Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253606
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
150/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego, Poprzecznej i Przypadek
2022-02-18
NNZ.9022.1.1.3.1.2022
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na usunięcie drzewa Klon zwyczajny dz. nr 661 w m. Granowo
Wniosek na usunięcie drzewa Klon zwyczajny o obwodzie pnia 165 cm. dz. nr 661 w m. Granowo
2022-02-16
IRŚ.6131.19.2022
wielkopolskie / grodziski / Granowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego, Poprzecznej i Przypadek
2022-02-22
WOO.411.23.2022.AT
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Granowo na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca Gminie Granowo na usunięcie drzewa Klon zwyczajny - 1 szt. o obwodzie pnia 165 cm na działce 661 w m. Granowo

OS.613.5.2022
wielkopolskie / grodziski / Granowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew Wierzba krucha - 3 szt. na dz. 43/4 w m. Kąkolewo gm. Granowo
2022-02-16
IRŚ.6131.18.2022
wielkopolskie / grodziski / Granowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Granowo usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca Gminie Granowo na usunięcie drzew Wierzba krucha - 3 szt. o obwodach pni 320 cm, 240 cm, 250 cm na działce 43/4 w m. Kąkolewo gm. Granowo.

OS.613.6.2022
wielkopolskie / grodziski / Granowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa z gatunku klon pospolity o obw. pnia 125 cm z działki nr 5324/1 w m. Bochnia
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa z gatunku klon pospolity o obw. pnia 125 cm z działki nr 5324/1 w m. Bochnia

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa o obw. pnia 175 cm z działki nr 1206 w m. Rzezawa
wniosek na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa o obw. pnia 175 cm z działki nr 1206 w m. Rzezawa

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Rzezawa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie drzewa z gatunku klon pospolity o obw. pnia 125 cm z działki nr 5324/1 w m. Bochnia
decyzja na usunięcie drzewa z gatunku klon pospolity o obw. pnia 125 cm z działki nr 5324/1 w m. Bochnia

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa o obw. pnia 175 cm z działki nr 1206 w m. Rzezawa
decyzja na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa o obw. pnia 175 cm z działki nr 1206 w m. Rzezawa

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Rzezawa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity o obw. pnia 63 cm z działki nr 7546/84 w m. Bochnia
decyzja na wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity o obw. pnia 63 cm z działki nr 7546/84 w m. Bochnia

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2022 decyzje
ochrona powietrza
decyzja na wycinkę drzew z działki nr 2870/50 w m. Bochnia wierzba krucha szt. 3 o obw. pni 200 cm, 240 cm, 240 cm i 2 szt. drzew z gatunku czereśnia dzika o obw. pni 100 cm, 60 cm
decyzja na wycinkę drzew z działki nr 2870/50 w m. Bochnia wierzba krucha szt. 3 o obw. pni 200 cm, 240 cm, 240 cm i 2 szt. drzew z gatunku czereśnia dzika o obw. pni 100 cm, 60 cm

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie drzew z gatunku olsza szara szt.3 z działki nr 3802 w m. Bochnia
decyzja na usunięcie drzew z gatunku olsza szara szt.3 z działki nr 3802 w m. Bochnia

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na 1 szt. drzewa z gatunku świerk serbski o obw. pnia 72 cm z działki nr 2386/54 w m. Bochnia
decyzja na 1 szt. drzewa z gatunku świerk serbski o obw. pnia 72 cm z działki nr 2386/54 w m. Bochnia

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na usunięcie drzew z gatunku buk pospolity o obw. pnia 178 cm z działki nr 1470 w m. Bratucice oraz olsza szara szt.3 o obw. pni 122 cm, 115 cm, 132 cm z dz. 767 w m. Okulice
wniosek na usunięcie drzew z gatunku buk pospolity o obw. pnia 178 cm z działki nr 1470 w m. Bratucice oraz olsza szara szt.3 o obw. pni 122 cm, 115 cm, 132 cm z dz. 767 w m. Okulice

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Rzezawa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie drzew z gatunku buk pospolity o obw. pnia 178 cm z działki nr 1470 w m. Bratucice oraz olsza szara szt.3 o obw. pni 122 cm, 115 cm, 132 cm z dz. 767 w m. Okulice
decyzja na usunięcie drzew z gatunku buk pospolity o obw. pnia 178 cm z działki nr 1470 w m. Bratucice oraz olsza szara szt.3 o obw. pni 122 cm, 115 cm, 132 cm z dz. 767 w m. Okulice

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Rzezawa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na usunięcie drzew 15 szt. drzew z działki nr 694/2 w m. Trzciana
wniosek na usunięcie drzew 15 szt. drzew z działki nr 694/2 w m. Trzciana

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Trzciana Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie drzew 15 szt. drzew z działki nr 694/2 w m. Trzciana
decyzja na usunięcie drzew 15 szt. drzew z działki nr 694/2 w m. Trzciana

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Trzciana Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
gat.: lipa drobnolistna – 5 szt., wierzba płacząca – 1 szt., wierzba biała – 1 szt., rosnących na działce o nr ew. 1856/68 położonej na terenie obrębu ew.: Turbia, Gmina Zaleszany.
2022-05-12
Fn-IX.6131S.29.2022
podkarpackie / stalowowolski / Zaleszany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji
Budowa drogi technologicznej wraz z tymczasowym mostem objazdowym w m. Śliwice
2015-04-15
GK.2.2015
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2015 postanowienia
ochrona wód
Postanowienie dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Budowa drogi technologicznej wraz z tymczasowym mostem objazdowym nad ciekiem Raczyna w m. Śliwice
2015-05-11
WOOŚ.4241.110.2015.AW
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2015 inne dokumenty
ochrona wód
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - załącznik do wniosku 30/2015
Budowa tymcz. drogi techn. wraz z bud. tymcz. obiektu mostowego w m. Śliwice
2015-04-15
GK.2.2015
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2015 decyzje
ochrona wód
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięzięcia
Budowa drogi technologicznej wraz z tymczasowym mostem objazdowym nad rzeka Raczyna w m. Śliwice
2015-05-20
GK.6220.2.7.2015
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Opinia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Budowa drogi technologicznej wraz z tymczasowym mostem objazdowym nad ciekiem Raczyna w m. Śliwice
2015-05-07
NZ.4315.31.2015.HW.
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na wycięcie 19 drzew różnych gatunków, rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1/1, obreb...
Wniosek o zezwolenie na wycięcie 19 drzew różnych gatunków, rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1/1, obreb...
2022-04-26
GK.6131.206.2022AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie 19 sztuk drzew, rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, na działkach o numerach ewidencyjnych1/1, obręb nr 1, 141, obręb...
Decyzja zezwalająca na wycięcie 19 sztuk drzew, rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, na działkach o numerach ewidencyjnych1/1, obręb nr 1, 141, obręb...

GK.6131.206.2022AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2015 postanowienia
ochrona powietrza
Odmowa wyrażenia opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Dot. budowy budynku biurowego wraz z instalacjami wod-kan. i en. elektrycznej na ter. z-du w Otmuchowie przy ul. Nyskiej 27a
2015-04-23
WOOŚ.4241.100.2015
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2015 inne dokumenty
ochrona powietrza
Opinia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Dot. wydania decyzji o środ. uwarunkow. na budowę budynku biurowego wraz z przyłączami i inst. en. elektr. ul. Nyska 27a, Otmuchów
2015-05-05
NZ.4315.27.2015.HW
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2015 decyzje
ochrona powietrza
Dot. umorzenia postępowania administr. w sprawie wyd. decyzji o środ. uwarunkow.
Dot. budowy budynku biurowego wraz z przyłączami wod-kan. i inst. energii elektr.
2015-05-04
GK.6220.1.5.2015
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2015 inne dokumenty
inne
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Dot. budowy budynku biurowego wraz z instalacjami wod-kan. i en. elektrycznej na ter. z-du w Otmuchowie przy ul. Nyskiej 27a
2015-03-13
GK.6220.1.2015
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.