Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273877
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
181/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. jesion, osika, klon, wierzba, olsza, dąb, brzoza z działki nr 183/25 w obrębie Wyszobór
2011-11-09
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. osika, wierzba, klon, jesion, olsza, czeremcha, buk z działki 183/25 w Wyszoborze

ROŚiD.6131.147.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. olsza, samosiewy wierzby, osiki, olszy, czeremchy, z terenu działki nr 31 w obrębie Wyszobór gm. Płoty
2011-11-09
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew pochodzących z samosiewu z gat. olsza, wierzba, osika, czeremcha z działki nr 31 w Wyszoborze

ROŚiD.6131.147A.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. brzoza, olsza z działki nr 382 położonej w obrębie nr 3 m. Płoty
2011-11-21
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. olsza i brzoza z działki nr 382 w obrębie nr 3 m. Płoty

ROŚiD.6131.148.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. wierzba z terenu działki nr 69/2 w obrębie Sowno
2011-12-05
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja wygaszająca pozwolenie wodnoprawne
decyzja stwierdzająca wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód dla potrzeb ujęcia wody podziemnej w m. Komorowo
2011-12-29
OŚiGW.6341.3.2011
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa z gat. wierzba z działki nr 69/2 w Sownie gm. Płoty

ROŚiD.6131.149.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. olsza i wierzba z terenu działki nr 328 w obrębie Natolewice
2011-11-18
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. olsza i wierzba z terenu działki nr 328 położonej w Natolewicach

Nr ROŚiD.6131.150.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. olsza i dąb z terenu działki nr 283 w Natolewicach
2011-11-18
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew pochodzących z samosiewu z gat. olsza i dąb z działki nr 283 położonej w Natolewicach gm. Płoty

ROŚiD.6131.151.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. wierzba, sosna, olsza ( samosiewy) z działek nr 8, nr 48, nr 63 położonych w obrębie Wyszobór
2011-11-30
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwaląjąca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. olsza, wierzba i sosna z działek nr 8, nr 48, nr 63 w obrębie Wyszobór

ROŚiD.6131.152.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z gat. klon z działki nr 212/1 w obrębie Pniewo
2011-11-18
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. klon z działki nr 212/1 w obrębie Pniewo gm. Płoty

ROŚiD.6131.153.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z gat. modrzew z terenu działki nr 97/2 w obrębie Sowno
2011-12-05
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa z gat. modrzew z terenu działki nr 97/2 położonej w obrębie Sowno

ROŚiD.6131.154.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i zakrzaczeń z gat. osika, leszczyna, dąb z działki nr 5 położonej w obrębie Krężel gm. Płoty
2011-12-14
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. osika, leszczyna, dąb z terenu działki nr 5 położonej w obrębie Krężel.

ROŚiD.6131.156.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie 50 drzew gatunku sosna pospolita i 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata
z nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 129/9 obr. 013 miasta Białogard zlokalizowanej w Białogardzie przy ul. Słoneczna
2011-10-17
OŚ.6131.69.2011.AS
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na usunięcie drzewa
wniosek w sprawie o wydanie decyzji na usunięcie 1 brzozy z terenu działki nr 579/6 leżącej w obrębie Resko
2011-12-27
OŚiGW,6131.92.2011
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na usunięcie drzewa
wniosek w sprawie o wydanie decyzji na usunięcie 1 brzozy z terenu działki nr 579/6 leżącej w obrębie Resko, będącej własnością Gminy Resko

OŚiGW.6131.92.2011
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na usunięcie drzew
wniosek w sprawie o wydanie decyzji na usunięcie 4 drzew z terenu działki leżącej w obrębie Łabuń Wielki
2012-01-03
OŚiGW.6131.1.2010
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z gat. lipa z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0136Z w miejscowości Modlimowo gm. Płoty
2011-09-02
ZDP.6323.40.2011.R
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2012 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa z gat. lipa z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0136Z w miejscowości Modlimowo gm. Płoty

ROŚiD.6131.111.11.2012.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. brzoza z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0136Z w miejscowości Modlimowo, gm. Płoty
2011-09-15
ZDP.6323.44.2011.P
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2012 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. brzoza z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0136Z w miejscowości Modlimowo, gm. Płoty

ROŚiD.6131.112.11.2012.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 postanowienia
inne
Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko okreslające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwziecia na środowisko.
"Warsztat samochodowy mechaniczno-blacharsko-lakierniczy wraz z lokalem handlowym". Zadanie będzie realizowane na terenie działki nr 94 przy ul. Lesnej 3 w miejscowości Pilchowo...

OŚ.6220.27.2011.BS
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.