Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 256205
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
285/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 2559/483 położonej w Pszczynie przy ulicy Katowickiej drzewa: -świerk pospolity (89);
2020-06-24
OŚR.6131.1.213.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 284/14 położonej w Pszczynie przy ulicy Stalmacha drzewa: -cis pospolity (18+18+13+19+28+16+14+22+15+24+18+13+20+18+15);...
2020-06-25
OŚR.6131.1.214.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1546/121 położonej w Łące przy ulicy Tetmajera drzewa: -jesion wyniosły (100);
2020-06-26
OŚR.6131.1.215.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 426/77 położonej w Piasku przy ulicy Polnej drzewa: -świerk pospolity (85);
2020-06-30
OŚR.6131.1.217.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 876/101 położonej w Rudołtowicach przy ulicy Wolności drzewa: -modrzew europejski (125);
2020-06-30
OŚR.6131.1.219.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 796/101 położonej w Rudołtowicach przy ulicy Wolności drzewa: -sosna zwyczajna (103); -świerk pospolity (63);
2020-06-30
OŚR.6131.1.220.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 301/6 położonej w Ćwiklicach przy ulicy 11 Listopada drzewa: -świerk srebrny (90);
2020-06-30
OŚR.6131.1.221.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 317/30 położonej w Jankowicach przy ulicy Żubrów drzewa: -brzoza brodawkowata (155);
2020-06-30
OŚR.6131.1.222.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1058/140 położonej w Wiśle Małej przy ulicy Pawiej drzew: -świerk srebrny (80); -jodła koreańska (60);
2020-06-29
OŚR.6131.1.223.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 195/13 położonej w Ćwiklicach przy ulicy gen. Sosnkowskiego drzewa: -świerk pospolity (80);
2020-06-30
OŚR.6131.1.224.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1112/177 położonej w Piasku przy ulicy Szkolnej drzewa: -świerk pospolity (90);
2020-06-30
OŚR.6131.1.225.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 115 położonej w Pszczynie przy ulicy Zacisze drzewa: -świerk pospolity (120);
2020-07-03
OŚR.6131.1.226.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 111 położonej w Pszczynie przy ulicy Zacisze drzewa: -świerk pospolity (86);
2020-07-03
OŚ.6131.1.1.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 220/53 położonej w Studzienicach przy ulicy Lisiej drzewa: -świerk pospolity (120);
2020-07-03
OŚ.6131.1.2.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 2 szt. rosnących na działce nr: 848/4 w m. Jurków.
2020-07-01
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
299/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 3292/313 położonej w Łące przy ulicy Topolowej drzewa: -sosna zwyczajna (74);
2020-07-03
OŚ.6131.1.3.2020
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2020 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42474 SŁUPSK PÓŁNOC zlokalizowanej przy ul. św. Klary z Asyżu 15 w Słupsku
2020-07-02
GKIOŚ-ROŚ-IV.6222.18.2020
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2020 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na działce nr 314 w Kluczach
2020-06-30
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2020 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na posesji przy ul. Bolesławskiej 63 w Kluczach
2020-06-30
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2020 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetycznej zlokalizowanej w Olsztynie przy ul. Budowlanej 2.
2020-07-01
SD.6222.18.2020.KT
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 6 szt. rosnących na działce nr: 762 w m. Szczytniki.
2020-07-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr: 698 w m. Łatanice.
2020-07-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr: 16/1 w m. Skotniki Górne.
2020-07-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. w ilości 2 szt. rosnących na działce nr:...
2020-07-01
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr: 947 w m. Jurków.
2020-07-09
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2020 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie dotyczące zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności...
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa rosnącego na działce o Nr ewid. 5479/5 na Nowinach 24 w Węgrowie.
2020-07-03
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2020 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT41346 SWINOUJSCIE EMITEL A2 zlokalizowanej w miejscowości Świnoujście przy ul. Bolesława Chrobrego 33....
2020-07-06
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2020 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz,...
2020-07-07
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dz.218 Wilimy
2020-07-06
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2020 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na na działce nr 2456/4 w Chechle
2020-07-07
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.