Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 263324
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
39/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 45 drzew gatunku sosna pospolita, 2 drzew gatunku klon pospolity, 2 drzew gatunku klon jesionolistny, rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 425/16 w...

POŚ.6131.36.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 42/1 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1, oraz 1 drzewa gatunku...
2019-03-07
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 42/1 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1, oraz 1 drzewa gatunku modrzew...

POŚ.6131.40.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku sosna pospolita oraz 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 425/19 w obrębie...
2019-03-14
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 drzew gatunku sosna pospolita oraz 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 425/19 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1

POŚ.6131.43.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 13 drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 6 w obrębie ewidencyjnym Nowielice.
2019-04-05
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 6 w obrębie ewidencyjnym Nowielice.

POŚ.6131.53.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa obiektu szlifierni przy istniejącej hali H5 na terenie zakładu produkcji elementów tworzyw sztucznych w Trzeszczynie gm. Police
2019-05-27
OŚ.6220.1.2019.BS
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2019 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

GKOŚ.6220.21.2018.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości położonej w Tanowie, w granicach działki o nr ewid. 47, obręb ewid. Tanowo, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 - ul. Szczecińska

OŚ.6131.2.2019.MU
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z różnych gatunków z terenu dz. nr 129 obr. 2 w Świnoujściu
2019-05-31
WOS.6131.92.2019.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2019 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

GKOŚ.6220.2.2019.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Obwieszczenie Burmistrza Płotów
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słonko” w Płotach Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11...

PPiB.6721.PL.18.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
2019-05-27
GKOŚ.6220.7.2019.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do RDOŚ w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie farmy solarnej (farmy...

OŚiGW.6220.3.2019.4
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do PPIS w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie farmy solarnej (farmy...

OŚiGW.6220.3.2019.5
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do PGW Wody Polskie w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie farmy solarnej (farmy...

OŚiGW.6220.3.2019.6
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do RDOŚ w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie farmy solarnej (farmy...

OŚiGW.6220.4.2019.4
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do PPIS w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie farmy solarnej (farmy...

OŚiGW.6220.4.2019.5
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do PGW Wody Polskie w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie farmy solarnej (farmy...

OŚiGW.6220.4.2019.6
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do RDOŚ w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie farmy solarnej (farmy...

OŚiGW.6220.5.2019.4
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do PPIS w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie farmy solarnej (farmy...

OŚiGW.6220.5.2019.5
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do PGW Wody Polskie w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie farmy solarnej (farmy...

OŚiGW.6220.5.2019.6
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Budowa oraz przebudowa obiektów i urządzeń budowlanych (infrastruktury portowej) Terminalu Promowego w Świnoujściu w ramach inwestycji pn.:" Przystosowanie infrastruktury Terminalu...
2019-05-14
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2019 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz. Usługo...
2019-06-06
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2019 inne wnioski
ochrona powietrza
wniosek
zmiana decyzji pn: „Przebudowie mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosonowo-Ługowina-Piaski w km 1+544”
2019-06-17
OŚiGW.6220.6.2019
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do RDOŚ w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zmiana decyzji pn: „Przebudowie mostu...

OŚiGW.6220.6.2019.4
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do PPIS w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zmiana decyzji pn: „Przebudowie mostu...

OŚiGW.6220.6.2019.5
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2019 inne wnioski
inne
wniosek
wniosek do PGW Wody Polskie w sprawie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zmiana decyzji pn: „Przebudowie...

OŚiGW.6220.6.2019.6
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 68 drzew z terenu działki będącej w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych
2019-06-17
OŚiGW.6131.46.2019
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.