę drzewa z terenu działki 2066/21 obręb ewidencyjny 14
2021-04-02
OŚ.6131.25.2021.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa z terenu
Zezwolenie na wycinkę drzewa z terenu działki 2066/21 obręb ewidencyjny 14

OŚ.6131.25.2021.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą...
2021-06-11
OŚiGW.6220.10.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 21 drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 43 w obrębie ewidencyjnym Mrzezyno-1 oraz 3 drzew gatunku brzoza...
2021-02-25
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja w sprawie o udzielenie zezwolenia na usuniecie drzew
decyzja w sprawie o udzielenie zezwolenia na usuniecie 21 drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 43 w obrębie ewidencyjnym Mrzezyno-1 oraz 3 drzew gatunku...

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2021 inne dokumenty
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

GKOŚ.6220.11.2021.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwalania na usunięcie drzewa/krzewu
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości dz. nr. 171/6; 171/18; 171/20; 171/40; 171/42; 171/43; 171/44; 171/48; 171/49; 171/50; 171/51; 171/53, 171/60; 171/61; 171/80;...
2021-06-10
WOS.6131.112.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
Usunięcie 3 sztuk drzew z terenu nieruchomości dz. nr 61 o.4 w Świnoujściu
2021-05-10
WOS.6131.88.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2021 decyzje
inne
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 3 sztuk drzew z terenu nieruchomości dz. nr 61 o.4 w Świnoujściu

WOS.6131.88.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
1 sztuka drzewa z terenu nieruchomości dz. nr 97/12 o. 6 w Świnoujściu
2021-06-16
WOS.6131.113.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
wniosek o usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości dz. nr 73 o.4 w Świnoujściu
2021-04-08
WOS.6131.64.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2021 decyzje
inne
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie drzewa z dz. nr 73 o. 4 w Świnoujściu

WOS.6131.64.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2021 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
2021-06-16
GKOŚ.6220.11.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
wniosek o usunięcie 2 sztuk drzew z terenu nieruchomości dz. nr 45/3 o. 14 w Świnoujściu
2021-06-24
WOS.6131.116.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/ krzewu
Wniosek o usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości dz. nr 65 o.12 w Świnoujściu
2021-06-10
WOS.6131.111.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
wniosek o usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości dz. nr 63/3 o. 6 w Świnoujściu
2021-06-08
WOS.6131.107.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
Wniosek o usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości dz. nr 566/2 o.9 w Świnoujściu
2021-06-24
WOS.6131.115.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.