Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253606
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
363/2019 postanowienia
inne
postanowienie
o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa sieci...

ZSE.6220.6.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
364/2019 decyzje
inne
Decyzja
orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci...

ZSE.6220.6.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
362/2019 postanowienia
inne
postanowienie z 9 listopada 2018 r.
podjąć na wniosek Pana Aleksandra Dudek, właściciela firmy: EURO-PROJEKT ALEKSANDER DUDEK z dnia 23 października 2018 r., działającego z pełnomocnictwa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa...

ZSE.6220.6.2018 r.
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2020 inne dokumenty
inne
wezwanie do uzupełnienia wniosku
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty do bioremediacji odpadów niebezpiecznych metodą „EX SITU” na działce nr 654/8 w Bytomiu”

ZSE.6220.6.2019
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2020 inne dokumenty
inne
Pismo informacyjne
o pozostawieniu wniosku w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty do bioremediacji odpadów niebezpiecznych metodą „EX SITU” na...

ZSE.6220.6.2019
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
368/2020 decyzje
inne
Decyzja
orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częściami...

ZSE.6220.6.2020
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2021 postanowienia
inne
Postanowienie
o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji znak: ZSE.6220.6.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Bytomia znak:...

ZSE.6220.6.2020.P
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2021 postanowienia
inne
postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji transformatorowej 20/6KV dla potrzeb...

ZSE.6220.6.2021
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
788/2017 postanowienia
inne
Postanowienie UM
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko...
2017-12-21
ZSE.6220.7.2017
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2018 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
W sprawie realizacji przedsięwzięcia i stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie...

ZSE.6220.7.2017
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Modernizacja istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych Dworska ogródki, staw32, staw39, staw29, staw102b, ROD Łan”
2018-05-17
ZSE.6220.7.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2020 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Ustawienie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą o wydajności do 100 Mg betonu na dobę w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7 w miejscu dotychczas...

ZSE.6220.7.2019
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2020 decyzje
inne
decyzja zmieniająca
decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZSE.6220.7.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach w sposób następujący: tytuł przedsięwzięcia: „Ustawienie węzła...

ZSE.6220.7.2019
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2020 inne wnioski
inne
wniosek o zmianę decyzji
Prezydenta Miasta Bytomia nr ZSE.6220.7.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach w części dotyczącej zmiany tytułu (nazwy) przedsięwzięcia
2020-01-24
ZSE.6220.7.2019
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2020 inne wnioski
inne
wniosek do SKO o wyłączenie organu z postępowania administracyjnego
od orzekania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszyw budowlanych ogólnego zastosowania z odpadów wydobywczych (z...

ZSE.6220.7.2020
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2020 inne dokumenty
inne
pismo
dot. przekazania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Burmistrza Miasta Radzionków jako organu wyznaczonego na podstawie postanowienia SKO w Katowicach dla realizacji...

ZSE.6220.7.2020
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Zastąpienie istniejącej oczyszczalni ścieków „Bobrek” przepompownią ścieków wraz z budową i przebudową sieci do przepompowni „Śródmieście”...
2021-07-15
ZSE.6220.7.2021
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2022 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Zastąpienie istniejącej oczyszczalni ścieków „Bobrek” przepompownią ścieków wraz z budową i przebudową sieci do przepompowni „Śródmieście”

ZSE.6220.7.2021
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Modernizacja układu głównego odwadniania KWK CENTRUM branża powierzchniowa – Etap II
2018-05-09
ZSE.6220.8.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2018 inne dokumenty
inne
karta informacyjna
Modernizacja układu głównego odwadniania KWK CENTRUM branża powierzchniowa – Etap II
2018-05-09
ZSE.6220.8.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2020 postanowienia
inne
postanowienie
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługow - produkcyjnego wraz z przestrzeniami...

ZSE.6220.8.2019
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2020 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługow - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami...

ZSE.6220.8.2019
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
427/2020 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont instalacji technologicznej paliw w ramach zadania: Przebudowa pawilonu stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz...

ZSE.6220.8.2020
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2018 inne dokumenty
inne
karta informacyjna przedsięwzięcia
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Gliwice Łabędy”,
2017-11-21
ZSE.6220.9.2017
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Gliwice Łabędy”
2017-11-21
ZSE.6220.9.2017
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2018 inne dokumenty
inne
Opinia Sanitarna
o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn "Budowa nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu...
2018-03-19
ZSE.6220.9.2017
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
559/2018 inne dokumenty
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowoprojektowanej małej...

ZSE.6220.9.2017
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
558/2018 inne dokumenty
inne
postanowienie
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa nowoprojektowanej...
2018-08-17
ZSE.6220.9.2017
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym
2018-05-16
ZSE.6220.9.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2018 inne dokumenty
inne
karta informacyjna
„Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym”
2018-05-16
ZSE.6220.9.2018
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.