Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 257645
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
60/2022 postanowienia
inne
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dot. przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 w obrębie...
2022-08-11
WK.6220.7.6.2022
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2022 inne dokumenty
ochrona powietrza
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożeniu...
dot. przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 w obrębie...
2022-08-11
WK.7.7.2022
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko
ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 410/1...
2022-08-11
WOOŚ-III.411.111.2022.ET
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2022 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko
ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część...
2022-08-11
WOOŚ-III.411.112.2022.ET
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2022 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko
ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. 21/2,...
2022-08-11
WOOŚ-III.411.108.2022.ET
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2022 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
ochrona powierzchni ziemi
Siódme uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Modernizacja systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego na działkach o nr ewid. gruntu. 1648, 1649/3, 1687/2, 1649/1, 1650/1, obręb Dulcza Mała, gmina...
2022-08-11
OŚiGK.I.6220.8.2020
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
1 drzewa z dz. ew. nr 273/5 (obręb Suchy Las, gmina Suchy Las)
2022-08-11
ROŚ.6131.1.77.2022
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzewa z dz. 379 w Bogdanowicach
2022-08-11
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2022 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji energetycznego spalania
Zgłoszenie instalacji opalanej olejem opałowym o łącznej mocy 2,47 MW
2022-08-11
OŚ.6221.8.2022
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
3 drzew z dz. ew. nr 17 ROD "Biedrusko" (obręb Biedrusko, gmina Suchy Las)
2022-08-11
ROŚ.6131.1.83.2022
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
1 drzewa z dz. ew. nr 17 ROD "Biedrusko" (obręb Biedrusko, gmina Suchy Las)
2022-08-11
ROŚ.6131.1.76.2022
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych
Wniosek w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie badań geologiczno-inżynierskich podłoża przedsięwzięcia pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni...
2022-08-11
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzewa
wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa gat. klon rosnącego na działce ewid. nr 1329/1 km. 5 przy ul. Pluderskiej 2aw Kolonowskiem
2022-08-11
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2022 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie dotyczące zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności...
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce 5483/17 na Nowinach w Węgrowie.
2022-08-11
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola bujna o obwodach pni 180 cm, 170 cm, 160 cm rosnących na dz. o nr ew. 69, arkusz 65 obręb 4 przy ul. Przypadek w Inowrocławiu.
wycinka drzew
2022-08-11
WGK-II.6131.1.64.2022
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów.
skupisko krzewów zajmujące powierzchnię 32,4 m² ; dz. 28/2 i 293; obr. 110; ul. Grunwaldzka
2022-08-11
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia 2 szt. drzew z działki nr ew. 1071/3 przy ul. Kasprzaka 6A w Gorzowie Wlkp.
2022-08-11
WSR-III.6131.1.107.2022.AŁ
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew tj. jednego drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce oznaczonej nr geod. 233 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1.
2022-08-11
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
9 drzew z dz. ew. nr 11161 ROD "Jelonek" (obręb Jelonek, gmina Suchy Las)
2022-08-11
ROŚ.6131.1.71.2022
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
3 drzew z dz. ew. nr 1/12 ROD "Złotniki" (obręb Złotniki, gmina Suchy Las)
2022-08-11
ROŚ.6131.1.93.2022
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2022 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 187/37, 187/47 obręb Biskupiec Kolonia (miejscowość Rozwady).
2022-08-11
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2365, obręb ewidencyjny Police Nr 6
2022-08-12
OŚ.6131.72.2022.Jj
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Fieldorfa i ul. Komorowskiego wraz z prognozą oddziaływania na...
2022-08-12
GPA.6721.2.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Zachodniej 31, dz. nr 522/1 w Lesznie.
2022-08-12
OS.6131.212.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2022 postanowienia
inne
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie do 18 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 322, 323, 324,...
2022-08-12
WK.6220.8.6.2022
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Chocimskiej 48, dz. nr 237/59 w Lesznie.
2022-08-12
OS.6131.215.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2022 postanowienia
inne
Postanowienie Wójta gminy Kamiennik
Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 7/2, 14, 67, 68 w Obrębie Janowa w Gminie Otmuchów oraz na...
2022-08-12
OŚ.6220.2.2022.MŁ
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego” polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1397N odc. Pakosze - Bornity oraz drogi powiatowej nr 1399N odc....
2022-08-12
GK.6220.1.6.2022
warmińsko-mazurskie / braniewski / Pieniężno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek korekta
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi krajowej 92 gmina Błonie
2022-08-12
O/WA.Z-18.4251.2.2022
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zamiar usunięcia jednego drzewa z gatunku cyprys o obwodzie pnia wynoszącym 45 cm, jednego drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia wynoszącym 61 cm, z terenu nieruchomości nr 48 ark....
2022-08-12
12441.2022.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.