Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 255258
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
65/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew. 800/50 obręb ew.: Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów w związku z realizacja inwestycji, na działce o nr ew.: 800/50 położonej w obrębie ewidencyjnym 3 – Centrum, stanowiącej własność Gminy...

OŚL.613.1.72.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce nr ew. 492/14, położonej w obrębie ew.: Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
sosna pospolita – 2 szt

OŚL.613.1.73.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 890/1, obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
klon jesionolistny – 1 szt

OŚL.613.1.76.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 747/137, obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
sosna pospolita – 1 szt

OŚL.613.1.77.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego prawem zezwolenia z działki nr 255/19
położonej w obrębie ewidencyjnym Sarnowy.

OS.6132.5.2019
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.51.2020 z dnia 10.07.2020 r.
w zakresie miejsca i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2022-04-20
KS.6131.42.2022
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.51.2020 z dnia 10.07.2020 r.
w zakresie terminu i miejsca wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.48.2022
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Przedszkola Nr 6 i Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 4091/88 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w trwałym zarządzie w/w placówek.
2022-03-30
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew rosnących w miejscowości Radwaniec, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce o nr geodezyjnym 65/1, obręb Radwaniec, gmina Kazimierz Biskupi
2022-04-26
OŚR.6131.1.27.2022
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie ROD "Przodujący Kolejarz" przy ul. Spółdzielczej, działka ogrodowa nr 180 w Lesznie.
2022-05-16
OS.6131.136.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 163/22
Decyzja niezezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na działce nr 9 obręb Kępice, gm. Kępice oraz 3 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. drzewa...

ŚR.613.53.2022.V
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 2249/14, obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
brzoza brodawkowata – 1 szt.

OŚL.613.1.78.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.: 329/2 obręb ew.: Rozwadów, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
wierzba płacząca – 1 szt., robinia akacjowa – 2 szt., lipa krymska – 1 szt.

OŚL.613.1.79.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce nr ew. 332 obr. 3 – Centrum, stanowiące własność gminy Stalowa Wola.
świerk pospolity – 1 szt., dąb czerwony – 1 szt

OŚL.613.1.80.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 4305/1, obręb Zaklików, stanowiącej własność Gminy Zaklików.
sosna pospolita – 49 szt., dąb szypułkowy – 1 szt.

OŚL.613.1.81.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 4305/2, obręb Zaklików, stanowiącej własność Gminy Zaklików.
sosna pospolita – 48 szt., brzoza brodawkowata – 2 szt.

OŚL.613.1.82.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 4305/3, obręb Zaklików, stanowiącej własność Gminy Zaklików.
.: sosna pospolita – 47 szt., brzoza brodawkowata – 3 szt.

OŚL.613.1.83.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.: 130/2 obręb ew.: Laski, stanowiącą własność Gminy Bojanów.
2 szt. dąb szypułkowy ,2 szt. robinia akacjowa

OŚL.613.1.85.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Bojanów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce nr ew. 973, położonej w obrębie ew.: Kotowa Wola, stanowiącej własność Gminy Zaleszany.
dąb szypułkowy – 2 szt

OŚL.613.1.86.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Zaleszany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działkach o nr ew.; 1218/46, 1422, 865/4 położonych w obrębie ew.: Kotowa Wola, będących własnością Gminy Zaleszany.
.: klon jesionolistny – 1 szt., jesion wyniosły – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., wierzba krucha – 1 szt

OŚL.613.1.87.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Zaleszany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia rosnących na działce o nr ew. 901/8 obręb ew.: Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
lipa drobnolistna – 1 szt., sosna pospolita – 1 szt., modrzew europejski – 1 szt

OŚL.613.1.88.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce nr ew. 332, położonej w obrębie ew.: Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
klon jesionolistny – 1 szt

OŚL.613.1.89.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce nr ew. 331/12, położonej w obrębie ew.: Zaleszany, stanowiącej własność Gminy Zaleszany.
kasztanowiec zwyczajny – 2szt

OŚL.613.1.90.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Zaleszany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 3249, obręb Lipa, stanowiącej własność Gminy Zaklików.
brzoza brodawkowata – 3 szt., olcha czarna – 5 szt.

OŚL.613.1.91.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr 332, obręb ew.: Cmentarz, gmina Stalowa Wola.
1 szt. świerk pospolity

OŚL.613.1.92.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 369/2, obręb 3 - Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
lipa drobnolistna – 1 szt

OŚL.613.1.93.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce nr ew. 156, położonej w obrębie ew.: Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
klon pospolity – 1 szt

OŚL.613.1.94.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia drzew na działce nr ew. 1509/18, położonej w obrębie ew.: Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
wierzba krucha – 2 szt

OŚL.613.1.95.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 1165/7, obręb Charzewice, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
topola osika – 2 szt

OŚL.613.1.96.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia na działce o nr ew.; 2053/2, obręb Jastkowice, stanowiącej własność Gminy Pysznica, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w...
1 szt. wierzba biała

OŚL.613.1.97.2021.AM
podkarpackie / stalowowolski / Pysznica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.